Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành công nghệ thông tin

Kết quả 4446 of 297 Lọc
Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử lý ảnh

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử lý ảnh

MỞ ĐẦU.. 6 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT. 8 I.1. GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ ẢNH.. 8 I.1.1. Tổng quan về một hệ thống xử lý ảnh. 8 I.1.2. Một số khái niệm.. 10 I.2. BIỂU DIỄN ẢNH.. 12 I.2.1. Biểu diễn màu. 12 I.2.1.1. Mô hình màu RGB. 12 I.2.1.2. Mô hình màu CMY.. 13 I.2.1.3. Mô hì...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng Phone Book Safe Manager trên Android

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng Phone Book Safe Manager trên Android

DANH MỤC HÌNH VẼ.. 1 CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT.. 3 Mục lục. 4 MỞ ĐẦU.. 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 7 1. LỊCH SỬ ANDROID.. 7 2. MÁY ẢO DALVIK.. 8 3. KIẾN TRÚC CỦA ANDROID.. 8 3.1. Applications (tầng ứng dụng). 9 3.2. Application framework. 9 3.3. Library. 10 3.4. Android Runtime (môi trường thực...

Lượt tải: 6
Ứng Dụng Giấu Tin Trong Mã Hóa & Xác Thực

Ứng Dụng Giấu Tin Trong Mã Hóa & Xác Thực

DANH MỤC VIẾT TẮT. 4 LỜI MỞ ĐẦU.. 5 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN GIẤU TIN VÀ CƠ SỞ TOÁN HỌC.. 10 1.1. Bài toán giấu tin và vai trò. 10 1.1.1. Bài toán giấu tin. 10 1.1.2. Phân loại các kỹ thuật giấu tin. 13 1.1.3. Mô hình giấu tin cơ bản. 15 1.1.4. Các ứng dụng của kỹ thuật giấu tin. 1...

Lượt tải: 7
Đồ án sẽ xây dựng thử nghiệm một hệ thống cho phép trao đổi thông tin bằng tiếng nói thoại, tương tác điểm – điểm trên mạng LAN

Đồ án sẽ xây dựng thử nghiệm một hệ thống cho phép trao đổi thông tin bằng tiếng nói thoại, tương tác điểm – điểm trên mạng LAN

Trong những năm gần đây, mạng máy tính ngày càng trở nên phổ biến. Việc liên kết các máy tính trên môi trường mạng cũng như liên kết các mạng lại với nhau đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích trong công việc cũng như trong việc học tập nghiên cứu, giải trí. Chúng ...

Lượt tải: 6
Đề tài : ứng dụng CNTT trong giảng dạy  phân môn Thường thức Mĩ thuật ở tiểu học

Đề tài : ứng dụng CNTT trong giảng dạy phân môn Thường thức Mĩ thuật ở tiểu học

  A.Đặt vấn đề  3 1. Nhận thức  3 2. Mục đích - ý nghĩa  3 B. Nội dung  5 1. Đặc tr−ng của Phân môn Th−ờng thức mĩ thuật  5 2. Ph−ơng tiện dạy học và công nghệ thông tin 7 3. ứng dụng CNTT trong giảng dạy Phân môn Th−ờng thức mĩ thuật 10 3.1. ...

Lượt tải: 9
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : Tìm hiểu về tường lửa và an ninh mạng

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : Tìm hiểu về tường lửa và an ninh mạng

I.  TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA….………...…..……………… 5 II.  CHỨC NĂNG CỦA TƯỜNG LỬA (FIREWALL)........................ 6 CHƯƠNG II : TÌM HIỂU CÁC LOẠI TƯỞNG LỬA (Firewall)... 8 I. KHẢO SÁT CÁC LOẠI TƯỜNG LỬA............................................ 8 II. MÁY CHỦ...

Lượt tải: 8
Giải thuật bầy kiến giải bài toán Group Steiner

Giải thuật bầy kiến giải bài toán Group Steiner

Tóm tắt--  Bài toán Group Steiner là một bài toán thuộc lớp NP-khó và có  nhi u  n  d n  tron  thiết kế mạch  tích hợp cỡ lớn  VLSI, thiết kế mạn , thiết kế kiến trúc xây dựn ,… Bài báo  đ  xuất  thuật toán  iải quyết...

Lượt tải: 8
TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

  NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI   1.     Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a.      Nội dung: §  Tìm hiểu về biển số xe và hệ thống nhận dạng biển số xe §  Phát biểu bài toán và hướng giải quyết ...

Lượt tải: 6
Giáo trình Chu-ky-dien-tu

Giáo trình Chu-ky-dien-tu

Chu-ky-dien-tu

Lượt tải: 14
Bai-giang-cong-nghe-anh-so

Bai-giang-cong-nghe-anh-so

Bai-giang-cong-nghe-anh-so

Lượt tải: 9
Tìm hiểu về cách thức xây dựng mạng Vlan trên thiết bị Switch

Tìm hiểu về cách thức xây dựng mạng Vlan trên thiết bị Switch

MụC LụC Lời Nói Đầu    1 Mục Lục    2 Danh mục các từ viết tắt    6 Chương 1: giới thiệu    7 1.1 Tổng quan về đề tài    8 1.2 Phạm vi đề tài    8 Chương 2: công nghệ vlan là gì và lợi ích của nó    10 2....

Lượt tải: 7
Nghiên cứu cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng LTE

Nghiên cứu cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng LTE

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................i LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................ii MỤC LỤC............................................................................................................iii DANH MỤC CÁC C...

Lượt tải: 8
Mô hình thích nghi - giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây - ĐTVT

Mô hình thích nghi - giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây - ĐTVT

Mô hình thích nghi - giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây - ĐTVT  đề xuất phương pháp xác định nhanh chóng trạng thái kênh truyền, điều chỉnh phương pháp tính thời gian khứ hồi gói tin, từ đó xây dựng một mô hình ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu phương pháp sàng trường số ứng dụng trong phân tích mã - Công nghệ thông tin

Nghiên cứu phương pháp sàng trường số ứng dụng trong phân tích mã - Công nghệ thông tin

Nghiên cứu phương pháp sàng trường số ứng dụng trong phân tích mã - Công nghệ thông tin Nghiên cứu cở lý thuyết và xây dựng các thuật toán chọn cặp đa thức sàng cho phương pháp sàng trường số ứng dụng trong phân tích mã. Nghiên cứu cải tiến và đ&aa...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9