Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành kế toán kiểm toán

Kết quả 12088 of 806 Lọc
Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục Bảng Danh mục Hình PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Bản chất của Báo cáo tài chính 1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài c...

Lượt tải: 5
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu.................................................................................................... 1 Chƣơng I: Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh ................................ 3 1. Các quan điểm về năng lực cạnh tranh............................................. 3 1.1. Các khái niệm, quan điểm về năng lực cạnh tranh ........

Lượt tải: 5
Hợp nhất kế toán từ chuẩn mực đến thực tiễn

Hợp nhất kế toán từ chuẩn mực đến thực tiễn

MỤC LỤC Lời mở đầu ............................................................................................................ 1 CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận về hợp nhất kinh doanh và các phƣơng pháp kế toán hợp nhất kinh doanh ................................................................................... 4 1. 1 Tổng quan về hợp nhất kinh doanh...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 Hải Phòng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ........................................................................ 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ..............................................................

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ........................................................................................... 3 ...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Ô tô khách Hải Phòng

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Ô tô khách Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3 I – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ 3 1. Khái niệm về tài sản cố định (TSCĐ) 3 2. Đặc điểm của tài sản cố định 3 3. Phân loại tài sản cố định 4 3.1 Phân loại TSCĐ theo kết cấu 4 3....

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. .......................................................................................... 2 1.1. MỘ...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư máy tàu thủy An Phú

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư máy tàu thủy An Phú

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG I MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ........................................................... 2 1.1. Khái quát...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng

1 LỜI MỞ ĐẦU  Sự cần thiết nghiên cứu đề tài: Công tác quản lý tài chính giữ một vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.Bởi vì, quản lý tài chính hiệu quả sẽ mang lại sự phát triển bền vững, sự nể phục của các đối tác về một Công ty nghiêm túc và mở t...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP .........................................................................

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ............................................... 8 1.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tr...

Lượt tải: 6
Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ............................................................................... 4 1.1.Tổng quan v...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu Vinacomin

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu Vinacomin

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP .................................................................. 1 1.1 Một số vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thà...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐÊ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .......................... 8 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ......................................................

Lượt tải: 6
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .............................................................................. 1 1.1. NHỮNG ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9