Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học tự nhiên

Kết quả 2961 of 198 Lọc
Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến - Luận văn Thạc sĩ Khoa học

Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến - Luận văn Thạc sĩ Khoa học

Việc xác  định một cách định lượng trong kinh tế được khảo sát khá kỹ trong bộ môn kinh tế lượng. Bộ môn này, ra đời vào những năm 1930 của thế kỷ XX, cho đến nay môn khoa học này đã đem lại cho các nhà kinh tế một công cụ sắc bén, nhất là trong ước lượng, kiểm định các qua...

Lượt tải: 5
SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMBIODRAW 13

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMBIODRAW 13

Tin học ứng dụng trong hóa học là một ngành khoa học được phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và đã đem lại những kết quả to lớn trong nghiên cứu và giảng dạy. ChemBioDraw Ultra 11.0 - Tiêu chuẩn không thể thiếu cho các bức vẽ hóa học và sinh học, gồm các proton NMR với các đ&aa...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu TiO2 cấu trúc nanô - Luận án Tiến sĩ Vật lý

Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu TiO2 cấu trúc nanô - Luận án Tiến sĩ Vật lý

Do có nhiều tính chất dị thường và khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực  mà TiO2 kích thước nanô đã và đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu,  tổng hợp [29,30,53,54,55,68]. Phản ứng quang xúc tác giữa bột TiO2 với ánh sáng  mặt trời cho phé...

Lượt tải: 5
Nguyên lý ánh xạ co và phương pháp điểm gần kề cho bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Nguyên lý ánh xạ co và phương pháp điểm gần kề cho bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Bài toán bất đẳng thức biến phân được nảy sinh trong quá trình nghiên cứu và giải các bài toán thực tế như các bài toán cân bằng trong kinh tế, tài chính, phương trình vật lý toán, giao thông đô thị, lí thuyết trò chơi, b&agra...

Lượt tải: 5
Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm của các bài toán tối ưu có tham số - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm của các bài toán tối ưu có tham số - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Chương 1 “Kiến thức chuẩn bị” trình bày các khái niệm về tính khả vi, tính khả vi chặt, nón pháp tuyến, dưới vi phân, đối đạo hàm, và hàm giá trị tối ưu. 3Lời nói đầu Chương 2 “Dưới vi phân Fréchet của hàm giá trị tối ưu” khảo s&a...

Lượt tải: 5
Hệ nhân tử trong phạm trù phân bậc - Luận án tiến sĩ

Hệ nhân tử trong phạm trù phân bậc - Luận án tiến sĩ

Tên đề tài luận án: Hệ nhân tử trong nhóm phạm trù phân bậc  Những kết quả mới đạt được trong luận án  Môđun chéo và nhóm phạm trù, một cách độc lập, đã được sử dụng rộng rãi  trong nhiều khung cảnh khác nhau. Các kết quả về nhóm ...

Lượt tải: 5
Phương pháp biến phân trong việc tìm nghiệm của phương trình vi phân - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Phương pháp biến phân trong việc tìm nghiệm của phương trình vi phân - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng được nghiên cứu đầu tiên trong các công trình của J.D’Alembert (1717 - 1783), L.Euler (1707 - 1783), D.Bernoulli (1700 - 1782),.Lagrange (1736 - 1813), P.Laplace (1749 - 1827), S.Poisson (1781 - 1840) và J.Fourier (1768 - 1830), như là một công cụ chí...

Lượt tải: 5
Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương - Luận án Tiến sĩ Toán học

Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương - Luận án Tiến sĩ Toán học

Giải tích điều hòa có nguồn gốc từ lý thuyết các chuỗi Fourier. Từ lâu, người ta đã khởi xướng việc nghiên cứu các chuỗi Fourier từ một chiều sang nhiều chiều và trên các nhóm compact địa phương. Việc nghiên cứu các chuỗi Fourier trên các nhóm compact địa phươn...

Lượt tải: 5
Một số tính chất của nón phân thớ - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Một số tính chất của nón phân thớ - Luận văn Thạc sĩ Toán học

Trong nhiều thập kỉ gần đây, đại số Rees, vành phân bậc liên kết và nón phân thớ của một iđêan đã được nghiên cứu bởi nhiều tác giả. Trong các đối tượng đó, nón phân thớ F(a) := ⊕ n≥0 a n/man thường là khó nghiên cứu nhất. Gần đây, nhờ một khái niệm mới ...

Lượt tải: 5
Phương pháp giải tích trong lý thuyết rẽ nhánh

Phương pháp giải tích trong lý thuyết rẽ nhánh

Lý thuyết rẽ nhánh nghiên cứu những phương trình phụ thuộc tham số, đặc biệt nó tìm những giá trị của tham số mà tại đó cấu trúc tập nghiệm bị thay đổi. Thời gian gần đây, lý thuyết này được sử dụng nhiều để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong vật lý học, sinh học và những môn khoa...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG

Nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG

Luận án tiến sỹ 2014 Nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG  

Lượt tải: 5
Nghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetyl - Tiến sĩ Hóa Học

Nghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetyl - Tiến sĩ Hóa Học

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Thông tin đưa lên trang Web) Tên luận án: Nghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học Mã số: 62520301 Nghiên cứu ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học các steroid phân cực từ loài sao biển Archaster typicus Việt Nam

Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học các steroid phân cực từ loài sao biển Archaster typicus Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   Tên luận án: “Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học các steroid phân cực từ loài sao biển Archaster typicus Việt Nam” Mã số: 62.44.01.17. Chuyên ngành: Hóa học các hợp chất thiên nhiên Họ và ...

Lượt tải: 5
Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu Toán bậc trung học phổ thông

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu Toán bậc trung học phổ thông

Luận văn Thạc sỹ Toán học: Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu Toán bậc trung học phổ thông trình bày quy tắc cộng và quy tắc nhân, hoán vị và tổ hợp, nguyên lý chuồng chim bồ câu, các số Ramsey, các số Catalan, các số Stirling, hoán...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống ngô (Zea maysL.) bằng chỉ thị RAPD

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống ngô (Zea maysL.) bằng chỉ thị RAPD

Luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học - Đề tài: "Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống ngô (Zea maysL.) bằng chỉ thị RAPD" nhằm đánh giá chất lượng hạt của 10 giống ngô lai (Zea maysL.) dựa trên một số chỉ tiêu hóa sinh và khảo sát sự đa dạng và mối quan hệ di truyền của 10 giống ngô...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13