Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học tự nhiên

Kết quả 2961 of 198 Lọc
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Điểm hữu tỉ trên đường cong bậc hai, đường cong bậc ba

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Điểm hữu tỉ trên đường cong bậc hai, đường cong bậc ba

Khóa luận tốt nghiệp toán học Điểm hữu tỉ trên đường cong bậc hai, đường cong bậc ba  

Lượt tải: 6
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Biểu diễn nghịch đảo Drazin qua ma trận phụ hợp

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Biểu diễn nghịch đảo Drazin qua ma trận phụ hợp

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Biểu diễn nghịch đảo Drazin qua ma trận phụ hợp  

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Cơ sở Grobner của đại số toàn phương đối chiều thấp

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Cơ sở Grobner của đại số toàn phương đối chiều thấp

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Cơ sở Grobner của đại số toàn phương đối chiều thấp

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Đường và mặt trong không gian R4

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Đường và mặt trong không gian R4

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Đường và mặt trong không gian R4

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Hình học trên các mặt phẳng Minkowski với chuẩn Max

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Hình học trên các mặt phẳng Minkowski với chuẩn Max

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Hình học trên các mặt phẳng Minkowski với chuẩn Max  

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Ma trận xác định dương Bài toán bảo toàn tuyến tính và tính đơn điệu của trung bình nhân

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Ma trận xác định dương Bài toán bảo toàn tuyến tính và tính đơn điệu của trung bình nhân

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Ma trận xác định dương Bài toán bảo toàn tuyến tính và tính đơn điệu của trung bình nhân  

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Một số định lý về sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân cấp 1

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Một số định lý về sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân cấp 1

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Một số định lý về sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân cấp 1

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Toán tử dương trong không gian Hilbert

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Toán tử dương trong không gian Hilbert

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Toán tử dương trong không gian Hilbert  

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Lý thuyết đồng dư trên vành các số nguyên Gaus

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Lý thuyết đồng dư trên vành các số nguyên Gaus

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Lý thuyết đồng dư trên vành các số nguyên Gaus

Lượt tải: 5
Khóa luận tốt nghiệp toán học: Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian  

Lượt tải: 5
Tool Navigator

Tool Navigator

Lượt tải: 5
GIÁO TRÌNH  CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM

Dầu mỡ từ động vật và thực vật đã được sử dụng trong sản xuất cũng như trong đời  sống từ rất lâu, đây cũng chính là một nguồn cung cấp năng lượng lớn. Dầu mỡ được  dùng rất phổ biến trong quá trình nấu nướng hằng ngày, xuất phát từ văn hóa cổ đại,  như Trung quốc, Ai cập, Hy lạp &nda...

Lượt tải: 5
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

PHẦN A: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP                                      1.1.Giới thiệu chung. i 1.2.Chức năng - Nhiệm vụ. ii 1.3.Cơ cấu tổ chức. iii 1.4.Giới thiệu về phòng vi sinh v...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet R3Fe5O12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet

Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet R3Fe5O12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet

MỤC LỤC    Mở đầu  Chƣơng 1. Tổng quan về pherit ganet dạng khối và dạng hạt kích thƣớc nanomet  1.1 Pherit ganet dạng khối  1.1.1 Cấu trúc tinh thể của pherit ganet  1.1.2 Các tính chất từ của pherit ganet  1.1.2.1 Mômen từ   1.1.2.2 Nhiệt độ bù trừ   1.1.2.3 ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9