Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành kế toán kiểm toán

Kết quả 12088 of 806 Lọc
Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................... 1 CHƢƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .................................................................................................. 3 1.1Bản c...

Lượt tải: 5
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và đóng tàu Đại Dương

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và đóng tàu Đại Dương

CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Một số quan điểm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Trước hết, chúng ta xem xét về khái niệm kinh doanh: kinh doanh là những hoạt động kiếm lời và sinh lợi của con ng...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát (APS) thực hiện

Hoàn thiện công tác kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát (APS) thực hiện

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................ 5 CÁC KÝ TỰ KIỂM TOÁN QUY ƢỚC: ...................................................... 6 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN K...

Lượt tải: 5
Xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long

Xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................... 12 CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG........................................ 14 1.1. Khái quát về công ty TNHH Dƣợc Phẩm Tam Long................................... 14 1.1.1. Sơ lƣợc về công ty............................

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ......................................................................

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888

MỤC LỤC NỘI DUNG……………………………………………………Trang LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………...1 C...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .................................................. 3 1.1. Ý NGH...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP ......

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 Hải Phòng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2 3. Đ...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Anh

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Anh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .......................................................... 3 1.1. Tổng quan về doanh thu, chi ph&iacu...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH giao nhận và thương mại Viko

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH giao nhận và thương mại Viko

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bước sang thời kỳ đổi mới đất nước, thời kỳ nền kinh tế thị trường, với chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước đưa ra nhằm duy trì cơ chế mới, thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, đời sống nhân dân tí...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm nâng cao công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm nâng cao công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DN ...................... 4 1.1. Sự cần thiết của việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong Doanh nghiệp. ......

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may Thiên Nam

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may Thiên Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................................. 10 1.1 Sự c...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thanh Chương

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thanh Chương

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP ...............

Lượt tải: 5
Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH một thành viên than Khe Chàm - Vinacomin

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH một thành viên than Khe Chàm - Vinacomin

LỜI MỞ ĐẦU Khai thác và chế biến than là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn ở nước ta. Nó có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu và là sản phẩm không thể thiếu trong sản xuất và đời sống, tham gia vào hầu hết các ng&agrav...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10