Tài liệu, ebook, giáo trình, luận văn, biểu mẫu, văn bản

Kết quả 98374 of 6559 Lọc
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2005 TẠI NHÀ MÁY BIA VIỆT ĐỨC

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2005 TẠI NHÀ MÁY BIA VIỆT ĐỨC

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH ĐỒ THỊ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ..............................................

Lượt tải: 5
Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Tổng  công  ty Bia  - Rượu  - Nước  giải Khát Hà Nội  là một  doanh nghiệp của nhà nước đã  có bề giầy  truyền  thống phát  triển  trên 100 năm qua đã phần  nào  có được  chỗ đứng vững  trên  thị  trường Việt Nam v&a...

Lượt tải: 5
Chuyên đề quản lý chất lượng ở công ty dệt-May Hà Nội

Chuyên đề quản lý chất lượng ở công ty dệt-May Hà Nội

  Phần I1   CƠ SỞ LÝ LUẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM... 1   I- SẢN PHẨM VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM... 1   1. Sản phẩm.. 1   1.1 Khái niệm sản phẩm.. 1   1.2 Các thuộc tính  của sản phẩm.. 1   2. Chất  lượng sản phẩm.. 3   2.1 Khái niệm chất  lượng ...

Lượt tải: 5
Xây dựng phương pháp định lượng butafosfan trong nguyên liệu và thành phẩm thuốc thú y

Xây dựng phương pháp định lượng butafosfan trong nguyên liệu và thành phẩm thuốc thú y

I. Đặt vấn đề [13] Butafosfan có tên hóa học là 1-(n-Butylamino)-1-methylethyl phosphonous acid (C7H18NO2P), là hợp chất hữu cơ có chứa đồng thời 2 nguyên tố N và P, đƣợc sử dụng làm chất dinh dƣỡng đặc biệt dùng trong thú y. Các chế phẩm có chứa Butafosfan kích thích quá trìn...

Lượt tải: 5
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT THOÁI HÓA VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT THOÁI HÓA VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ ii MỤC LỤC ............................................................................................................. iii DANH MỤC VIẾT ...

Lượt tải: 5
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017

MỤC LỤC Lời cam đoan ........................................................................................................... 1 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt .................................................................... 2 Danh mục các bảng biểu .............................................................................................

Lượt tải: 5
Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục: Dạy học dựa vào dự án ở lớp 4 - 5 cấp tiểu học

Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục: Dạy học dựa vào dự án ở lớp 4 - 5 cấp tiểu học

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học Đổi mới là một yêu cầu tất yếu đang đặt ra với tất cả các ngành học, cấp học của hệ thống giáo dục (GD). Nghị quyết 29 ban chấp hành TƯ chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp (PP) dạy và họ...

Lượt tải: 5
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

MỤC LỤC MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 1 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ................................ 5 1.1. Một số vấn đề chung về quản lý vốn đầu t...

Lượt tải: 5
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG NHÃN HÀNG NƯỚC  DỪA ĐÓNG CHAI

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG NHÃN HÀNG NƯỚC DỪA ĐÓNG CHAI

Xin chào anh/chị! Chúng tôilà nhân viên công ty…………………………………………đang thực hiện một cuộc thăm dò hành vi của người tiêu dùng về sản phẩm nước dừa đóng chai, để nghiên cứu, tìm hiểu về nhu ...

Lượt tải: 5
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với sản phẩm điện thoại thông minh

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với sản phẩm điện thoại thông minh

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường dẫn dẫn đến một loạt những thay đổi, nhu cầu giao lưu hội nhập kinh tế, văn hoá ngày càng lớn, từ đó tạo ra sự đa dạng và phong phú hơn cả về vật chất và tinh thần. Bên cạnh đó là sự phát triển cải tiến về mặt khoa học kỹ thuật được nâng cao và đưa v&ag...

Lượt tải: 6
Chính sách đối ngoại của Nhật bản thời kỳ Minh Trị (1868-1912)

Chính sách đối ngoại của Nhật bản thời kỳ Minh Trị (1868-1912)

Mục lục                                                                 ...

Lượt tải: 11
Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất bia chai - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất bia chai - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Xây dựng hệ thống HACCP cho nhà máy sản xuất bia chai - Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Lượt tải: 5
Xem tiếp: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9