Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành báo chí - truyền thông

Kết quả 148 of 10 Lọc
Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và vấn đề xây dựng tập đoàn báo chí  ở Việt Nam hiện nay

Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và vấn đề xây dựng tập đoàn báo chí ở Việt Nam hiện nay

Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và vấn đề xây dựng tập đoàn báochí  ở ViệtNamhiện nay

Lượt tải: 6
Vấn đề làng nghề được phản ánh trên Báo Hà Tây làm khóa luận tốt nghiệp

Vấn đề làng nghề được phản ánh trên Báo Hà Tây làm khóa luận tốt nghiệp

Vấn đề làng nghề được phản ánh trên Báo Hà Tây làm khóa luận tốt nghiệp

Lượt tải: 5
BÁO CHÍ: TẠI SAO KHÔNG LÀ NGUỒN TÀI LIỆU HỖ TRỢ  TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH?

BÁO CHÍ: TẠI SAO KHÔNG LÀ NGUỒN TÀI LIỆU HỖ TRỢ TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH?

  BÁO CHÍ: TẠI SAO KHÔNG LÀ NGUỒN TÀI LIỆU HỖ TRỢ  TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH? 

Lượt tải: 5
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGHỆ THUẬT TIÊU THỤ XBP Ở CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI HIỆN NAY

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGHỆ THUẬT TIÊU THỤ XBP Ở CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI HIỆN NAY

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGHỆ THUẬT TIÊU THỤ XBP Ở CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI HIỆN NAY

Lượt tải: 5
Hiệu ứng thông tin và liên kết thông tin trong chiến dịch truyền thông Mãi mãi tuổi 20 của chúng ta trên báo Tuổi trẻ năm 2005

Hiệu ứng thông tin và liên kết thông tin trong chiến dịch truyền thông Mãi mãi tuổi 20 của chúng ta trên báo Tuổi trẻ năm 2005

Hiệu ứng thông tin và liên kết thông tin trong chiến dịch truyền thông Mãi mãi tuổi 20 của chúng ta trên báo Tuổi trẻ năm 2005

Lượt tải: 5
Thực tiễn và đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ thành viên ASEAN của  Việt Nam

Thực tiễn và đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ thành viên ASEAN của Việt Nam

Ngày 28 tháng 7 năm 1995, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ bảy của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Lần đầu tiên Việt Nam tham gia một tổ chức khu   vực có nội dung hợp t&aac...

Lượt tải: 5
thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện hoài đức, hà nội

thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện hoài đức, hà nội

  1. Tính cấp thiết của đề tài  Với tư cách là một thiết chế chính trị - xã hội, một hình thức nhà nước, dân chủ có mối quan hệ hữu cơ với pháp luật, bởi pháp luật là một yếu tố cấu thành của nội dung dân chủ. Nền dân chủ chúng ta đã và đang phấn...

Lượt tải: 5
Giới thiệu chung về nhà máy Thiết  Bị Bưu Điện - Hà Nội

Giới thiệu chung về nhà máy Thiết Bị Bưu Điện - Hà Nội

  chương I giới thiệu chung về nhà máy thiết bị bưu điện   I. quá trình hình thành và phát triển của nhà máy   Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện - Hà Nội là một Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam đư...

Lượt tải: 5
Đẩy nhanh áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 ở công ty Da Giầy Hà Nội

Đẩy nhanh áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 ở công ty Da Giầy Hà Nội

  Lời Mở đầu   Qúa trình toàn cầu hoá đã có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và môi trường. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức và cơ hội trong việc sản xuất kinh doanh và thương mại to&agrav...

Lượt tải: 5
dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực Bưu Chính Viễn Thông

dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực Bưu Chính Viễn Thông

  Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã làm thay đổi môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ không chỉ ở tầm quốc gia mà còn trong khu vực và trên thế giới. Trong môi trường cạnh tranh đó doanh...

Lượt tải: 5
TƯƠNG LAI CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH  KIỂM ĐIỂM VÀ ĐỀ NGHỊ

TƯƠNG LAI CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH KIỂM ĐIỂM VÀ ĐỀ NGHỊ

  Chúng ta đã xem qua những khía cạnh của quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường. Người viết chưa thực hiện được tham vọng khảo sát hiện tượng này qua đủ mọi khía cạnh " học tế " hay " biên cảnh " (interdisciplinary) của nó nhưng có cảm tưởng đã trình bày được...

Lượt tải: 5
Công tác thông tin đối ngoại qua kênh báo nói trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Công tác thông tin đối ngoại qua kênh báo nói trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Công tác thông tin đối ngoại qua kênh báo nói trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Lượt tải: 5
Báo chí với việc tuyên truyền về vấn đề nông nghiệp, nông thôn” tại Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Hà Giang

Báo chí với việc tuyên truyền về vấn đề nông nghiệp, nông thôn” tại Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Hà Giang

Báo chí với việc tuyên truyền về vấn đề nông nghiệp, nông thôn” tại Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Hà Giang

Lượt tải: 5
Một số giải pháp cho tình hình thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay và tương lai

Một số giải pháp cho tình hình thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay và tương lai

Một số giải pháp cho tình hình thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay và tương lai

Lượt tải: 5
cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí khảo sát tại báo tỉnh Quảng Bình

cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí khảo sát tại báo tỉnh Quảng Bình

cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí khảo sát tại báo tỉnh Quảng Bình

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10