Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học tự nhiên

Kết quả 2961 of 198 Lọc
LUÂN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lực

LUÂN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lực

Lời cam đoan.....................................................................................................1 Mục lục..............................................................................................................2 Danh mục các ký hiệu.......................................................................................5 Mở đầu............................

Lượt tải: 6
Đa tạp Grassmann với một số tính chất hình học và tính chất hình học đại số của nó

Đa tạp Grassmann với một số tính chất hình học và tính chất hình học đại số của nó

Lời nói đầu Chương 1. Các kiến thức chuẩn bị Chương 2. Đa tạp Grassmann với một số tính chất hình học và tính chất hình học đại số của nó Kết luận Tài liệu tham khảo

Lượt tải: 6
Tổng hợp 78 bài luyện thi Toán Violympic - Học sinh giỏi Lớp 2

Tổng hợp 78 bài luyện thi Toán Violympic - Học sinh giỏi Lớp 2

TỔNG HỢP BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27? Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22? Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ n...

Lượt tải: 6
Ứng dụng toán xác suất thống kê vào giải toán Di truyền học

Ứng dụng toán xác suất thống kê vào giải toán Di truyền học

Xác suất là bài toán mà từ rất sớm đã được con người quan tâm. Trong hầu hết mọi lĩnh vực đặc biệt trong Di truyền học, việc xác định được khả năng xảy ra của các sự kiện nhất định là điều rất cần thiết.           Thực tế khi học về Di truyền có rất nhiều câu hỏi...

Lượt tải: 6
thiết kế và thi công mạch đo và cảnh báo nhiệt độ dùng sóng rf, giao tiếp máy tính và lưu trữ dùng mmc

thiết kế và thi công mạch đo và cảnh báo nhiệt độ dùng sóng rf, giao tiếp máy tính và lưu trữ dùng mmc

MỤC LỤC  1.GIỚI THIỆU  ......................................................................................................... 1  1.1  Tổng quan  .................................................................................................. 1  1.2  Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước  ..............

Lượt tải: 6
Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện - Tài liệu toán học

Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện - Tài liệu toán học

Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện - Tài liệu toán học nghiên cứu về cấu trúc của các đại số nhóm phạm trù bện như: nhóm phạm trù bện Picard phân bậc, nhóm phạm trù bện  nhóm phạm trù chặt chẽ bện. Từ đó, chúng tôi phân lớp đối với Γ-...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan anot để đánh giá hiệu quả xử lý một số hợp chất nitro và 2,4-D bằng oxi hh

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan anot để đánh giá hiệu quả xử lý một số hợp chất nitro và 2,4-D bằng oxi hh

 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan anot để đánh giá hiệu quả xử lý một số hợp chất nitro và 2,4-D bằng oxi hh Áp dụng các quy trình phân tích xác định nồng độ phương pháp Von-Ampe hòa tan anot, kết hợp với phân tích chỉ số COD, dựa trên hiệu suất chuyể...

Lượt tải: 5
Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao Hệ thống lại các lý thuyết có liên quan về phƣơng pháp dạy học theo hình thức thảo luận nhóm, thiết kế bài tập thảo luận nhóm môn vật lý 12 Trên cơ sở lý thuyết đã ...

Lượt tải: 5
Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam - Kinh tế quản lý

Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam - Kinh tế quản lý

Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam - Kinh tế quản lý Các chính sách bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam được lựa chọn và vai trò của dự trữ ngoại hối ở các quốc gia trong mẫu đã ảnh hưởng như thế nào đến biến động tăng trưởng, biến động lạm p...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe - vật lý học

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe - vật lý học

 Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe - vật lý học Các nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT có tính hệ thống về các tính chất đi...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu sinh thái nhân văn một số xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai - Khoa học tự nhiên

Nghiên cứu sinh thái nhân văn một số xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai - Khoa học tự nhiên

Nghiên cứu sinh thái nhân văn một số xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai - Khoa học tự nhiên đề cập đến việc nghiên cứu sinh thái nhân văn  phân tích, làm rõ các thành phần thuộc hệ tự nhiên và hệ xã hội, tương tác giữa các thà...

Lượt tải: 5
 Mô phỏng vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong các ô xít MgO, Al2O3 và GeO2 ở trạng thái lỏng  - Vật lý học

Mô phỏng vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong các ô xít MgO, Al2O3 và GeO2 ở trạng thái lỏng - Vật lý học

Mô phỏng vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong các ô xít MgO, Al2O3 và GeO2 ở trạng thái lỏng  - Vật lý học  Khảo sát các đặc trưng động học vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong các ô xít MgO Al2O3 và GeO2 mối liên hệ giữa các đặc trưng c...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9