Sử dụng phương pháp thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm trong dạy học môn khoa học ở trường tiểu học

Sử dụng phương pháp thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm trong dạy học môn khoa học ở trường tiểu học

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Trung học, tiểu học

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 10

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

 

mở đầu
 
1 - Lý do chọn đề tài 
1.1 Giáo dục tiểu học là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục Quốc dân. Quá trình giáo dục ở tiểu học không chỉ cung cấp cho học sinh những tri thức về tự nhiên, x• hội, con người… mà còn phải hình thành ở các em phương pháp học, cách nhận thức các nhiệm vụ học tập. Đồng thời phải xây dựng, rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo công cụ. Do đó phương pháp dạy học ở tiểu học đóng góp một vai trò hết sức quan trọng, nó góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.
1.2. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học nói chung và ở tiểu học nói riêng hiện nay đang diễn ra rất mạnh mẽ.
Định hướng đổi mới phương pháp dạy học đ• được chỉ rõ trong Nghị quyết ban chấp hành TW Đảng lần thứ 2 Khoá VIII: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy  học, bảo đảm điều kiện với thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh ”. Như vậy, ngay từ khi trẻ đến trường giáo viên phải biết tổ chức quá trình dạy- học theo hướng tích cực, biết thiết kế những hoạt động cụ thể cho học sinh theo phương châm “ Thầy thiết kế – trò thi công ” để nâng cao chất lượng cho học sinh và phát huy tính tích cực học tập của học sinh. {1, tr.41}
1.3 Môn Khoa học là một trong những môn học quan trọng ở bậc tiểu học.Cùng với các môn học khác, môn Khoa học góp phần trang bị kiến thức và hình thành kỹ năng, kỹ xảo học tập, đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách học sinh và cho giáo dục phổ thông. Cụ thể: môn Khoa học trang bị một số kiến thức cơ bản, đơn giản và gần gũi học sinh thuộc về các môn như Vật lý, Hoá học, Sinh học và những ứng dụng thực tế giúp học sinh dễ tiếp cận với các môn học tương ứng ở các lớp trên và có vốn kiến thức để vào đời; hình thành và phát triển các kỹ năng học tập các môn khoa học thực nghiệm như: quan sát, phán đoán, thí nghiệm và rút ra những kết luận khoa học, biết kĩ năng vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống.
Để thực hiện mục tiêu của môn Khoa học, trong dạy học giáo viên cần tăng cường tổ chức các hoạt động học tập nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính tích cực, tự lực tìm tòi phát hiện ra kiến thức .
Môn Khoa học là môn học tích hợp nhiều kiến thức của các môn khoa học thực nghiệm. Do vậy, cùng với quan sát, thí nghiệm là phương pháp dạy học đặc trưng của môn học này. Các thí nghiệm trong chương trình không nhiều nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc bước đầu hình thành cho học sinh phương pháp học tập mang tính chất nghiên cứu, kỹ năng sử dụng một số thiết bị thí nghiệm, thực hành. Việc tổ chức thí nghiệm trong dạy học cũng tạo điều kiện hình thành, phát triển ở học sinh các kỹ năng như quan sát, phán đoán, rút ra những kết luận khoa học.
Bên cạnh đó, thảo luận nhóm là phương pháp mang tính tích cực trong dạy học các môn học nói chung và môn Khoa học nói riêng. 
1.4. Thực tiễn dạy học phân môn Khoa học (của môn Tự nhiên – X• hội trước đây) và môn Khoa học hiện nay cho thấy giáo viên còn  gặp nhiều khó khăn trong việc vận dụng các phương pháp dạy học, nhất là phương pháp thí nghiệm. Phần lớn, giáo viên chỉ sử dụng thí nghiệm để minh hoạ cho bài giảng của mình. Trong khi đó chương trình và sách giáo khoa môn Khoa học mới đòi hỏi giáo viên phải biêt vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học mới và truyền thống theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức của học sinh, rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo thực hành cho các em. Vấn đề đặt ra là việc vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học mới trong môn Khoa học như thế nào để tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học? Giải quyết được vấn đề này không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn. 
Xuất phát từ yêu cầu đồi mới phương pháp dạy học, từ thực tiễn dạy học và ưu điểm của phương pháp thí nghiệm, phương pháp thảo luận nhóm, chúng tôi chọn đề tài “ Sử dụng phương pháp thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học ”. 
  2. Mục đích nghiên cứu 
Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là: nghiên cứu sử dụng phương pháp thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn khoa học và nâng cao chất lượng dạy học môn học này ở bậc tiểu học.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
3.1. Khách thể nghiên cứu :
        Phương pháp dạy học môn Khoa học ở tiểu học.
3.2. Đối tượng nghiên cứu:
Cách thức sử dụng phương pháp thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học.
4. Giả thuyết khoa học.
Nếu trong quá trình dạy học môn Khoa học giáo viên sử dụng phương pháp thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm một cách hợp lý, khoa học, phù hợp với lôgic của quá trình dạy học và đặc điểm nhận thức của học sinh thì sẽ nâng cao được chất lượng dạy học.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
5.1. Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu .
5.2. Đề xuất và thực nghiệm cách thức sử dụng phương pháp thí nghiệm kết hợp thảo luận nhóm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học.
6. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
Chủ đề “ Vật chất và năng lượng ” trong môn Khoa học lớp 4,5 .
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.
Đọc, nghiên cứu, tổng kết các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
7.2. Phương pháp nghiên cứu  thực tiễn.
7.2.1. Phương pháp đàm thoại với giáo viên tiểu học về phương pháp thí    nghiệm, thảo luận nhóm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học.
7.2.2. Phương pháp quan sát hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học.
7.3. Phương pháp thực nghiệm.
7.4. Phương pháp thống kê toán học: Để chứng minh độ tin cậy của kết quả nghiên cứu   
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Tôi biết đến website qua một người bạn. Đây quả là 1 website tuyệt vời cho những ai muốn nâng hoàn thành tốt bài tập của mình.
Xin cảm ơn các thành viên đã đóng góp tài liệu để làm phong phú cho website này
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
thomlun753453
xin đa tạ bạn một lần nữa
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh