Tài liệu, ebook, giáo trình, luận văn, biểu mẫu, văn bản

Kết quả 98367 of 6558 Lọc
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG NHÃN HÀNG NƯỚC  DỪA ĐÓNG CHAI

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG NHÃN HÀNG NƯỚC DỪA ĐÓNG CHAI

Xin chào anh/chị! Chúng tôilà nhân viên công ty…………………………………………đang thực hiện một cuộc thăm dò hành vi của người tiêu dùng về sản phẩm nước dừa đóng chai, để nghiên cứu, tìm hiểu về nhu ...

Lượt tải: 5
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với sản phẩm điện thoại thông minh

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với sản phẩm điện thoại thông minh

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường dẫn dẫn đến một loạt những thay đổi, nhu cầu giao lưu hội nhập kinh tế, văn hoá ngày càng lớn, từ đó tạo ra sự đa dạng và phong phú hơn cả về vật chất và tinh thần. Bên cạnh đó là sự phát triển cải tiến về mặt khoa học kỹ thuật được nâng cao và đưa v&ag...

Lượt tải: 5
Chính sách đối ngoại của Nhật bản thời kỳ Minh Trị (1868-1912)

Chính sách đối ngoại của Nhật bản thời kỳ Minh Trị (1868-1912)

Mục lục                                                                 ...

Lượt tải: 11
Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất bia chai - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất bia chai - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất bia chai - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Lượt tải: 5
Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đồng Tháp Mười (ĐTM) nằm ở phía Bắc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện tích tự nhiên là 696.496 ha chiếm 17,72% tổng diện tích ĐBSCL. Theo Phan Liêu và ctv (1998) đất đai ĐTM được chia thành 5 nhóm chính, trong đó đất phèn có diện tích lớn nhất (39,2%), kế ...

Lượt tải: 5
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý v&agr...

Lượt tải: 5
Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật của thị trường trong kinh tế vi mô

Lượt tải: 5
Luận Văn Đặc điểm truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

Luận Văn Đặc điểm truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

 mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Vũ Trọng Phụng là một hiện tượng độc đáo trong nền văn học Việt Nam. Với 27 năm của cuộc đời và 10 năm cầm bút, Vũ Trọng Phụng đ• để lại trong kho tàng văn học Việt Nam một khối lượng tác phẩm đồ sộ, với nội dung tư tưởng mang giá trị tố cáo x• hội trước Cách mạng mạnh...

Lượt tải: 7
Chiến lược của Masan Food

Chiến lược của Masan Food

Hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm cung cấp những sản phẩm có chất lượng và giá trị vượt trội để cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng. Kết quả là người tiêu dùng sẽ tưởng thưởng cho chúng ta bằng doanh số, lợi nhuận và sự tăng t...

Lượt tải: 5
Xem tiếp: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9