Tài liệu khác, tài liệu tổng hợp, ebooks, tài liệu, luân văn, đề tài nghiên cứu

Kết quả 4605 of 307 Lọc
Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc vào bài toán xây dựng Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường đại học Dân Lập Hải Phòng

Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc vào bài toán xây dựng Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường đại học Dân Lập Hải Phòng

MỤC LỤC CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..................................................................................... 3 1.1 -Tổng quát về HTTT .............................................................................................. 3 1.2 - Phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc. .................................................

Lượt tải: 5
Ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong chế tạo vũ khí

Ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong chế tạo vũ khí

CHƯƠNG I: G IỚ I THIỆU VỀ KHO A HỌC VÀ C ÁC Q UY TẮC SÁNG TẠO I.1 KHO A HỌ C & NGHIÊN CỨU K HO A HỌ C 1.Khoa học là gì? Khoa học được hiểu là”hệ thống tri thức về m ọi loại quy luật vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy”. Hệ thống tri thức được n&oac...

Lượt tải: 5
Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tinh bột, trứng và sữa bột đến chất lượng sản phẩm tàu hủ mềm

Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tinh bột, trứng và sữa bột đến chất lượng sản phẩm tàu hủ mềm

MỤC LỤC Nội dung  CẢM TẠ  TÓM LƯỢC MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH HÌNH Chương 1: GIỚI THIỆU Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1. Giới thiệu về nguyên liệu 2.1.1. Đại cương về đậu nành 2.1.1.1. Khái quát về đậu nành 2.1.1.2. Hình dạng và màu sắc ...

Lượt tải: 5
Quy hoạch treo - Thực trạng và Giải pháp

Quy hoạch treo - Thực trạng và Giải pháp

Nhìn chung, có 3 dạng quy hoạch “ treo” chính: Thứ nhất, địa phương công bố quy hoạch một khu đất để xây dựng công trình, dự án nhưng sau đó không làm gì để thực hiện quy hoạch. Trong khi người dân sống trong khu quy hoạch muốn xây dựng, sửa chữa, chuyển nhượng lại gặp khó khăn....

Lượt tải: 5
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên khi học tập, rèn luyện tại trường ĐH Tiền Giang

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên khi học tập, rèn luyện tại trường ĐH Tiền Giang

MỞ ĐẦU 1.                                  Lýdochọnđềtài Việt Nam là đất nước có hơn bốn ngàn năm lịch sử, cùng với một nền giáo dục đã được hình thành...

Lượt tải: 5
Enzyme trong thức ăn chăn nuôi

Enzyme trong thức ăn chăn nuôi

Bài thuyết trình được triển khai theo 3 phần : giới thiệu về thức ăn trong chăn nuôi, các E được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, phát triển trong tương lai đề tài Enzyme trong thức ăn chăn nuôi sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo.

Lượt tải: 5
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

I. Mục tiêu. 1. Hiểu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. -Biết được cách phân loại các hợp chất hữu cơ. 2. Phân biệt được hợp chất hữu cơ với hợp chất vô cơ, hiđrô cacbon và dẫn xuất của hiđrô cacbon. 3. Sử dụng các loại hợp chất hữu có có hiệu quả và hợp l&...

Lượt tải: 5
 Vai trò nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Vai trò nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

MỤC LỤC  MỞ ĐẦU  Chương 1:  TỔNG  QUAN  TÌNH  HÌNH  NGHIÊN  CỨU  CÓ  LIÊN  QUAN ĐẾN  VAI  TRÒ  CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI  VỚI  PHÁT  TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA  1.1. Các công trình nghiên cứu c...

Lượt tải: 5
 Liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật - Cơ sở khoa học, thực tiễn và định hướng phát triển

Liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật - Cơ sở khoa học, thực tiễn và định hướng phát triển

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ cuối thế kỷ XX, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược, kéo theo sự hội nhập về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)và khoa học và công nghệ (KH&CN). Tác giả Thomas L.Friedman, trong“Thế giới phẳng” đã chỉ r&otil...

Lượt tải: 5
 Cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Bộ Công an

Cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Bộ Công an

MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của đề tài Cải cách hành chính (CCHC) là vấn đề mang tính toàn cầu, thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia luôn xem CCHC là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phá...

Lượt tải: 6
 Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC    LỜI CÁM ƠN .................................................................................................. LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................ MỤC LỤC ........................................................................................................ DANH MỤC CHỮ VIẾT...

Lượt tải: 6
 Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU    1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  Thông tin di động là ngành kinh tế có sự tăng trƣởng mạnh mẽ trong nền  kinh tế nƣớc ta. Từ DN đầu tiên đƣợc thành lập năm 1993, cho đến nay cả nƣớc  đã có 6 DN kinh doanh trong lĩnh vực thông tin di động. Tính đến th&aacut...

Lượt tải: 5
 Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị

PHẦN MỞ ĐẦU  1- LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN    Đô thị hoá là một xu hướng tất yếu của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại  hoá đất nước. Đối với các nước đang phát triển quá trình đô thị hoá cùng với quá trình ...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam

MỤC LỤC  TT  Nội dung     MỞ ĐẦU    Chương  1:  TỔNG  QUAN  VỀ  KHAI  THÁC  SẮT  LỘ  THIÊN  Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN  1.1  Hiện trạng công tác khai thác quặng sắt ở VN  1.1.1  Tình hình khai th&aacu...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu các giải pháp quản lý - kỹ thauatj tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi truowngf cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả

Nghiên cứu các giải pháp quản lý - kỹ thauatj tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi truowngf cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả

MỤC LỤC    LỜI CẢM ƠN  LỜI CAM ĐOAN  MỤC LỤC  KÝ HIỆU VIẾT TẮT   DANH MỤC BẢNG  DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ  MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của luận án  2. Mục tiêu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9