Tài liệu khác, tài liệu tổng hợp, ebooks, tài liệu, luân văn, đề tài nghiên cứu

Kết quả 4605 of 307 Lọc
Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung ( thi công chức hải phòng)

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung ( thi công chức hải phòng)

Chuyên đề 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN ­[1]   I. Hội đồng nhân dân 1. Vị trí pháp lý của Hội đồng nhân dân Tại Điều 119 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và Điều 1 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân d&a...

Lượt tải: 5
Bộ tài liệu ôn thi công chức chung cho các ngành năm 2014

Bộ tài liệu ôn thi công chức chung cho các ngành năm 2014

Bộ tài liệu bao gồm:   

Lượt tải: 5
Thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội

Thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội

Nhằm mục đích nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của  doanh nghiệp vận tải ôtô một cách đầy đủ và có hệ thống. Trên cơ sở đó  củng cố, bổ xung những kiến thức đã học được trong nhà trường, đồng thời  phân tích lý luận và có sự liên hệ ...

Lượt tải: 5
đọc vị bất kì ai

đọc vị bất kì ai

Đọc vị bất kỳ ai không phải là một tập hợp các ý tưởng được làm mới lại  về ngôn ngữ cử chi. Chúng tôi sẽ không gợi ý cách tiếp cận không giới hạn với tâm hồn  của một người phụ nữ chi thông qua kiểu tóc của cô ta hoặc phác họa những nét chung  về n...

Lượt tải: 5
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Luận văn “ Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội” đã được hoàn thành thể hiện kết quả tổng hợp, cô đọng của hai năm học cao học tại Học viện Hành chính. Tôi xin được trân trọng bày tỏ lòng biết ơn các thầy, cô là cá...

Lượt tải: 5
TỔNG HỢP TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC THUẾ 2014 ( BÀI TẬP + LÝ THUYẾT)

TỔNG HỢP TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC THUẾ 2014 ( BÀI TẬP + LÝ THUYẾT)

TỔNG HỢP TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC THUẾ 2014 ( BÀI TẬP + LÝ THUYẾT) 

Lượt tải: 7
TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG ( HẢI PHÒNG)

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG ( HẢI PHÒNG)

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG Chuyên đề 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN ­ I. Hội đồng nhân dân 1. Vị trí pháp lý của Hội đồng nhân dân Tại Điều 119 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và Điều 1 Luật Tổ chức Hội đ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9