Phương thức ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh

Phương thức ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Mục lục.
                                                  Trang
Mở đầu:                                                                                            4
1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu                        4
2. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu                            
2.1. Đối tượng nghiên cứu                                5
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu                                6
3. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu                        6
3.1. Nguồn tư liệu                                        6
3.2. Phương pháp nghiên cứu                                7
4. Đóng góp của khoá luận.                                7
5. Bố cục của khoá luận                                                                                    8
Nội dung:
Chương 1. Những vấn đề lý thuyết liên đến đề tài                8
1. ẩn dụ và ẩn dụ tu từ                                    8
1.1. Khái niệm về ẩn dụ                                    8
1.2. ẩn dụ từ vựng                                            10
1.3. ẩn dụ tu từ                                            13
2. Các bình diện nghiên cứu của ẩn dụ tu từ                            18
2.1. Nghiên cứu ẩn dụ tu từ ở bình diện kí hiệu học                        18
2.2. Nghiên cứu ẩn dụ tu từ ở bình diện ngôn ngữ học                    21
2.3. Nghiên cứu ẩn dụ tu từ ở bình diện thi pháp học                    24
3. Vài nét về Nghệ Tĩnh và thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh                    25
3.1. Vài nét về Nghệ Tĩnh                                     25


3.2. Thơ dân gian và các thể thơ dân gian Nghệ Tĩnh                                                               28
3.2.1. Thơ dân gian và các thể thơ dân gian                              28
3.2.2. Các thể thơ dân gian Nghệ Tĩnh                                   29
Chương 2. ẩn dụ tu từ trong ca dao Nghệ Tĩnh                                                                           31
1. ẩn dụ tu từ trong ca dao Nghệ Tĩnh                               31
1.1. Các kiểu ẩn dụ tu từ trong ca dao Nghệ Tĩnh                       31
1.1.1. ẩn dụ nhân hoá                                       32
1.1.2. ẩn dụ tượng trưng                                       36
1.1.3. ẩn dụ ngụ ngôn                                             38
1.2. Phương thức triển khai hình tượng ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh           40
1.2.1. Phương thức lấy cái cụ thể để biểu thị cái cụ thể                   41
1.2.2. Phương thức lấy cái cụ thể để biểu thị cái trừu tượng               47
2. Số liệu thống kê                                                 50
2.1. Phương pháp thống kê                                   50
2.2. Kết quả thống kê                                       51
3. Sắc thái Nghệ trong các ẩn dụ tu từ cao dao Nghệ Tĩnh                   52
3.1. Tính bộc trực, thẳng thắn                                   52
3.2. Tính trí tuệ, uyên bác                                         55
3.3. Tính “ trạng”  hóm hỉnh                                   58
4. Một vài nhận xét về thủ pháp ẩn dụ                                     60
Kết luận                                                62
Tài liệu tham khảo                                            63
Phụ lục                                                        65


Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu
1.1. Ngôn ngữ nghệ thuật là loại m• phức tạp được cấu tạo nên từ ngôn ngữ tự nhiên. Do đó nếu coi ngôn ngữ tự nhiên là hệ thống tín hiệu nguyên cấp thì ngôn ngữ nghệ thuật là một hệ thống tín hiệu thứ cấp ( hệ thống tín hiệu thứ hai). Cái biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ nghệ thuật bao gồm cả hình thức ngữ âm và ý nghĩa sự vật lôgic của ngôn ngữ tự nhiên. Cái được biểu hiện là các lớp ý nghĩa hình tượng. Vì thế để tạo nên các lớp ý nghĩa hình tượng phải cần đến những phương tiện biểu cảm của ngôn từ, ẩn dụ tu từ là một phương tiện biểu cảm ngôn ngữ và những biện pháp tu từ . Trong hệ thống các phương tiện biểu cảm của ngôn từ, ẩn dụ tu từ là một phương thức biểu cảm đặc biệt, có ý nghĩa trong quá trình sáng tạo và tiếp nhận văn học. Chính vì lẽ đó, tiếp cận thơ ca nói chung, thơ ca dân gian nói riêng từ góc độ phong cách mà cụ thể khảo sát các phương tiện và biện pháp tu từ là một hướng nghiên cứu lâu nay các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học quan tâm.
1.2. Nghệ Tĩnh là một vùng địa lý - hành chính có nhiều điểm khác biệt về địa lý, lịch sử, dân cư, ngôn ngữ, văn hoá. Nghệ Tĩnh có một kho tàng thơ ca dân gian phong phú, đa dạng, gồm nhiều thể loại khác nhau. Trong số đó, hát giặm, hát ví và ca dao là những thể loại ổn định, phản ánh rõ nét các đặc điểm lịch sử, địa lý, ngôn ngữ, văn hoá và bản sắc con người xứ Nghệ. Trong ba thể loại trên thì ca dao là thể loại đặc sắc nhất. Nghệ Tĩnh có một kho tàng ca dao đồ sộ, có nhiều nét độc đáo trên cả hai mặt hình thức và nội dung.Ca dao Nghệ  Tĩnh sử dụng rất nhiều phương thức biểu cảm ngôn ngữ, nhiều phương thức tu từ, đặc biệt là phương thức tu từ ẩn dụ.
Phương thức tu từ ẩn dụ có tần số xuất hiện lớn, có giá trị biểu hiện cao trong việc tạo nên hình tượng nghệ thuật trong ca dao Nghệ Tĩnh làm cho ca dao Nghệ Tĩnh có những nét riêng biệt địa phương.
1.3. Thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh nói chung, ca dao Nghệ Tĩnh nói riêng đ• được nhiều nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ học quan tâm. Thế nhưng, hầu hết các công trình nghiên cứu thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh, trong đó có ca dao, hầu như chỉ tập trung khai thác bình diện nội dung mà chưa chú ý đến bình diện hình thức. Vì thế, việc nghiên cứu hình thức thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh ( trong đó có ca dao) nói chung, các phương thức biểu hiện trong thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh nói riêng đang là một đòi hỏi bức thiết.
Vì những lẽ trên, chúng tôi mạnh dạn tìm hiểu phương thức tu từ ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh làm đề tài khoá luận tốt nghiệp cho bản thân.
2. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
ẩn dụ là một hiện tượng ngôn ngữ được nghiên cứu từ lâu và từ nhiều góc độ khác nhau. ẩn dụ tu từ cũng được các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu trong các giáo trình phong cách học. Song để có một sự hiểu biết đầy đủ về ẩn dụ tu từ không phải dễ dàng. Kế thừa cách hiểu từ ký hiệu học, ngôn ngữ học, thi pháp học và từ các sách vở phong cách học, tác giả khoá luận xác định cho mình một cách hiểu về hiện tượng ngôn ngữ này và khảo sát các đặc trưng biểu hiện, đặc trưng văn hoá của ẩn dụ tu từ này trong kho tàng ca dao Nghệ Tĩnh.


2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Chúng tôi đặt ra cho khoá luận phải giải quyết những vấn đề sau đây:
- Từ nguồn tư liệu thông kê, khoá luận tập trung phân tích để làm sáng tỏ cơ chế chung của ẩn dụ tu từ trong ca dao Nghệ Tĩnh, xác định tính thẩm mỹ, cơ chế tạo nghĩa của ẩn dụ tu từ để thể hiện nội dung.
- Trên phương diện thi pháp học, khoá luận xem xét ẩn dụ tu từ với tư cách là chất liệu của ca dao Nghệ Tĩnh, xác định giá trị hình tượng, giá trị biểu cảm và dấu ấn văn hoá địa phương Nghệ Tĩnh.
- So sánh đối chiếu ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh với ca dao người Việt để làm nổi bật những nét địa phương.
3. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
    3.1. Nguồn tư liệu
    Thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh hết sức đa dạng và phong phú, gồm nhiều thể loại nhưng khoá luận tập trung khảo sát phương thức tu từ ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh trong cuốn “ Kho tàng ca dao xứ Nghệ” 2 tập của các tác giả Nguyễn Đổng Chi, Ninh Viết Giao, Võ Văn Trực, nhà xuất bản Nghệ An, năm 1996.
    Chúng tôi tiến hành làm các phiếu tư liệu. Trong mỗi phiếu tư liệu có:
    - ẩn dụ tu từ có trong bài ca dao.
    - Ngữ cảnh của ẩn dụ.
    - Số trang, tập.
Để có cơ sở đối chiếu với ẩn dụ tu từ trong ca dao người Việt, chúng tôi khảo sát ẩn dụ trong cuốn Ca dao Việt Nam của tác giả Nguyễn Bích Hằng (tuyển chọn ) nhà xuất bản Văn hoá thông tin, Hà Nội 2004.
    

3.2. Phương pháp nghiên cứu
    Khảo sát ẩn dụ tu từ, khoá luận cố gắng khai thác cơ chế tạo nghĩa, quy luật
chuyển nghĩa của ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh.
    - Để có được nguồn tư liệu khảo sát, khoá luận sử dụng phương pháp thống kê định lượng. Với phương pháp này, khoá luận xác định được số lượng các ẩn dụ tu từ, các loại ẩn dụ.
    -  Để làm sáng tỏ cơ chế cấu tạo của ẩn dụ, cơ chế tạo nghĩa và giá trị của chúng, khoá luận sử dụng phương pháp phân tích miêu tả và tổng hợp  trên cơ sở các khoa học liên ngành: kí hiệu học, ngôn ngữ học và thi pháp học.
    - Khoá luận còn sử dụng phương pháp đối chiếu giữa ẩn dụ trong ca dao Nghệ Tĩnh và ca dao người Việt để làm nổi bật những nét đặc hữu địa phương của hiện tượng ngôn ngữ này.
4. Đóng góp của khoá luận
    - Khoá luận góp phần làm rõ và hệ thống hoá phương thức tu từ ẩn dụ nhằm đạt tới một cái nhìn bao quát và đa chiều về hiện tượng ngôn ngữ này được sử dụng trong ca dao Nghệ Tĩnh, làm rõ một phương thức tu từ nổi trội trong thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh và giá trị thẩm mỹ của nó.
    - Góp thêm một cứ liệu trong lĩnh vực nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá. Cung cấp tư liệu cho các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá, văn học dân gian và văn hoá dân gian.
    - Thấy được cái hay, cái đẹp của thơ ca dân gian Nghệ Tĩnh, cái hay, cái đẹp của phương ngữ Nghệ Tĩnh.
    


- Các kết quả của khoá luận nhằm góp phần vào giảng dạy tiếng Việt, giảng dạy và học tập các thể thơ dân gian trong nhà trường, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá địa phương Xứ Nghệ.
5. Bố cục của khoá luận
    Ngoài phần phụ lục, tài liệu tham khảo, toàn văn khoá luận gồm 63 trang. Trừ phần mở đầu 5 trang và kết luận 2 trang, nội dung khoá luận được triển khai thành 2 chương.
    Chương 1. Những  vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài.
    Chương 2. ẩn dụ tu từ trong ca dao Nghệ Tĩnh.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh