Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành báo chí - truyền thông

Kết quả 148 of 10 Lọc
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NIÊN LUẬN PHÁT HÀNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NIÊN LUẬN PHÁT HÀNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NIÊN LUẬN PHÁT HÀNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

Lượt tải: 5
Nghiên cứu, khảo sát các cách giật tít trên báo mạng điện tử, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế

Nghiên cứu, khảo sát các cách giật tít trên báo mạng điện tử, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế

Nghiên cứu, khảo sát các cách giật tít trên báo mạng điện tử, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế

Lượt tải: 5
PHÁT THANH TOẠ ĐÀM VÀ XÂY DỰNG KỊCH BẢN TOẠ ĐÀM

PHÁT THANH TOẠ ĐÀM VÀ XÂY DỰNG KỊCH BẢN TOẠ ĐÀM

PHÁT THANH TOẠ ĐÀM VÀ XÂY DỰNG KỊCH BẢN TOẠ ĐÀM

Lượt tải: 5
Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan báo, Đài PT – TH

Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan báo, Đài PT – TH

Vấn đề nguồn nhân lực cho các cơ quan báo, Đài PT – TH

Lượt tải: 5
Để đào tạo một đội ngũ nhà báo, cán bộ truyền thông hiện đại đáp ứng yêu cầu của hội nhập và toàn cầu hoá

Để đào tạo một đội ngũ nhà báo, cán bộ truyền thông hiện đại đáp ứng yêu cầu của hội nhập và toàn cầu hoá

Để đào tạo một đội ngũ nhà báo, cán bộ truyền thông hiện đại đáp ứng yêu cầu của hội nhập và toàn cầu hoá

Lượt tải: 5
Phương pháp biên tập chương trình Phát thanh

Phương pháp biên tập chương trình Phát thanh

Phương pháp biên tập chương trình Phát thanh

Lượt tải: 6
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÁO CHÍ

Lượt tải: 7
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Lượt tải: 5
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì

  Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra ngày càng mạnh mẽ, gắn liền với quá trình đó là yêu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại. Do vậy mà quản lý đầu tư xây dựng theo dự án là giải pháp ...

Lượt tải: 5
Tìm hiểu công tác quản lý chất rắn thải của Công ty môi trường đô thị Hà Nội (Urenco)

Tìm hiểu công tác quản lý chất rắn thải của Công ty môi trường đô thị Hà Nội (Urenco)

  Chương I: Cơ sở lý luận  chung I. Tổng  quan  về chất thải II. Các công cụ  quản lý chất thải rắn III. Các nguyên tắc  trong quản lý chất thải Chương II: thực trạng  chất thải rắn ở thủ đô Hà Nội I. Các  nguồn chủ  yếu. II. Khối lượng và đặc điể...

Lượt tải: 6
Vận dụng kinh nghiệm lưu trữ thông tin của báo chí thế giới vào Việt nam nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu khoa học

Vận dụng kinh nghiệm lưu trữ thông tin của báo chí thế giới vào Việt nam nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu khoa học

  Vận dụngkinh nghiệm lưu trữ thông tin của báo chí thế giới vào Việt nam nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu khoa học

Lượt tải: 5
ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO  TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP HIỆN NAY

ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP HIỆN NAY

  ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP HIỆN NAY

Lượt tải: 5
Hoạt động phát hành và quảng cáo tại báo tuổi trể TP HCM

Hoạt động phát hành và quảng cáo tại báo tuổi trể TP HCM

Hoạt động phát hành và quảng cáo tại báo tuổi trể TP HCM

Lượt tải: 5
biên tập văn bản báo chí

biên tập văn bản báo chí

biên tập văn bản báo chí

Lượt tải: 9
Xem tiếp:    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10