Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học - xã hội

Kết quả 10620 of 708 Lọc
Nhân vật Naoko trong tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami Luận văn tốt nghiệp Đại học

Nhân vật Naoko trong tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami Luận văn tốt nghiệp Đại học

MỤC LỤC   MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài.............................................................................. 1 2. Lịch sử vấn đề.................................................................................. 2 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu....................................................... 4 4. Đối tượng, phạm vi khảo s...

Lượt tải: 11
Khảo sát nồng độ khí CO2 và NH3 tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khảo sát nồng độ khí CO2 và NH3 tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 0 CHƢƠNG I. TỔNG QUAN ............................................................................... 2 I.1. Ô nhiễm môi trường không khí ...................................................................... 2 I.1.1. Định nghĩa và khá...

Lượt tải: 5
XÁC ĐỊNH ACID ASCORBIC, ACID BENZOIC, NATRI BENZOAT, ACID SORBIC VÀ KALI SORBAT TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐẦU DÒ UV

XÁC ĐỊNH ACID ASCORBIC, ACID BENZOIC, NATRI BENZOAT, ACID SORBIC VÀ KALI SORBAT TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐẦU DÒ UV

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.. 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  2 1.1. Giới thiệu chung. 2 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 3 1.2.1. Chức năng.................................................................................................................. 3 1.2.2. Nhiệm vụ. 3 1.2.3. Quyền hạn. 4 1.3. C&a...

Lượt tải: 6
MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ DÂN GIAN VÀ YẾU TỐ BÁC HỌC TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ DÂN GIAN VÀ YẾU TỐ BÁC HỌC TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

A. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 1. Quê hương,gia đình,thời đại : - Có ý cho rằng Hồ Xuân Hương là người xã Quỳnh Đôi,huyện Quỳnh Lưu,tỉnh Nghệ An. Tương truyền Hồ Phi Diễn là phụ thân của nữ sĩ. Ông lấy cô gái Bắc Ninh,họ Hà làm vợ lẽ,sinh ra Hồ Xuân Hương. - Cu...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9