Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành kế toán kiểm toán

Kết quả 12088 of 806 Lọc
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Thế Anh

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Thế Anh

MỤC LỤC MỞ ĐẦU.. 1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Mục đích nghiên cứu. 1 3. Đối tượng nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 2 5. Phương pháp nghiên cứu. 2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM DV Thế Anh. 3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNH...

Lượt tải: 5
“Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang

“Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang"

mục lục   lời nói đầu. 1 chương I: lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định  kết quả bán hàng trong DNsx. 3 1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp.3 1.1.1.Quá trình bán hàng, kết quả ...

Lượt tải: 6
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế

LỜI MỞ ĐẦU   1. Lý do chọn đề tài           Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển nền kinh tế, đã từng bước chuyển từ nền kinh tế...

Lượt tải: 5
Thực trạng công tác kiểm toán TSCĐ và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ nói riêng đối với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát (APS)

Thực trạng công tác kiểm toán TSCĐ và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ nói riêng đối với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát (APS)

Cùng với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế nước ta - một nền kinh tế nhỏ - đang có nhiều biến chuyển to lớn. Từ nền kinh tế quan liêu bao cấp, trì trệ bị bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đến hôm nay, sau những năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể chế kinh tế thị trường...

Lượt tải: 5
Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cho các thành viên trong gia đình

Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cho các thành viên trong gia đình

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT, ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN .................................6 1.1. Mô tả yêu cầu bài toán .....................................................................................6 1.2. Biểu đồ use case ................................................................................................7 1.2...

Lượt tải: 5
Phân tích các nhân tố tác động đến doanh thu tại công ty Lốp YOKOHAMA Việt Nam

Phân tích các nhân tố tác động đến doanh thu tại công ty Lốp YOKOHAMA Việt Nam

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU     1.1.           Đặt vấn đề Xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu của phần lớn người dân đang sống và làm việc tại Việt Nam, loại xe tải nhẹ cũng ngày càng phát triển nhanh. Lốp xe là một trong những ngành hàng kin...

Lượt tải: 5
Một số vấn đề về phương pháp tính khấu hao TSCĐ

Một số vấn đề về phương pháp tính khấu hao TSCĐ

  Phần I:  Những vấn đề chung về tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 1 I .Tài sản cố định 3 1.Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐHH 3 2. Tiêu chuẩn nhân biết TSCĐVH hiện nay. 3 II. Khấu hao tài sản cố định 4 1.Các khái niệm 4 1.1Hao mòn hữu hình 4 1.2Hao mòn vô...

Lượt tải: 6
 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Lộc Thọ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài Trước những biến đổi của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp không những phải nổ lực trong quá trình sản...

Lượt tải: 5
 Hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng tại các doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện ở Việt Nam

Hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng tại các doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện ở Việt Nam

  MỞ ĐẦU    Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU  VÀ CHI PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRONG CÁC  DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG  1.1.  Đặc điểm hoạt động xây dựng và phương thức quản lý ảnh hưởng  đến kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng ...

Lượt tải: 5
Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực thu trên địa bàn huyện Sơn Dương

Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực thu trên địa bàn huyện Sơn Dương

Lời nói đầu   Thuê là một hinh thức động viên Tài chính đã đươc ra đời cùng với sự ra đời của bộ máy Nhà nước, thuế và các chính sách về thuế gắn liền với chính sách kinh tế - xã hội của một quốc gia Khi nền kinh tế phát triển tất yếu ...

Lượt tải: 5
Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC  CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU........................................................................... 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................ 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu .................................................................. 1.1.2 Căn cứ khoa học thực tiễn ..........................................

Lượt tải: 5
Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ   1.      Đề tài luận án:“Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam” 2.      Chuyên ngành...

Lượt tải: 5
Bài đọc S3 - 1 Bằng chứng kiểm toán đặc biệt (TC Kiểm toán)

Bài đọc S3 - 1 Bằng chứng kiểm toán đặc biệt (TC Kiểm toán)

Hệ thống kiểm soát nội bộ thực chất là sự tích hợp một loạt hoạt động, biện pháp, kế hoạch, quan điểm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên trong tổ chức để đảm bảo tổ chức đó hoạt động hiệu quả, đạt được mục tiêu đặt ra một cách hợp lý. Có thể hiểu đơn giản, hệ thống kiểm soát n...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9