Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành kế toán kiểm toán

Kết quả 12088 of 806 Lọc
Thực trạng Chứng từ hoá đơn và vấn nạn gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng trong tình hình nước ta hiện nay

Thực trạng Chứng từ hoá đơn và vấn nạn gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng trong tình hình nước ta hiện nay

I. Giải thích vai trò, chức năng của hoá đơn, chứng từ: Đối với ngành Thuế nói riêng và ngành tài chính nói chung: thực tế mà nói chưa có một công văn, văn bản nào có một định nghĩa chung nhất về hoá đơn, chứng từ để được mọi người công nhận. Nhưng nhìn...

Lượt tải: 5
Thực trạng kế toán tài sản cố định tại Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 838

Thực trạng kế toán tài sản cố định tại Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 838

Hiện nay nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh vị trí trên thương trường. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại cần có đủ các nguồn lực cần thiết để tiến hành sản xuất kinh doanh, nguồn lực đó là...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện việc xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi, dịch vụ cho người lao động tại Xí nghiệp may veston 1

Hoàn thiện việc xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi, dịch vụ cho người lao động tại Xí nghiệp may veston 1

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÚC LỢI, DỊCH VỤ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN VIỆC XÂY DỰNG & QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI, DỊCH VỤ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 2 I. Cơ sở lý luận chung về phúc lợi, dịch vụ cho người lao động trong doanh nghiệp. 2 I.1 Phúc lợ...

Lượt tải: 5
Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán độc lập - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện  - Luận văn thạc sĩ 2014

Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán độc lập - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - Luận văn thạc sĩ 2014

Tiêu đề  Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán độc lập - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện  Tác giả:    Chuyên ngành:   / Kinh tế - Quản lý  Nguồn phát hành:  Học viện Tài chính  Sơ lược: 1. Đề tài lu...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam  - Luận văn thạc sĩ 2014

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam - Luận văn thạc sĩ 2014

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam  Tác giả:    Chuyên ngành:   / Kinh tế - Quản lý  Nguồn phát hành:  Học viện Tài chính  Sơ lược: 1...

Lượt tải: 5
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Bảo hiểm PJICO, Chi nhánh Sóc Trăng

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Bảo hiểm PJICO, Chi nhánh Sóc Trăng

 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BẢO HIỂM PETROLIMEX CHI NHÁNH SÓC TRĂNG  - PHÒNG ĐẠI DIỆN TRÀ VINH 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)      2.1.1.  Lịch sử hình thành và p...

Lượt tải: 5
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng  tiền và các khoản phải thanh  toán trong công ty xây lắp

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong công ty xây lắp

   Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo  nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng  những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề  chuyên môn, vừa làm chủ được c&...

Lượt tải: 5
Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội ở Thủ đô Viêng Chăn

Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội ở Thủ đô Viêng Chăn

Luận án tiến sỹ năm 2014 Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội ở Thủ đô Viêng Chăn MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU   Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 7 ...

Lượt tải: 5
Phát triển thị trường phần mềm kế toán tại Việt Nam Thực trạng và giải pháp

Phát triển thị trường phần mềm kế toán tại Việt Nam Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC MỤC LỤC ...................................................................................................... DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .......................................................... DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................... LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ................................................................................................. 3 1.1. Lý luận chung về thuế thu nh...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9