Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học

Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 17

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 mở đầu

1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay ở nước ta, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học diễn ra một cách sôi động trên bình diện cả về lý luận cũng như về thực tiễn. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học được nghị quyết T.Ư lần 2 Ban chấp hành T.Ư khoá VIII khẳng định : "Đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến, các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh" [44, tr.41].
Theo định hướng trên, nhiều phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại trên thế giới như "phương pháp tự phát hiện tri thức", "phương pháp cùng tham gia", "phương pháp tương tác" và  gần đây là "phương pháp bàn tay nặn bột" từng bước được vận dụng vào quá trình dạy học ở tiểu học - bậc học được coi là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân.
Khoa học là môn học chiếm vị trí quan trọng ở bậc tiểu học. Đây là môn học tích hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học thực nghiệm như : Vật lý, Hoá học, Sinh học, … Vì  vậy, môn học này có nhiều điều kiện thuận lợi để vận dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại vào quá trình dạy học để bước đầu hình thành cho học sinh phương pháp học tập mang tính chất tự tìm tòi nghiên cứu, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo cho họ.
Thực tiễn dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học cho thấy, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng phương pháp dạy học. Các phương pháp dạy học truyền thống vẫn chiếm ưu thế, học sinh học tập còn thụ động. Các thí nghiệm trong bài còn mang tính chất minh họa. Giáo viên còn tự mình trình bày, biểu diễn các thí nghiệm thực hành để minh họa cho kiến thức của bài học mà ít tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động này để các em chiếm lĩnh tri thức khoa học một cách chủ động, thoả m•n  nhu cầu tìm tòi hiểu biết, óc tò mò khoa học của học sinh. Vì vậy các giờ học còn mang tính áp đặt, kiến thức mà học sinh chiếm lĩnh trong giờ học chưa cao, các em ít được tham gia vào quá trình dạy học.
Việc tìm kiếm và vận dụng các phương pháp tiên tiến vào quá trình dạy học các môn học ở tiểu học nói chung và môn Khoa học nói riêng là vấn đề quan trọng nhằm hình thành cho học sinh phương pháp học tập độc lập, sáng tạo, qua đó để nâng cao chất lượng dạy học. Một trong những phương pháp có nhiều ưu điểm, đáp ứng được mục tiêu trên và có thể vận dụng tốt vào quá trình dạy học môn Khoa học ở tiểu học là phương pháp "Bàn tay nặn bột". Trong những năm gần  đây, phương pháp "Bàn tay nặn bột" bước đầu được đưa vào thử nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở một số trường tiểu học Việt Nam. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chỉ ở mức độ hạn hẹp, mang tính chất thử nghiệm ở một số bài thuộc chủ đề không khí trong chương trình khoa học lớp 4. Việc nghiên cứu áp dụng phương pháp này vào dạy học sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường tiểu học Việt Nam là vấn đề hết sức cần thiết để góp phần đổi mới phương pháp dạy học. Có như vậy mới hình thành cho học sinh phương pháp học tập đúng đắn, giúp họ thực sự trở thành "chủ thể" tìm kiếm tri thức. Vì những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của mình là : Sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học môn Khoa học ở trường  tiểu học.
2. Mục đích nghiên cứu
Chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu này nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”.
3.2. Đối tượng nghiên cứu : Quy trình sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu trong dạy học môn Khoa học, giáo viên biết sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" theo một quy trình hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của trường tiểu học Việt Nam thì sẽ phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong học tập của học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học  này ở trường tiểu học.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.
5.2. Điều tra thực trạng sử dụng phương pháp dạy học môn Khoa học của giáo  viên ở một số trường tiểu học.
5.3. Đề xuất và thực nghiệm quy trình sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" .
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Trên loại hình trình bày tài liệu mới, với hình thức dạy học trên lớp môn Khoa học lớp 4,5 thuộc nhóm kiến thức về các chủ đề : Vật chất và năng lượng, Động thực vật.
Về địa bàn nghiên cứu, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu ở một số trường tiểu học nông thôn và thành thị ở tỉnh Hà Tĩnh.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận:
    Gồm các phương pháp phân tích, khái quát hóa, hệ thống hóa, tổng kết các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu để xác lập cơ sở lý luận cho đề tài.
7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn :
     - Phương pháp Ankét: Sử dụng các mẫu phiếu điều tra để thu được những thông tin về thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học, chất lượng dạy và học môn Khoa học, mức độ hiểu biết của cán bộ, giáo viên về phương pháp "Bàn tay nặn bột".
    - Phương pháp quan sát : Dự giờ môn Khoa học để quan sát hoạt động học và dạy của giáo viên, học sinh để thu thập những thông tin cần thiết.
  - Phương pháp thực nghiệm : Thực nghiệm tác động trên 6 lớp với 218 học sinh ở các trường tiểu học Nam Hồng, Bắc Hồng (Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh), Yên Hồ (Đức Thọ – Hà Tĩnh) với mục đích khẳng định tính hiệu quả, tính khả thi của vấn đề nghiên cứu. Ghi băng hình và chụp ảnh ở một số tiết dạy thực nghiệm.
  - Phương pháp trò chuyện phỏng vấn giáo viên và học sinh : Trò chuyện phỏng vấn các l•nh đạo Sở, Phòng giáo dục phụ trách tiểu học, giáo viên và học sinh để thu thập những thông tin cần thiết cho quá trình nghiên cứu.
- Phương pháp thống kê toán học : Sử dụng các công thức thống kê toán học để chứng  minh độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu.
          - Các phương pháp bổ trợ: Tổng kết kinh nghiệm dạy học của giáo viên, xin ý kiến chuyên gia về dạy học môn học này.
 8. Những đóng góp của đề tài
- Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về phương pháp "Bàn tay nặn bột"    .
- Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học môn Khoa học và tiến hành dạy thực nghiệm ở một số bài học.
- Biên soạn một số giáo án mẫu theo quy trình sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học.
9. Cấu trúc của đề tài
Luận văn gồm có 136 trang
Phần mở đầu : 4 trang
Phần nội dung : 93  trang
Chương 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu : 29 trang
Chương 2 : Quy trình sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong  dạy học     môn Khoa học ở trường tiểu học : 27 trang
 Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm : 37 trang
Phần kết luận và kiến nghị : 3 trang
Tài liệu tham khảo : 4 trang
Phụ lục : 32 trang
    Trong luận văn có 1 sơ đồ, 4 biểu đồ, 15 bảng, 48 tài liệu tham khảo và    6 phụ lục.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
duongthithuy
Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu hữu ích này
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Lượt down: 0

Người đăng: vandanh9494

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lượt down: 0

Người đăng: phuchien

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Lượt down: 0

Người đăng: saobangkhoc

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Lượt down: 21

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Lượt down: 3

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Lượt down: 10

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Lượt down: 9

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Lượt down: 2

Người đăng: kiemthienvuong

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

Lượt down: 0

Người đăng: hoabauhoabau1234

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Lượt down: 0

Người đăng: Sanghee

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Lượt down: 0

Người đăng: vothimyhung

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

Lượt down: 1

Người đăng: vothimyhung

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

Lượt down: 0

Người đăng: thu tram

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

Lượt down: 0

Người đăng: dothinga91nb

Nâng cao toán hình lớp 3

Nâng cao toán hình lớp 3

Lượt down: 4

Người đăng: quangdct

 Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Lượt down: 0

Người đăng: vuongtrpro