Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học - xã hội

Kết quả 10621 of 709 Lọc
Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay

Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, đồng thời cũng là một thực thể xã hội ra đời từ hàng nghìn năm nay và sẽ tồn tại cùng với loài người trong một thời gian khó đoán định. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo ảnh hưởng khá ...

Lượt tải: 6
Mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên

Mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên

Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vũ bão, cũng như những biến động cách mạng lớn lao làm thay đổi tận gốc rễ bộ mặt của cuộc sống xã hội, đòi hỏi các nhà triết học và các nhà khoa học chuyên môn giải quyết đúng đắn và kịp th...

Lượt tải: 7
  Phòng chống bệnh dịch tả heo

Phòng chống bệnh dịch tả heo

NỘI DUNG . Tìm hiểu về dịch tễ của bệnh dịch tả heo từ đó xác định quy luật của bệnh, giúp chúng ta có biện pháp phòng chống tốt hơn, giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi heo. Phần 1. Đặt vấn đề Phần 2. Nội dung 1. Đặc điểm virus dịch tả heo 2. Đặc điểm dịch tễ của bệnh dịch tả heo 3. Biện pháp phò...

Lượt tải: 7
    Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm là một bộ phận rất quan trọng trong lịch sử cấu thành nước ta. Chống ngoại xâm để xây dựng một quốc gia độc lập, dân tộc độc lập. Qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ và 20 cuộc kháng chiến lớn, ta thấy, lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đ&atil...

Lượt tải: 7
ĐỀ TÀI : Vấn đề việc làm thêm đối với sinh viên hiện nay

ĐỀ TÀI : Vấn đề việc làm thêm đối với sinh viên hiện nay

Trong xã hội hiện nay vấn đề việc làm luôn luôn là vấn đề nóng bỏng, được không chỉ báo giới, các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp quan tâm mà nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của rất nhiều sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đang không ngừ...

Lượt tải: 7
Chẩm thảo tử của Sei  Shônagon trong tùy bút cổ  điển Nhật Bản

Chẩm thảo tử của Sei Shônagon trong tùy bút cổ điển Nhật Bản

DẪN NHẬP............................................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài........................................................................................................... 1 2. Lịch sử vấn đề.............................................................................................

Lượt tải: 6
Tình yêu sinh viên, thực trạng và giải pháp

Tình yêu sinh viên, thực trạng và giải pháp

Phần Trang Lời nói đầu 3 Phần I - V 5 Phần VI : Kết cấu tổng thể nội dung 6   Chương 1 : Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ...

Lượt tải: 8
Biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay

Biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay

1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 3.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP QUẢN LÝ 1.1. Giao tiếp 1.2. Giao tiếp sư phạm 1.3. Giao tiếp quản lý 1.4. Đặc...

Lượt tải: 8
Cái nhìn về chiến tranh của Nguyễn Trọng Oánh qua tác phẩm Đất trắng

Cái nhìn về chiến tranh của Nguyễn Trọng Oánh qua tác phẩm Đất trắng

Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. 1.1. Cách mạng tháng Tám –1945 không chỉ là một bước ngoặt trong lịch sử , mà còn mở ra “ Một thời đại mới” của dân tộc , “ Một cuộc lên đường hùng vĩ’’ trên cơ sở ý thức nghệ thuật mới. Ba muơi năm văn học 1945-...

Lượt tải: 7
Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tế

Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tế

LỜI GIỚI THIỆU Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ nμy hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc ...

Lượt tải: 9
Các phương pháp và kỹ năng giải nhanh bài toán hóa trong đề thi đại học môn hóa

Các phương pháp và kỹ năng giải nhanh bài toán hóa trong đề thi đại học môn hóa

1 . Vũ Khắc Ngọc : + 12 cách giải bài toán hóa hữun cơ  + Kết hợp 3 phương pháp : Quy đổi , trung bình , đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học + Phân tích hệ số phản ứng và giải nhanh bài toán hóa học + Phương pháp chọn ngẫu nhiên trong bài ...

Lượt tải: 9
Những thành tựu, hạn chế và bài học đổi mới đất nước ta từ năm 1986 đến nay

Những thành tựu, hạn chế và bài học đổi mới đất nước ta từ năm 1986 đến nay

I. Bối cảnh đất nước từ năm 1986 đến nay II. Thành tựu đạt được 1. Đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế 5 năm 2. Tạo được một số chuyển biến tích cực về mặt xã hội 3. Giử vững ổn định chính trị, cũng cố quốc phòng an ninh 4. Thực hiện có kết quả cao t...

Lượt tải: 9
    CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH : Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới

CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH : Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới

Trong những năm gần đây, cùng với những thành công có ý nghĩa lịch sử của quá trình Đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta là vấn đề cấp thiết khi đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh t...

Lượt tải: 11
Tiểu luận so sánh đối chiếu về ngữ âm học giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt

Tiểu luận so sánh đối chiếu về ngữ âm học giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt

I. Giới thiệu Mục đích nghiên cứu Tầm quan trọng của nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu II. Tiếng Việt Một số nét cơ bản Phân tích ngữ âm Tiếng Việt Các thành phần trong ngôn ngữ nói Thanh điệu Nguyên âm Phụ âm Thành tố bi...

Lượt tải: 26
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13