Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh Trung học phổ thông trong dạy học phần Công dân với kinh tế môn Giáo dục công dân lớp 11

Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh Trung học phổ thông trong dạy học phần Công dân với kinh tế môn Giáo dục công dân lớp 11

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

STT

 

Tên bảng

 

 

Trang

1

Hình 1.1. Cấu trúc tiến trình các bước của day học GQVĐ

   16

2

Bảng 1.2. Phân phối chương trình phần công dân với KT

25

3

Bảng1.3. So sánh PPDH truyền thống và PPDH hiện đại

35

4

Bảng 1.4. Một số kĩ năng hiện có của HS trường THPT Thanh Bình

36

5

Bảng 2.1. Lớp được GV chọn TN và ĐC

38

6

Bảng 2.2. Kết quả học tập của HS trước khi TN

   39

7

Bảng 2.3. Mức độ và kĩ năng hiện có của HS trước khi TN

39

8

Bảng 2.4.Kết quả tham khảo ý kiến của GV

62

9

Bảng 2.5. Kết quả tham khảo ý kiến của GV

62

10

Bảng 2.6. Kết quả khảo sát ý kiến của HS

63

11

Bảng 2.7. Kết quả khảo sát ý kiến của HS

64

12

Bảng 2.8. Kết quả khảo sát ý kiến của HS

64

13

Bảng 2.9. Kết quả khảo sát ý kiến của HS

65

14

Bảng  2.10. Bảng phân phối điểm lớp 11a1

67

15

Bảng 2.11. Bảng phân phối điểm lớp 11a3

67

16

Bảng 2.12. Bảng phân phối điểm lớp 11a5

67

17

Bảng 2.13. Phân phối tần số, tần suất bài kiểm tra 15 phút

68

18

Đồ thị 2.14. Đường tích lũy bài kiểm tra 15 phút

69

19

Bảng 2.15. Tổng hợp kết quả học tập của HS qua bài kiểm tra 15 phút

69

20

Biểu đồ 2.16. Tổng hợp kết quả học tập của HS qua khảo sát bài kiểm tra 15 phút

70

21

 

Bảng 2.17. Tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra 15 phút

70

22

Hình 3.1. Mô hình day học theo hướng rèn luyện KNGQVĐ

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC  LỤC

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng

A.MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1

B. NỘI DUNG........................................................................................... 9

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KNGQVĐ CHO HS TRONG DẠY PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ”, MÔN GDCD LỚP 11

1.1 Cơ sở lí luận của day học theo hướng rèn luyện KNGQVĐ cho HS ở trường THPT        9

1.2 Rèn luyện KNGQVĐ cho HS lớp 11 ở trường THPT là yêu cầu cấp bách trong đổi mới PPDH hiện nay........................................................................................ 29

1.3 Thực trạng của việc rèn luyện KNGQVĐ cho HS trong day phần CD với KT ở trường THPT Thanh Bình, Tỉnh Đồng Nai ........................................................ 33

Kết luận chương 1

Chương 2: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

2.1. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị TN................................................. 38

2.2. Tiến hành TN................................................................................... 39

Kết luận chương 2

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KNGQVĐ CHO HS TRONG DẠY HỌC “PHẦN CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” Ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNH, HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

3.1. Định hướng và những yêu cầu đổi mới PPDH môn GDCD theo hướng rèn luyện kĩ năng học tập cho HS........................................................................................ 73

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện KNGQVĐ cho HS trong day học phần công dân với kinh tế môn GDCD lớp.............................................................. 85

Kết luận chương 3

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................... 101

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

A. MỞ ĐẦU

          1.   Lý do chọn đề tài

           Cuộc sống vốn dĩ muôn hình muôn vẻ với những gam màu khác nhau. Nhưng dù có phong phú và đa dạng đến đâu thì suy cho cùng cuộc sống cũng chỉ là một chuỗi các sự kiện và chúng ta phải liên tục giải quyết nó. Vấn đề càng được giải quyết tốt bao nhiêu thì chất lượng cuộc sống càng có nhiều cơ hội nâng cao bấy nhiêu. Đặc biệt, trong xã hội hiện đại đòi hỏi người có học vấn không chỉ có có khả năng lấy ra từ trí nhớ các tri thức dưới dạng có sẵn, đã lĩnh hội ở trường học mà phải có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng tri thức đó một cách độc lập, khả năng đánh giá các sự kiện, hiện tượng một cách thông minh khi gặp trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng chức năng quan trọng nhất của người  dạy học không chỉ là việc truyền thụ tri thức một cách máy móc cho người học mà là giúp người học hình thành được năng lực tự phát hiện vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin, biết đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề (GQVĐ). Mục đích cơ bản của học tập không phải đơn giản là học để biết mà còn là học để làm, học để tự khẳng định mình và học để cùng chung sống. Từ đó, chúng ta có thể khẳng định rằng nhiệm vụ của người thầy không chỉ là dạy học mà quan trọng là dạy cách học, cách tiếp cận và xử  lí thông tin để người học có thể biến đổi bản thân mình. Chính định hướng trên đã trở thành định hướng chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân mà trước hết là thông qua quá trình dạy học các môn học ở trường Trung học phổ thông (THPT).

          Trong kết cấu chương trình ở bậc THPT, môn Giáo dục công dân (GDCD) là một môn học có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc góp phần đào tạo con người. Đặc biệt, theo chương trình sách giáo khoa mới hiện nay, môn GDCD được chia ra làm từng phần.Trong đó, phần “Công dân với kinh tế”  thuộc chương trình lớp 11 ở bậc THPT có vị trí khá đặc biệt và mới mẻ với các em học sinh. Không những thế, nội dung phần này cũng chính là nền tảng tri thức cơ sở của các em ở các bậc học cao hơn trong  tương  lai khi bước vào ngưỡng cửa tiếp theo của con đường học vấn cũng như đối mặt với những vấn đề kinh tế của thực tiễn cuộc sống. Vấn đề đặt ra cho giáo viên GDCD là làm thế nào để học sinh có thể tự xây dựng kiến thức mới trên nền kiến thức đã có, làm thế nào để  quá trình học tập trở nên nhẹ nhàng,  hứng thú hơn, làm thế nào để học sinh tích cực tiếp thu kiến thức một cách chủ động và hiệu quả nhất. Đó không chỉ là tham vọng của mỗi người giáo viên khi đứng lớp mà cũng chính là mục tiêu mà ngành giáo dục đang hướng tới.

Từ những lí do trên, chúng tôi nhận thức rằng, trong quá trình dạy học  giáo viên không chỉ nặng về truyền thụ kiến thức mà quan trọng hơn chú trọng rèn luyện cách học cho các em sẽ giúp các em được học tập môn học một cách hiệu quả, sáng tạo, khơi dậy năng lực tiềm tàng, tạo ra động lực nội sinh to lớn cho người học, giải quyết được những tình huống trong học tập cũng như trong cuộc sống mà hàng ngày các em gặp phải. Thông qua cách thức GQVĐ của bài học giúp các em có những định hướng và thái độ khách quan, khoa học trong việc tự khẳng định mình, nhận thức một cách thấu đáo hơn những vấn đề của cuộc sống thực tại. Từ những yêu cầu lý luận và thực tiễn cấp bách đó, chúng tôi chọn vấn đề “ Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong dạy học phần “Công dân với kinh tế”, môn GDCD lớp 11( qua khảo sát ở trường THPT Thanh Bình, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai) làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Trong thời gian qua, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về phương pháp dạy học nêu vấn đề và kĩ năng giải quyết vấn đề. Tiêu biểu cho các công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước đã được xuất bản thành sách chuyên khảo, có thể kể đến:

         - “Lý luận dạy học môn Giáo dục Công dân”, Phùng Văn Bộ chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

       - “Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân”, Vương Tất Đạt,Nxb Giáo dục Hà Nội, 1998.

         - “Những vấn đề chung của Giáo dục học”, Thái Duy Tuyên, Nxb đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2009.

         - “Cơ sở tâm lí học ứng dụng”, (Đặng Phương Kiệt chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

         - “Góp phần dạy tốt môn GDCD ở trường Phổ thông trung học”, (Nguyễn Đăng Bằng chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.

         - “Làm chủ phương pháp giảng dạy”(sách tham khảo), Madeline Hunter, Robin Hunter, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

         - “Một tư duy hoàn toàn mới”, Daniel H. Pink, Nxb Lao động- xã hội, 2009.

         -“ Phương pháp dạy học môn  GDCD ở trường THPT”, (Vũ Đình Bảy chủ biên), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.

        - “ Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học”,Nguyễn Hữu Châu, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006.

         Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đều đề cập đến việc  nêu vấn đề và GQVĐ  một cách rất sâu sắc nhưng lại nằm ở trên phương diện rộng, tổng hợp. Công trình nghiên cứu của các tác giả đều tập trung nhấn mạnh đổi mới Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

Dạy học nêu vấn đề là chủ đề đã được không chỉ các nhà khoa học ở Việt Nam mà còn là vấn đề được các nhà giáo dục trên thế giới quan tâm trong nhiều thập kỷ qua, tiêu biểu cho các công trình đó có thể kể đến:

         - “Dạy học nêu vấn đề”, Lecne I. Ia, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1977.

         - “Hoạt động, ý thức, nhân cách”, Leonchiep A.N, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1989.

         - “Nền giáo dục cho thế kỉ XXI. Những triển vọng của Châu Á - Thái Bình Dương”, Raja Roy Singh, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994.        

         - “Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường”, Rogiers X, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1996.

                  - “Dạy - học giải quyết vấn đề: một hướng cần đổi mới trong công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, trường cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo”, Vũ Văn Tảo, Trần Văn Hà, Hà Nội, 1996.

         - “Một hướng đổi mới trong mục tiêu đào tạo: rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề”, Bước đầu đổi mới phương pháp dạy học ở trung học cơ sở theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập”, Vũ Văn Tảo, Viện Khoa học Giáo dục, 1997.  

       Trong những công trình trên, hầu hết các tác giả đều cho rằng: Trong quá trình đổi mới giáo dục đào tạo, vấn đề đổi mới phương pháp đào tạo được xem là một khâu then chốt. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp đào tạo tích cực nhằm mang lại chất lượng mới và hiệu quả đào tạo cao là vấn đề có tính cấp thiết hàng đầu. Đối với phương pháp dạy học nêu vấn đề đã được nhiều trường áp dụng và bước đầu cho những kết quả tốt. Cùng với sự phát triển của đất nước, nền giáo dục của chúng ta từng bước được đổi mới. Đảng ta xác định: Giáo dục- đào tạo là “Quốc sách hàng đầu”, “là động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến trên thế giới”. Công cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đang đặt ra những đòi hỏi bức xúc. Vì vậy, trong những năm gần đây, các nhà khoa học giáo dục, các giáo viên nước ta đã và đang tiếp cận những phương pháp dạy học tiên tiến trên thế giới. Trong đó có phương pháp dạy học nêu vấn đề. Việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy học này đã được tiến hành tại một số trường và thu được những kết quả đáng kể. Theo G.S Nguyễn Ngọc Quang, phương pháp dạy học nêu vấn đề là: “một hệ phương pháp phức hợp”. Vậy thực chất phương pháp dạy học nêu vấn đề là gì? Và dạy như thế nào? Các nhà nghiên cứu, giảng viên đã đưa ra nhiều nhận định khác nhau, nhưng nhìn chung không có sự khác biệt và mâu thuẫn lớn.

         Công trình nghiên cứu của các tác giả tập trung nhấn mạnh, điểm mấu chốt của phương pháp dạy học nêu vấn đề chính là “phương pháp dạy phương pháp”, đó là một phương pháp dạy đại học hiện đại. Tác động của thầy dù là quan trọng đến đâu, có hiệu lực đến mấy vẫn là ngoại lực, vẫn chỉ là hỗ trợ, thúc đẩy, xúc tác, tạo điều kiện. Sức tự học, tự nghiên cứu của học sinh dù còn yếu kém đến đâu vẫn là nội lực quyết định sự phát triển của bản thân người học. Yêu cầu cuối cùng của phương pháp dạy học này là không chỉ truyền thụ cho học sinh một lượng tri thức khoa học cần thiết mà cái cần đạt tới là giáo dục, xây dựng cho học sinh có một phương pháp khoa học trong nghiên cứu tìm hiểu và giải quyết mọi vấn đề gặp phải trong quá trình học tập trước mắt và trong quá trình công tác sau này.

Như vậy về đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề thực sự là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Công trình của các tác giả đã cung cấp những luận cứ quan trọng để tiếp tục phân tích đề xuất những cách dạy học mới. Tuy nhiên trên phương diện dạy học theo hướng rèn luyện, nâng cao kỹ năng GQVĐ trong dạy học môn GDCD gắn với cụm bài cụ thể phần “Công dân với kinh tế” chương trình Giáo dục công dân lớp 11 tại không gian, phạm vi của một trường THPT cụ thể chưa có công trình của tác giả nào nghiên cứu một cách chi tiết cả về cơ sở lý luận và thực tiễn. Vì vậy, mà đề tài tác giả lựa chọn không trùng với bất kì công trình nghiên cứu khoa học nào đã được công bố.    

         3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu     

3.1. Mục đích

Dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong dạy học phần “công dân với kinh tế” môn GDCD lớp 11.

 3.2 Nhiệm vụ

Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu làm rõ cơ sở lí luận của việc rèn luyện kĩ năng GQVĐ cho học sinh trong dạy học phần “Công dân với kinh tế”.

 - Tiến hành thực nghiệm sư phạm kiểm tra tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất.

- Đề xuất một số giải pháp góp phần rèn luyện kĩ năng GQVĐ cho học sinh THPT qua dạy học phần “Công dân với kinh tế”.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

       Phương pháp dạy học GQVĐ và thực trạng day học nhằm rèn luyện kĩ năng GQVĐ cho học sinh THPT qua dạy học phần công dân với kinh tế, môn GDCD lớp 11.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

 Nội dung nghiên cứu của đề tài giới hạn trong dạy học Phần “Công dân với kinh tế”, môn GDCD lớp 11.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài luận văn được thực hiện trên cơ sở quan điểm, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác –Lê nin về giáo dục; quan điểm, đường lối, chính sách đổi mới giáo dục của Đảng và nhà nước ta, kế thừa những thành tựu nghiên cứu của khoa học giáo dục, tâm lý học hiện đại. Ngoài ra, nhằm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu, luận văn kết hợp sử dụng các phương pháp như:

         Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tài liệu để xây dựng nội dung đề tài.

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra; tổng kết kinh nghiệm; nghiên cứu sản phẩm; phương pháp thử nghiệm sư phạm.

Phương pháp thống kê toán học: lập bảng số liệu, xây dựng đồ thị.

       6. Giả thuyết khoa học

 Dạy học phần “Công dân với kinh tế” chương trình giáo dục công dân lớp 11 theo hướng rèn luyện kỹ năng GQVĐ cho học sinh  sẽ góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học.

7. Ý nghĩa của đề tài

         Về mặt lí luận:Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về kĩ năng GQVĐ và kĩ năng GQVĐ trong quá trình dạy học phần “Công dân với kinh tế” môn GDCD lớp 11

Về mặt thực tiễn:

- Góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy GDCD ở trường THPT  

-Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu trong quá trình dạy học môn GDCD.     

8. Kết cấu của đề tài luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, nội dung luận văn gồm 3 chương:

Chương 1:Cơ sở lí luận và thực tiễn của rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề trong dạy học phần “Công dân với kinh tế ” môn GDCD lớp 11.

         Chương 2: Thực nghiệm sư phạm

  Chương 3: Định hướng và một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần “Công dân với kinh tế ” ở trường THPT Thanh Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay.

                                

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu này! Chúc bác luôn vui vẻ và đam mê trong công việc nghiên cứu và có thêm nhiều tài liệu hay nữa để chia sẻ .
blackantx11
cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành đề tài
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh