Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học - xã hội

Kết quả 10621 of 709 Lọc
Định lượng và kiểm soát rủi ro quốc gia  Việt Nam

Định lượng và kiểm soát rủi ro quốc gia Việt Nam

CHƯƠNG I: QUAN NIỆM VỀRỦI RO QUỐC GIA 1.1 Khái niệm vềrủi ro quốc gia: .............................................................................. 1 1.1.1 Khái niệm rủi ro quốc gia:........................................................................... 1 1.1.2 Phân loại rủi ro quốc gia: ............................................................................

Lượt tải: 6
Tiến sỹ kiến trúc chuyên ngành quy hoạch đô thị và nông thôn: Khai thác yếu tố nơi chốn nhằm tạo lập bản sắc đô thị

Tiến sỹ kiến trúc chuyên ngành quy hoạch đô thị và nông thôn: Khai thác yếu tố nơi chốn nhằm tạo lập bản sắc đô thị

Luận án tiến sĩ kiến trúc chuyên ngành Qui hoạch đô thị và nông thôn. Chương 1: Tổng quan về khái niệm yếu tố nơi chốn trong tổ chức không gian đô thị Chương 2: Các luận cứ khoa học để nhận diện và khai thác yếu tố nơi chốn trong việc tạo dựng bản sắc không gian đô thị Chương 3...

Lượt tải: 6
ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ : Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Chu Lai

ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ : Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Chu Lai

Tên đề tài: Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Chu Lai. Mã số: B 2005 - 03 - 65 Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Hạnh Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Thời gian thực hiện: 2005 - 2006 1. Mục tiêu: + Khảo sát, phân lích, đánh giá thế giới ngh...

Lượt tải: 6
     Hệ thống câu hỏi – đáp án gợi mở & hướng dẫn viết tiểu luận triết học Mác – Lênin

Hệ thống câu hỏi – đáp án gợi mở & hướng dẫn viết tiểu luận triết học Mác – Lênin

MỤC LỤC HỆ THỐNG CÂU HỎI - ĐÁP ÁN GỢI MỞ  Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc, đặc điểm và đối tượng của triết học.  Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học?  Câu 3: Giữa phương pháp biện chứng và ph...

Lượt tải: 6
LUẬN ÁN TIẾN SỸ : TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG

LUẬN ÁN TIẾN SỸ : TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG

PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ XÃ HỘI VÀ TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRẦN NHÂN TÔNG .............................. 10 1.1. Đặc điểm điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị – xã hội Việt Nam ...

Lượt tải: 6
Câu hỏi tìm hiểu Luật PCCC

Câu hỏi tìm hiểu Luật PCCC

- 100 Câu hỏi tìm hiểu luật PCCC và văn bản hướng dẫn thi hành (có trả lời) - QCVN 06:2010/BXD-Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Lượt tải: 6
Kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia châu á đạt mức sinh thấp dưới mức thay thế

Kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia châu á đạt mức sinh thấp dưới mức thay thế

Trong suốt 50 năm cuối của thế kỷ 20, châu Á đã giảm đáng kể mức sinh và mức chết. Tổng tỷ suất sinh vào khoảng 6 con (1950-1955) đã giảm hơn một nửa, xuống còn 2,7 (1995-2000). Tại thời điểm năm 2001, đã có 14 quốc gia châu Á đạt mức sinh dưới mức thay thế trong giai đoạn 1995-2000. Trong số các q...

Lượt tải: 6
Giải pháp phù hợp hơn trong lĩnh vực tổ chức và quản lý Dược Phẩm

Giải pháp phù hợp hơn trong lĩnh vực tổ chức và quản lý Dược Phẩm

Đất nước ta đang có sự chuyển mình rất lớn về mặt tổ chức quản lý.điều này thể hiện ở việc từng bước điều chỉnh các văn bản pháp luật sao cho phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.cụ thể đối với nghành Dược của chúng ta hiện nay. Sau khi LUẬT DƯỢC Được sửa đổi và ban hành ngày 14/6/200...

Lượt tải: 6
Giữ gìn và phát huy văn hoá nghệ thuật

Giữ gìn và phát huy văn hoá nghệ thuật

Trong thời đại ngày nay khi kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì văn hoá dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của mỗi dâ...

Lượt tải: 6
DẠY HỌC GIỚI HẠN Ở LỚP 11 THPT  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH  CỰC HOẠT ĐỘNG  HỌC TẬP CỦA  HỌC SINH

DẠY HỌC GIỚI HẠN Ở LỚP 11 THPT THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

MỤC LỤC Mở đầu   ................................ ................................ ................................ .....  1 I. Lý do chọn đề tài    ................................ ................................ ....................  1 II. Mục đích nghiên cứu  ................................ ...........................

Lượt tải: 7
TIỂU LUẬN VỀ SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VỀ NGỮ ÂM HỌC GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

TIỂU LUẬN VỀ SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VỀ NGỮ ÂM HỌC GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

TIỂU LUẬN VỀ SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VỀ NGỮ ÂM HỌC GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Lượt tải: 7
Những lễ nghi trong hôn nhân của người Trung Quốc và những trào lưu xu hướng mới trong hôn nhân hiện đại

Những lễ nghi trong hôn nhân của người Trung Quốc và những trào lưu xu hướng mới trong hôn nhân hiện đại

Chương một: MỤC ĐÍCH, QUAN NIỆM VỀ HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC I. Mục đích của hôn nhân 1. Mang tính cộng đồng 2. Mang tính xã hội II. Quan niệm về hôn nhân 1. Quan niệm hôn nhân truyền thống 2. Quan niệm hôn nhân trong xã hội hiện đại Chương hai: NHỮNG LỄ NGHI TRONG H&Oci...

Lượt tải: 7
Ðề tài: Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

Ðề tài: Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

I – Thời kỳ trước đổi mới . 1. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội. a. Giai đoạn 1945-1954. - Ngay sau Cách mạng Tháng Tám và trong năm thực hiện nhiệm vụ kháng chiến , kiến quốc ,chính sách xã hội của Đảng nhằm thực hiện mục tiêu làm cho dân có ăn, làm ...

Lượt tải: 7
LUẬN VĂN: TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ KINH TẾ NGA - VIỆT -  ANH

LUẬN VĂN: TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ KINH TẾ NGA - VIỆT - ANH

2. Tính cấp thiết của đề tài: Tình hình chính trị, kinh tế nước Nga thời kỳ hậu xô viết có nhiều biến động to lớn. Những biến  đổi  đó có  ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ kinh tế giữa Việt  Nam và LB Nga. Hai nền kinh tế mang tính tập trung, bao cấp cao bắt đàu đổi mới  - chuy...

Lượt tải: 7
TIỂU LUẬN : Các tệ nạn xã hội trong lối sống sinh viên ngày nay

TIỂU LUẬN : Các tệ nạn xã hội trong lối sống sinh viên ngày nay

           Trí thức nói chung và sinh viên nói riêng là lực lượng hung hậu có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sang tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Nhất là trong giai đoạn cách mạng khoa học kĩ thuật...

Lượt tải: 7
Xem tiếp:    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11