Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành công nghệ thông tin

Kết quả 4446 of 297 Lọc
Xây dựng và sử dung phần mềm dạy học sinh học cơ thể thực vật - Sh 11 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Xây dựng và sử dung phần mềm dạy học sinh học cơ thể thực vật - Sh 11 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Xây dựng và sử dung phần mềm dạy học sinh học cơ thể thực vật - Sh 11 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện Nghiên cứu tiếp cận phần mềm dạy học sinh học cơ thể thực vật  trên cơ sở ứng dụng CNTT và tiếp cận sinh học hệ thống nhằmphần mềm dạy học sinh học cơ thể thực vật để tổ chức dạy học sinh học cấp độ cơ thể TV, SH 11 THPT. ...

Lượt tải: 5
Thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc - Luận văn chuyên ngành ông nghệ thông tin

Thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc - Luận văn chuyên ngành ông nghệ thông tin

 Thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc - Luận văn chuyên ngành ông nghệ thông tin  có thể do thiếu tư liệu nên các công trình nghiên cứu về thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc chưa phân tích, đánh giá được những điểm mạnh, yếu của hoạt động của thư viện thời kỳ n&...

Lượt tải: 5
Luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng không dây WLAN

Luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng không dây WLAN

Luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng không dây WLAN Trình bày tổng quan về các loại mạng không dây và các kỹ thuật được ứng dụng trong mạng không dây, sau đó tập trung trình bày về mạng WLAN và chuẩn của mạng WLAN, giải pháp bảo...

Lượt tải: 5
Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho VN

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho VN

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho VN. ba mô hình thương mại điện tử phổ biến trên thế giới hiện nay phải kể đến mô hình thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), mô hình thư...

Lượt tải: 5
Đồ án: Tổng quan về mạng và các dịch vụ thông dụng trên Internet

Đồ án: Tổng quan về mạng và các dịch vụ thông dụng trên Internet

Đồ án: Tổng quan về mạng và các dịch vụ thông dụng trên Internet khái quát rõ nhất một cách tổng quan về mạng Internet, các khái niệm cơ bản về mạng và các dich vụ thông dụng trên Internet. I. Động lực thúc đẩy sự ra đời mô hình mạng Client/Server :   - N...

Lượt tải: 5
Luận văn : Bảo Mật Mạng Máy Tính và Tường Lửa

Luận văn : Bảo Mật Mạng Máy Tính và Tường Lửa

Luận văn : Bảo Mật Mạng Máy Tính và Tường Lửa với mục đích tìm hiểu về mạng máy tính và các vấn đề về bảo mật mạng, các cách bảo mật mạng máy tính và tường lửa như Firewall, IDS, IPS.  Đồ án gồm hai phần chính: Phần I: Tổng quan về mạng máy tính. ...

Lượt tải: 5
LV tốt nghiệp: Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet

LV tốt nghiệp: Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet

LV tốt nghiệp: Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet với mục đích tìm hiểu, phân tích các lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng web (cùng với chương trình minh họa) để qua đó đề xuất các phương án sửa chữa bảo mật ứng dụng Web trên Internet.Song song đó, luận văn c&ograv...

Lượt tải: 5
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu một số giải pháp an ninh mạng Wlan 802.11

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu một số giải pháp an ninh mạng Wlan 802.11

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu một số giải pháp an ninh mạng Wlan 802.11 với mục đích  là nghiên cứu, phân tích đặc điểm an ninh của mạng WLAN 802.11 trên các tiêu chí: tính bí mật, tính toàn vẹn, xác thực hai  chiều và tính sẵn sàng. Trên cơ sở...

Lượt tải: 5
Báo cáo tốt nghiệp: Mạng riêng ảo VPN

Báo cáo tốt nghiệp: Mạng riêng ảo VPN

Báo cáo tốt nghiệp: Mạng riêng ảo VPN tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ cho vấn đề xây dựng Mạng riêng ảo VPN. Nghiên cứu các mô hình truy cập, các phương pháp xác thực và  ứng dụng triển khai cài đặt trên các hệ thống mạng. Chương 1 ...

Lượt tải: 5
Đồ án tốt nghiệp: Mạng riêng ảo ( VPN - Virtual Private Network)

Đồ án tốt nghiệp: Mạng riêng ảo ( VPN - Virtual Private Network)

Đồ án tốt nghiệp: Mạng riêng ảo ( VPN - Virtual Private Network) thông qua việc nghiên cứu một cách tổng quan về bảo mật hệ thống và một công nghệ cụ thể liên quan đến bảo mật hệ thống, đó là công nghệ Mạng Riêng Ảo (VPN-Virtual Private Network)  có thể góp phần vào việc hiểu thêm v&a...

Lượt tải: 5
Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server

Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server  giúp các doanh nghiệp và tổ chức nhận thấy sự thuận lợi của E-mail và các chương trình lập lịch biểu. Nhà quản lý có thể sử dụng Thiết kế lắp đặt mạng LAN, các chương trình tiện ích để giao tiếp,...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát “Lỗ hổng“ trong dịch vụ Web

Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát “Lỗ hổng“ trong dịch vụ Web

Đồ án: Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát “Lỗ hổng“ trong dịch vụ Web với nội dung Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin website với những công cụ kiểm soát “Lỗ hổng“ trong dịch vụ Web  giúp rất nhiều cho những nhà lập trình Web . LỜI MỞ ĐẦU  N...

Lượt tải: 5
Tìm hiểu một số công nghệ Web và xây dựng chương trình Newsletter

Tìm hiểu một số công nghệ Web và xây dựng chương trình Newsletter

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu một số công nghệ Web và xây dựng chương trình Newsletter gồm 4 chương xoay quanh chủ đề: xây dựng chương trình Newsletter bao gồm: Chương I: Tìm hiểu về các Web Server thông dụng. Chương II: Các nghi thức truyền nhận. Chương III: Giới thiệu về Internet Mail. Chương IV: Tìm hiệu v...

Lượt tải: 5
Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở Cacti và ứng dụng tại trường Đại học Hải Phòng

Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở Cacti và ứng dụng tại trường Đại học Hải Phòng

LỜI CẢM ƠN Trước hết học viên cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên nơi các  thầy cô đã tận tình truyền đạt các kiến thức quý báu cho học viên trong suốt  quá tr&ig...

Lượt tải: 6
Đồ án tốt nghiệp đại học: IPv6 và định tuyến trong mạng IPv6

Đồ án tốt nghiệp đại học: IPv6 và định tuyến trong mạng IPv6

Đồ án tốt nghiệp đại học: IPv6 và định tuyến trong mạng IPv6Xuất phát điểm của Ipv6 có tên gọi là Ipng (Internet Protocol Next Generation) là một phiên bản mới của IP, định tuyến trong mạng được thiết kế để thay thế cho giao thức cũ Ipv4. Ipng  được gán với phiên bản là 6 và lấy tên chính thức ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9