Tài liệu khác, tài liệu tổng hợp, ebooks, tài liệu, luân văn, đề tài nghiên cứu

Kết quả 4605 of 307 Lọc
Tài liệu ôn thi công chức hành chính 2013

Tài liệu ôn thi công chức hành chính 2013

CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Tài liệu tham khảo:     - Hiến pháp năm 1992 (SĐ, BS năm 2001)                             ...

Lượt tải: 5
Bộ tài liệu ôn tập thi công chức bảo hiểm xã hội 2013

Bộ tài liệu ôn tập thi công chức bảo hiểm xã hội 2013

Bộ tài liệu ôn tập thi công chức bảo hiểm xã hội 2013 BAØI THÖÙ 1 NHAØ NÖÔÙC TRONG HEÄ THOÁNG CHÍNH TRÒ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA   I. KHAÙI NIEÄM VAØ CÔ CAÁU HEÄ THOÁNG CHÍNH TRÒ...

Lượt tải: 5
Thi công chức QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH

Thi công chức QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH

ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCH   I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Tổng quan về quản lý tài chính công II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC -Đối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chức -Những điều c&o...

Lượt tải: 5
TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CÔNG

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CÔNG

CHUYÊN ĐỀ 17 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN   CHƯƠNG I: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG   I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG           1. Bản chất của ...

Lượt tải: 5
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm công chức bảo hiểm xã hội 2013

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm công chức bảo hiểm xã hội 2013

cụm 1 Câu 1: Trình bày quyền hạn và trách nhiệm của người tham gia BHYT? Câu 2: Kể tên nhóm đối tượng đc NSNN trợ giúp mức đóng BHYT? Câu 3: Quyền lợi của người tham gia BHYT? Câu 4: Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức BHXH? Câu 5: Đối tượng, điều kiện, mứ...

Lượt tải: 7
Bộ đề thi công chức thuế

Bộ đề thi công chức thuế

Tài liệu bao gồm

Lượt tải: 5
300 câu hỏi trắc nghiệm công chức thuế

300 câu hỏi trắc nghiệm công chức thuế

Các đáp án đã đc bôi đỏ      1. Thuế Giá trị gia tăng   Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu             b. Đánh nhiều giai đoạn c. Trùng lắp d. Có t&iacu...

Lượt tải: 6
Bộ câu hỏi và đáp án thi công chức thuế

Bộ câu hỏi và đáp án thi công chức thuế

Tài liệu bao gồm 1. Thuế Giá trị gia tăng (50 câu)   2. Thuế Giá trị gia tăng (16 câu)   3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (20 câu)   4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (40 câu)   5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp – Bài tập (15 câu)   6. Thuế Thu nhập cá nhân...

Lượt tải: 12
ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN  CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ

ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN  CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ   1. Thuế Giá trị gia tăng   Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng: a. Gián thu ...

Lượt tải: 5
Đáp án thi công chức BHXH 2013 Phần kiến thức chung (Quản lý Nhà nước)

Đáp án thi công chức BHXH 2013 Phần kiến thức chung (Quản lý Nhà nước)

CÂU HỎI ÔN THI Phần kiến thức chung (Quản lý Nhà nước) Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam? Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN được khẳng định như sau:                Nhà nước C...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11