Tài liệu khác, tài liệu tổng hợp, ebooks, tài liệu, luân văn, đề tài nghiên cứu

Kết quả 4605 of 307 Lọc
 Nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam

Nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam

MỞ ĐẦU  Hiện  nay  và  trong  tương  lai  tới  tốc  độ  của  ngành  công  nghiệp  khai  khoáng phát triển mạnh mẽ, dự báo kế hoạch trong những năm tới sản lượng  than  đạt  60  triệu  tấn/năm,  sản  lượng  ximăng  đạt &nb...

Lượt tải: 5
đề thi mẫu môn tiếng anh ôn thi công chức năm 2014

đề thi mẫu môn tiếng anh ôn thi công chức năm 2014

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH     A. Bố cục và các dạng bài tập tham khảo: 1. Bố cục bài thi:- Phần 1( section 1): Sử dụng tiếng Anh (Use of English) - Phần 2( section 2): Đọc hiểu ( reading comprehension) - Phần 3 (section 3): Viết (Writing) 2. Các dạng bài tập: Section 1: ...

Lượt tải: 5
 Hoàn thiện thanh tra diện rộng của Thanh tra Chính phủ trong thực hiện chính sách xã hội

Hoàn thiện thanh tra diện rộng của Thanh tra Chính phủ trong thực hiện chính sách xã hội

MỤC LỤC      T Lời cam đoan  Mục lục  Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt  Danh mục các bảng  Danh mục các hình vẽ, đồ thị  MỞ ĐẦU  Chương  1  –  TỔNG  QUAN  VỀ  ỔN  ĐỊNH  CHO  ĐẠN  TÊ...

Lượt tải: 5
 Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hà Nội

Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hà Nội

  MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nguồn lực con người có vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Vấn đề nguồn lực con người được Đảng ta hết sức coi trọng, là tư tưởng cơ bản xuyên suốt trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ Đại hội VII đến nay "... Con người Việt Nam có tru...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu thành phần hóa học, thiết lập chất đối chiếu và xây dựng quy trình kiểm nghiệm thành phần alcaloid và flavonoid cho cây Trinh Nữ Hoàng Cung – Crinum latifolium L., Amaryllidacceae

Nghiên cứu thành phần hóa học, thiết lập chất đối chiếu và xây dựng quy trình kiểm nghiệm thành phần alcaloid và flavonoid cho cây Trinh Nữ Hoàng Cung – Crinum latifolium L., Amaryllidacceae

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Đặt vấn đề - Cây Trinh Nữ Hoàng Cung (Crinum latifoliumL. Amaryllidaceae) là dược liệu đang được sử dụng phổ biến như thực phẩm chức năng, hoặc dạng bào chế thuốc để điều trị các dạng u xơ tử cung, u tuyến tiền liệt. - Thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây TNHC được nhiều t&...

Lượt tải: 5
 Nâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Cơ sở cho các chương trình đào tạo

Nâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Cơ sở cho các chương trình đào tạo

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 1.      Luận án đề xuất phương pháp, công cụ và hệ thống câu hỏi để đánh giá khả năng giao tiếp của các cán bộ quản lý giáo dục. 2.      Luận án đánh giá khả năng giao tiếp của cán bộ quản l&yacut...

Lượt tải: 5
Những yếu tố động lực dự báo hiệu suất thực hiện công việc của giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm ở các tỉnh phía Bắc. Một chương trình đề xuất nâng cao

Những yếu tố động lực dự báo hiệu suất thực hiện công việc của giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm ở các tỉnh phía Bắc. Một chương trình đề xuất nâng cao

  NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Số giáo viên được khảo sát ở các trường Cao đẳng Sư phạm ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có bằng đại học chiếm 43,6 %, 76 % ở lứa tuổi từ 33 -44, nữ giới chiếm 62 %. Họ đều đã công tác được trên dưới 10 năm nhưng những nhu cầu về vật chất, sự an to&agrav...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu và dự đoán tiềm năng phát triển của giảng viên dựa trên các đặc tính nghiệp vụ và hồ sơ cá nhân làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển đội ngũ giảng viên

Nghiên cứu và dự đoán tiềm năng phát triển của giảng viên dựa trên các đặc tính nghiệp vụ và hồ sơ cá nhân làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển đội ngũ giảng viên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 1.    Luận án đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hoá thông qua hồ sơ khoa học và các đặc tính nghiệp vụ của giảng viên. Luận án đã đánh giá chất lượng đội ngũ giảng vi&eci...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Luận án đã nghiên cứu các phong cách quản lý chủ yếu ở các trường trung học phổ thông (THPT) tại Hải Phòng bao gồm: quản lý chuyên quyền, quản lý dân chủ, quản lý phân quyền sâu; trong đó tìm ra phong cách quản lý dân chủ được quan tâm...

Lượt tải: 5
Tiêu chuẩn đánh giá Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng: Cơ sở xây dựng chương trình chiến lược

Tiêu chuẩn đánh giá Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng: Cơ sở xây dựng chương trình chiến lược

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm để chỉ ra các tiêu chuẩn lãnh đạo hiện tại của các nhà lãnh đạo trường Trung học cơ sở ở thành phố Hải Phòng về: tầm nhìn, văn hóa học hỏi, công tác quản lý, gia đình và cộng đồng, đạo đức và b...

Lượt tải: 5
 Biện pháp quản lý về hợp tác đào tạo nghề giữa các trường Cao đẳng và doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc: Cơ sở cho việc cải thiện mối quan hệ giữa đào tạo nghề và ngành công nghiệp

Biện pháp quản lý về hợp tác đào tạo nghề giữa các trường Cao đẳng và doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc: Cơ sở cho việc cải thiện mối quan hệ giữa đào tạo nghề và ngành công nghiệp

ĐẶT VẤN ĐỀ    Để có nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu của  công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải phát triển một hệ  thống đào tạo  nghề  có  khả  năng  cung  cấp  cho  xã  hội  một đội ngũ  ...

Lượt tải: 5
Nâng cao biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương

Nâng cao biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương

GIỚI THIỆU CHUNG    LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI    Bước sang thế kỷ XXI, loài người đứng trước những thay  đổi mạnh mẽ của thế giới văn minh hiện đại do những thành tựu của  khoa học và công nghệ tạo ra sự đột phá đến tất cả các lĩnh vực của  đời sống xã hội. Giáo dục với...

Lượt tải: 5
Sự hài lòng và hiệu suất công việc của cán bộ, viên chức Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ, Việt Nam: Kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ

Sự hài lòng và hiệu suất công việc của cán bộ, viên chức Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ, Việt Nam: Kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ

MỞ ĐẦU   1. Tổng quan nghiên cứu    Quản lí nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò quyết định đối  với sự tồn tại và phát triển của một cơ quan, tổ chức, trong đó sự hài  lòng và  hiệu  suất  công  việc  luôn  luôn  l&agr...

Lượt tải: 5
Phong cách lãnh đạo của nhà quản lý các trường Đại học hướng tới việc thỏa mãn yêu cầu công việc, cam kết làm việc và hành vi ứng xử

Phong cách lãnh đạo của nhà quản lý các trường Đại học hướng tới việc thỏa mãn yêu cầu công việc, cam kết làm việc và hành vi ứng xử

MỞ ĐẦU  Trong  những năm gần đây, các nhà lãnh đạo trong Đại  học  Thái Nguyên đã  ngày  càng  chú  trọng đến  nâng  cao  chất lượng  giáo  dục và cách tổ chức thực hiện trong  trường đại học như là c...

Lượt tải: 5
Quản trị cung ứng vật tư tại Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam

Quản trị cung ứng vật tư tại Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam

Lời mở đầu  Cùng với xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt với sự tham gia vào tổ chức Thương mại Thế giới WTO, các công ty trong nước càng phải tự hoàn thiện mình để có thể cạnh tranh trên thị trường. Trong qúa trình sản xuất thì việc cung  ứng vật tư cho sản xuất l&agra...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9