Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học tự nhiên

Kết quả 2961 of 198 Lọc
Nghiên cứu tổng hợp và chế biến dẫn xuất PAni ứng dụng chế tạo vật liệu bảo vệ - Khoa học tự nhiên

Nghiên cứu tổng hợp và chế biến dẫn xuất PAni ứng dụng chế tạo vật liệu bảo vệ - Khoa học tự nhiên

Nghiên cứu tổng hợp và chế biến dẫn xuất PAni ứng dụng chế tạo vật liệu bảo vệ - Khoa học tự nhiên Nghiên cứu khảo sát chế tạo compozit của dẫn xuất PAni với một số loại bột độn có hoạt tính đặc biệt như ferit, Fe3O4 để tạo ra vật liệu kết hợp tính chất điện từ, có cấu trúc dạng lõi - vỏ nhằm mục đích ch...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu về hình học practal. Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal

Nghiên cứu về hình học practal. Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Nghiên cứu về hình học practal. Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal  trình bày các kiến thức tổng quan về lịch sử  hình học practal về các kết quả của cơ sở lý thuyết, cách viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal, cá...

Lượt tải: 5
Cài đặt chương trình thực hiện các phép toán trên đa thức một biến

Cài đặt chương trình thực hiện các phép toán trên đa thức một biến

Đề tài Cài đặt chương trình thực hiện các phép toán trên đa thức một biến được thực hiện nhằm tạo ra một chương trình  để thực hiện các phép toán trên đa thức một biến bao gồm: cộng hai đa thức, trừ hai đa thức, nhân hai đa thức… Nhiệm vụ đề tài - Tổ chức lưu trữ một đa th...

Lượt tải: 5
 Một phương pháp gần đúng tính độ tin cậy của công trình dao động chịu tải trong ngẫu nhiên có kể đến sai lệch ngẫu nhiên của các tham số vật liệu và hình học

Một phương pháp gần đúng tính độ tin cậy của công trình dao động chịu tải trong ngẫu nhiên có kể đến sai lệch ngẫu nhiên của các tham số vật liệu và hình học

MỞ ĐẦU Luận văn: Một phương pháp gần đúng tính độ tin cậy của công trình dao động chịu tải trong ngẫu nhiên có kể đến sai lệch ngẫu nhiên của các tham số vật liệu và hình học" Tìm hiểu các phương pháp tính toán độ tin cậy củ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu hạn chế ảnh hưởng của sóng và gió biển đến kênh điều khiển độ cao của tên lửa đối hải khi bay ở độ cao thấp trên mặt biển

Nghiên cứu hạn chế ảnh hưởng của sóng và gió biển đến kênh điều khiển độ cao của tên lửa đối hải khi bay ở độ cao thấp trên mặt biển

Nghiên cứu hạn chế ảnh hưởng của sóng và gió biển đến kênh điều khiển độ cao của tên lửa đối hải khi bay ở độ cao thấp trên mặt biển. vấn đề đặt ra cho hướng nghiên cứu của luận án là phải giải  bài toán tổng hợp bộ đo, điều khiển và ổn định độ cao nhỏ cho tên lửa  hành tr&igr...

Lượt tải: 5
Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam

Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam

FDI và tăng trưởng kinh tế được nhiều nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài  quan tâm thực hiện với đối tượng nghiên cứu (không gian, thời gian), phương pháp  nghiên cứu khác nhau nhưng chưa có sự thống nhất về quan hệ tác động giữa FDI  và tăng trưởng kinh tế, vấn đề vẫn...

Lượt tải: 5
Sử dụng biểu diễn trực quan động để nâng cao năng lực đại số của học sinh lớp 10

Sử dụng biểu diễn trực quan động để nâng cao năng lực đại số của học sinh lớp 10

1. Giới thiệu Giáo dục tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực độc lập giải quyết vấn  đề cho học sinh là vấn đề cần được quan tâm trong mọi thời đại. Công nghệ  thông tin ngày càng có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo ...

Lượt tải: 5
Lập luận chứng khoa học kỹ thuật về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ tây vịnh bắc bộ

Lập luận chứng khoa học kỹ thuật về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ tây vịnh bắc bộ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  VIỆN KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM      CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.09 BÁO CÁO TỔNG HỢP    KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI  LẬP LUẬN CHỨNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VỀ  MÔ H&...

Lượt tải: 5
Một số tính chất của hàm lồi và ứng dụng Khóa luận tốt nghiệp toán học

Một số tính chất của hàm lồi và ứng dụng Khóa luận tốt nghiệp toán học

Một số tính chất của hàm lồi và ứng dụng Khóa luận tốt nghiệp toán học

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9