Tài liệu khác, tài liệu tổng hợp, ebooks, tài liệu, luân văn, đề tài nghiên cứu

Kết quả 4605 of 307 Lọc
Quản lý phát triển các Trường cao đẳng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Quản lý phát triển các Trường cao đẳng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  MỤC LỤC    MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1  1. Lý do lựa chọn đề tài ............................................................................................... 1  2. Mục đích nghiên cứu ......................................

Lượt tải: 5
Báo cáo thực tập tại Công Ty liên doanh Phạm-Asset

Báo cáo thực tập tại Công Ty liên doanh Phạm-Asset

Một trong những xu hướng lựa chọn thực phẩm của những năm gần đây là  thực phẩm tiện lợi và tinh tế nhằm tiết kiệm được thời gian cho việc chế biến  nhưng vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh và yêu cầu về chất lượng và năng lượng.  Người tiêu dùng trong sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật...

Lượt tải: 5
Quản trị nguồn nhân lực các trường đại học địa phương thuộc khu vực miền Trung Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Quản trị nguồn nhân lực các trường đại học địa phương thuộc khu vực miền Trung Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Luận án tìm hiểu quản trị nguồn nhân lực trường đại học địa phương ở miền Trung Việt Nam nhằm đưa ra một số giải pháp quản lý. Cụ thể, luận án đã thực hiện việc đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động quản trị nguồn nhân lực các chức năng chính: tuyển dụng và lựa chọn, đà...

Lượt tải: 5
Dạy học dựa vào phong cách học tập của học viên người lớn tại trung tâm giáo dục thường xuyên

Dạy học dựa vào phong cách học tập của học viên người lớn tại trung tâm giáo dục thường xuyên

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xây dựng xã hội học tập đã được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010 - 2020. Điều này, được khẳng định trong Hội nghị TƯ6 (khoá IX) và Văn kiện Đại hội X của Đả...

Lượt tải: 5
Hướng dẫn tự cài đặt Camera quan sát qua mạng internet

Hướng dẫn tự cài đặt Camera quan sát qua mạng internet

Camera Hà Nội có bài viết hướng dẫn cách tự cài đặt cấu hình để xem camera quan sát qua mạng LAN, mạng internet, xem qua điện thoại máy tính bảng một cách chi tiết nhất

Lượt tải: 5
Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Đối với Thanh niên, sinh viên vùng Tây Bắc, đặc thù sống trên một địa bàn tương đối phức tạp với vị trí địa chính trị quan trọng của tổ quốc, trong thời gian gần đây do tác động của kinh tế thị trường và cả sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nên công tác gi&aac...

Lượt tải: 5
Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và chuẩn hóa giáo dục trở thành xu thế tất yếu của sự phát triển, những điều đó đã tác động mạnh mẽ đến GD&ĐT. Mặt khác, thị trường lao động và xã hội ngày càng yêu cầu cao hơn, đòi hỏi nh&ag...

Lượt tải: 5
Nhân vật, bi kịch trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975

Nhân vật, bi kịch trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975

  A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.       “ Nhà văn là những nhà thám hiểm luôn băng qua những đường biên để đi tìm cái mới” và “ nhà văn cũng là những nhà văn hóa, “ nhà chép sử” trung thành ghi...

Lượt tải: 5
Nội dung ôn tập, nội quy, quy chế thi tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên, nhân viên quận Bác Từ Liêm năm 2014

Nội dung ôn tập, nội quy, quy chế thi tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên, nhân viên quận Bác Từ Liêm năm 2014

  Page 1 UBND QUẬN BÁC TỪ LiÊM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUY_ỂN DỤin VIỆN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGẠCH GIÁO VIEN, NHAN VIEN NĂM 2014 Số: ,&...

Lượt tải: 5
ôn thi công chức thuế 2014

ôn thi công chức thuế 2014

Tài liệu gồm 4 phần:  1 Đề thi  2. Kiến thức chung 3. Kiến thức chuyên ngành 4. Tin học

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9