Tài liệu kỹ năng mềm, những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp

Kết quả 127 of 9 Lọc
Phương pháp nghiiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà mọi thành tựu khoa học và công nghệ đều xuất hiện một cách hết sức mau lẹ và cũng được đổi mới một cách cực kỳ nhanh chóng. Ngày nay nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động có tốc độ phát triển nhanh nhất thời đại. Bộ máy nghiên...

Lượt tải: 7
Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy

Khái niệm Kỹ thuật hình hoạ Khai phá tiềm năng bộ não Kết hợp các năng lực tư duy Sử dụng hiệu quả quỹ thời gian  

Lượt tải: 5
Nâng cao hiệu quả sử dụng thíi nghiệm trong  dạy học sinh học tế bào (Sinh học 10)

Nâng cao hiệu quả sử dụng thíi nghiệm trong dạy học sinh học tế bào (Sinh học 10)

Giáo dục - đào tạo luôn được xem là nhân tố quan trọng, quyết định  cho sự phát triển kinh tế nhanh, mạnh và bền vững. Thế kỉ XXI được xem là  thế kỉ của công nghệ thông tin và truyền thông, sự phát triển như vũ bão của  cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đ&at...

Lượt tải: 5
 Nâng cao hiệu quả dạy  học Sinh học tế bào (Sinh học 10) bằng phương pháp grap

Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10) bằng phương pháp grap

● Xuất phát từ nhiệm vụ  đổi mới phƣơng pháp dạy học ở trƣờng  phổ thông Sự nghiệp công nghiệp hoá -  hiện đại hoá đất nước, sự thách thức trước  nguy cơ  tụt hậu trên chặng  đường  đua tranh trí tuệ tiến vào thế kỷ XXI  đang  đòi hỏi sự  đổi mới của gi&...

Lượt tải: 6
Phương pháp giáo dục phổ  thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù  hợp với đặc điểm của từng lớp học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực  tiễn

Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

Dạy học là hoạt động đặc trƣng chủ yếu của nhà trƣờng nói chung và các trƣờng  phổ thông nói riêng. Dƣới ảnh hƣởng của cuộc cách mạng khoa học phát triển nhƣ  vũ bão, tri thức mới ngày càng nhiều, đòi hỏi ngành Giáo dục  -  Đào tạo cũng phải  ...

Lượt tải: 5
NGHỆ THUẬT SĂN VIỆC 2.0

NGHỆ THUẬT SĂN VIỆC 2.0

Nếu bạn là một trong số hàng ngàn người thất nghiệp thì có lẽ bạn sẽ hiểu cái cảm giác chán nản, thất vọng. Bạn đã làm tất cả những điều có thể nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nghệ thuật săn việc 2.0 sẽ mang đến cho bạn những những nguyên tắc và hướng dẫn thiết thực trên con đường chinh ...

Lượt tải: 106
Vai trò của đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân sự.

Vai trò của đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân sự.

  Trên thực tế hiện nay có rất nhiều cách hiểu khác nhau  về đánh giá thực hiện công việc của người lao động trong doanh nghiệp. Nhưng những vấn đề cốt lõi không có nhiều thay đổi và có những điểm chung. Là một phần trong chương trình giảng dạy của bộ môn quản trị nhân lực...

Lượt tải: 7
Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

    LỜI NÓI ĐẦU Trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa thương nhân của các quốc gia với nhau đã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm, ngày nay nó có vị trí quan trọng bậc nhất trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Số lượng và cơ cấu trao đổi hàng hóa của Việt Nam ...

Lượt tải: 5
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

  Lời mở đầu *************** Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn không  phải là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi mà cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những biện pháp quản trị, tổ chức doanh nghiệp phù hợp. Với vị tr&iac...

Lượt tải: 5
Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước mộtt thành viên Cơ điện Trần Phú

Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước mộtt thành viên Cơ điện Trần Phú

  LỜI MỞ ĐẦU   Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình trong nền ...

Lượt tải: 5
Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho công tyy bánh kẹo Hải hà

Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho công tyy bánh kẹo Hải hà

  Mục lục       Lời mở đầu ........................................................................................................4               Phần I: Tổng quan về công ty Da Giầy Hà Nội ...................................6 1-Quá trình hình thành và phá...

Lượt tải: 5
Khái quát về công tyy chè Việt nam và mô hình công ty mẹ - con

Khái quát về công tyy chè Việt nam và mô hình công ty mẹ - con

  Lời nói đầu   Ngay từ những năm đầu của thế kỷ XIX các tập đoàn kinh tế đ• nối tiếp nhau ra đời ở các nước tư bản. Nó là một tổ chức tiên tiến, hiện đại, đại diện cho trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất và nền kinh tế - x• hội, là các doanh nghiệp có quan hệ ...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng nguyên liệuu sản xuất của công ty thương mại hà nội

Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng nguyên liệuu sản xuất của công ty thương mại hà nội

                       LỜI MỞ ĐẦU          Ngày nay xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. sự hội nhập của các hiệp hội, các tổ chức kinh tế, tự do hoá nền kinh tế giữa các quốc gia, các châu lục đã v&a...

Lượt tải: 5
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

  Như chúng ta đã biết tập luyện TDTT thường xuyên là phương thuốc kì diệu, nó giúp cho người tập phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức, vì thế mà từ xa xưa ông cha ta đã nói “ cái quý nhấ...

Lượt tải: 5
Một số biện pháp nâng  cao hiệu quả Công tác  Văn thư - Lưu trữ ở Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả Công tác Văn thư - Lưu trữ ở Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn

  LỜI NÓI ĐẦU Ở trên nhiều lĩnh vực, khối lượng thông tin được truyền tải chủ yếu dưới hình thức văn bản. Có thể nói văn bản là phương tiện lưu trữ và truyền đạt thông tin hữu hiệu nhất. Hiện nay có nhiều cơ quan đơn vị sử dụng phương tiện này trong hoạt động quản lý và điều hành của đ...

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9