Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành kế toán kiểm toán

Kết quả 12088 of 806 Lọc
Luận văn Phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Luận văn Phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chuyên ngành: Kinh tế tài chính - Ngân hàng      Mã số: 62.31.12.01 2. Họ và tên NCS: Nguyễn Cẩm Tâm 3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn 1:         GS, TS Nguyễn C&oci...

Lượt tải: 8
KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ERNST & YOUNG

KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ERNST & YOUNG

MỤC LỤC   Chương MởĐầu.................................................................................................................. 1 A.     Sự cần thiết của đề tài............................................................................... 1 B.     Mục tiêu nghiên cứu........................................

Lượt tải: 10
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Bắc Đại Dương

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Bắc Đại Dương

1.1  Đặt vấn đề Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh  doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn l&a...

Lượt tải: 5
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG LƯƠNG TẠI VIỄN THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG LƯƠNG TẠI VIỄN THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ  CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC       TIỂU LUẬN MƠN HỌC QUẢN TRỊ NHN SỰ Tên đề tài : GIẢI PHP HỒN THIỆN HỆ THỐNG LƯƠNG  TẠI VIỄN THƠNG TỈNH B RỊA – VŨNG TU        ...

Lượt tải: 7
Đánh giá hệ thống tiền lương tại Trung Tâm Viễn Thông khu vực 2

Đánh giá hệ thống tiền lương tại Trung Tâm Viễn Thông khu vực 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC       QUẢN TRỊ NHÂN SỰ       Đề tài: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC II                 &nbs...

Lượt tải: 5
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TÂN TÂN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TÂN TÂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         Tiểu luận: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TÂN TÂN             Giản...

Lượt tải: 7
LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI HỆ THỐNG DEITHELM VIEÄT NAM

LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI HỆ THỐNG DEITHELM VIEÄT NAM

B gi¸o dơc vµ ®µo t¹o Tr­ng ®¹i hc kinh t tphcm KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC --------------       TIỂU LUẬN       Đề tài:  Lý thuyẾT chuỖI cung Ứng v thỰc trẠng chuỖi cung Ứng tẠi hỆ thỐng deithelM việt nam       Gi¸o...

Lượt tải: 6
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG  TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT KHAI THÁC TÂN SƠN NHẤT  VIETNAM AIRLINES

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT KHAI THÁC TÂN SƠN NHẤT VIETNAM AIRLINES

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KHOA SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QTKD Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực š¯›         ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG ...

Lượt tải: 6
Xác lập mô hình tổ chức cho hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong xu thế hội nhập

Xác lập mô hình tổ chức cho hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong xu thế hội nhập

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ ----------------------------------------------------------------- - Nghiên cứu sinh : PHAN THANH HẢI - Đề tài nghiên cứu: Xác lập mô hình tổ chức cho hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam để nâng cao chất lượng và hiệu qu...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần thương mại và du lịch HATRACO

Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần thương mại và du lịch HATRACO

LỜI MỞĐẦU         Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, thông tin về tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của các chủ doanh nghiệp mà còn là quan tâm của các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh&hel...

Lượt tải: 5
Kế toán Công nợ tại công ty Cổ phần thang máy và xây dựng Tài nguyên

Kế toán Công nợ tại công ty Cổ phần thang máy và xây dựng Tài nguyên

PHẦN I                                             MỞ ĐẦU       1.1             Đặt vấ...

Lượt tải: 5
Phân tích công tác kế toán nợ phải thu khách hàng và thực trạng quản lý nợ phải thu tại công ty cổ phần thương mại LD Hà Nội

Phân tích công tác kế toán nợ phải thu khách hàng và thực trạng quản lý nợ phải thu tại công ty cổ phần thương mại LD Hà Nội

  Lớp: KEA k53 MSV: 531155 Khoa: Kế toán và quản trị kinh doanh Trường: ĐH Nông Nghiệp Hà Nội Tên đề tài: “ Phân tích công tác kế toán nợ phải thu khách hàng và thực trạng quản lý nợ phải thu tại công ty cổ phần thương mại LD Hà Nội “ GVHD...

Lượt tải: 6
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may Hà Giang

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may Hà Giang

MSSV: 531166 Lớp: KEA_K53 Khoa: Kế toán và Quản trị kinh doanh Trường: ĐH Nông Nghiệp Hà Nội Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may Hà Giang” Giáo viê...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH may

LỜI CẢM ƠN   Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp đại học, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các tập thể cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa K...

Lượt tải: 5
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại LD Hà Nội

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại LD Hà Nội

Lớp: KEA k53 MSV: 531204 Khoa: Kế toán và quản trị kinh doanh Trường: ĐH Nông Nghiệp Hà Nội Tên đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại LD Hà Nội” GVHD: CN. Vũ Thị Hải       ...

Lượt tải: 8
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13