Tài liệu khác, tài liệu tổng hợp, ebooks, tài liệu, luân văn, đề tài nghiên cứu

Kết quả 4605 of 307 Lọc
4 Bộ Đề Ôn B anh văn thi công chức tài chính (Thuế+ Hải quan + Kho Bạc BTC)

4 Bộ Đề Ôn B anh văn thi công chức tài chính (Thuế+ Hải quan + Kho Bạc BTC)

4 Bộ Đề Ôn B anh văn thi công chức tài chính (Thuế+ Hải quan + Kho Bạc BTC) 2012 Bao gồm 4 Lesson, với: - Part 1: Phonetics - Part 2: Vocabulary - Part 3: Grammar - Part 4: Reading - Part 5: Writing

Lượt tải: 7
Bộ 200 câu viết lại câu Anh Văn thi công chức (Thuế + Hải Quan + Tài chính+ Ngân hàng) trình độ B

Bộ 200 câu viết lại câu Anh Văn thi công chức (Thuế + Hải Quan + Tài chính+ Ngân hàng) trình độ B

Bộ 200 câu viết lại câu Anh Văn thi công chức (Thuế + Hải Quan + Tài chính+ Ngân hàng) trình độ B  * Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentences printed before it. Example:  I haven’t enjoyed myself so much for years. Answer:   ...

Lượt tải: 7
Tiếng Anh,Tin học ôn thi công chức hành chính

Tiếng Anh,Tin học ôn thi công chức hành chính

Tiếng Anh,Tin học ôn thi công chức hành chính (01/2012)  Tài liệu ôn thi công chức hành chính (01/2012) Đây là tài liệu ôn thi công chức hành chính mình down trên website của Sở nội vụ Hà Nội, phục vụ cho kỳ thi tuyển năm 2011. Tài liệu ...

Lượt tải: 6
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam         Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.     a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó           Từ cuối thế kỷ thứ XIX,...

Lượt tải: 10
Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

MỤC LỤC ................................................................................................................................................ Trang MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 6 CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN LỰC V&Agra...

Lượt tải: 6
Determination of Current Within the Lightning Path

Determination of Current Within the Lightning Path

Determination of Current Within the Lightning Path in the Case of Lightning to a Tall Object Ivan Boev, Student Member, IEEE, and Wasyl Janischewskyj, Life Fellow, IEEE Abstract—Four model types that could be used to theoretically approximate lightning events currently exist. These are namely gas dynamic (physical) models, electromagnetic models, distributedcircuitm...

Lượt tải: 5
Đề tài:   UNDERSTANDING INVESTMENT RISK AND RETURN

Đề tài: UNDERSTANDING INVESTMENT RISK AND RETURN

Đề tài:     UNDERSTANDING INVESTMENT RISK AND RETURN         Nhóm thực hiện: CH_09 Nhóm 4 Thành viên: 1 Tăng Hòang Bích Phượng 2 Huỳnh Hoàng ...

Lượt tải: 5
BÁN HÀNG ĐA CẤP

BÁN HÀNG ĐA CẤP

Sự ra đời của ngành MLM gắn liền với tên tuổi của nhà hóa học người Mỹ Karl Renborg (1887-1973). Ông là người đầu tiên đã ứng dụng ý tưởng MLM vào trong cuộc sống, tạo ra một hệ thống kinh tế, một ngành kinh doanh được gọi là có triển vọng nhất trong thế kỷ 21. Karl Renborg có thời gian 20 năm ...

Lượt tải: 5
Quy chế trả lương cho khối gián tiếp, phục vụ

Quy chế trả lương cho khối gián tiếp, phục vụ

Chương I Những quy định chung   Điều 1: Tiền lương trả cho cán bộ, nhân viên được xác định gồm 2 phần: 1.1 Phần thứ nhất: Tiền lương trả cho người lao động theo vị trí công việc được giao gắn với mức độ phức tạp của công việc đòi hỏi; mức độ hoàn thành công việc và kết quả cuối cùng của...

Lượt tải: 5
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG  CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN  BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA  XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Phần thứ nhất:  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ   Nội dung 1.1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 1. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học   1.1. Thuận lợi Kiểm tra, đánh giá là một vấn đề quan trọng, vì vậy gần đ&aci...

Lượt tải: 5
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH

  Câu 1: Trình bày những cơ sở của sự hình thành nền hành chính đầu tiên ở nước ta thời đại Hùng Vương - An Dương Vương? Trả lời:  Nhà nước là một phạm trù lịch sử của x• hội có giai cấp. Điều kiện quan trọng số một để nhà nước có thể ra đời được là t...

Lượt tải: 5
Khái niệm, đặc điểm của hành chính nhà nước.

Khái niệm, đặc điểm của hành chính nhà nước.

I. Khái niệm hành chính nhà nước. - Có nhiều cách tiếp cận để hiểu về hành chính nhà nước, nhưng với nghĩa hành chính được tiếp cận từ góc độ quyền lực nhà nước thì: Hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp (hoạt động lập quy v&agrav...

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13