Tài liệu kỹ năng mềm, những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp

Kết quả 127 of 9 Lọc
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ

Lượt tải: 5
Mô tả tình huống Phân tích tình huống Xử lý tình huống

Mô tả tình huống Phân tích tình huống Xử lý tình huống

Mô tả tình huống Phân tích tình huống Xử lý tình huống

Lượt tải: 5
phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm

phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm

phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm

Lượt tải: 5
Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

        Thời đại ngày nay, thời đại của nền thông tin khoa học - kỹ thuật, nền kinh tế - xã hội cũng như khoa học công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới đạt đến thành tựu rực rỡ. Để đưa đất nước ta từng bước tiến kịp cùng với họ đòi hỏi các nhà quản lý phả...

Lượt tải: 5
Su dung phuong phap dam thoai trong giang day lấy học sinh làm vị trí trung tâm trong các giờ học

Su dung phuong phap dam thoai trong giang day lấy học sinh làm vị trí trung tâm trong các giờ học

Su dung phuong phap dam thoai trong giang day lấy học sinh làm vị trí trung tâm trong các giờ học

Lượt tải: 5
BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ CPTTT HỌC HÒA NHẬP TẠI TRƯỜNG TIẺU HỌC HỒNG QUANG - TP ĐÀ NẴNG

BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ CPTTT HỌC HÒA NHẬP TẠI TRƯỜNG TIẺU HỌC HỒNG QUANG - TP ĐÀ NẴNG

TÓM TẮT Do những hạn chế đáng kể về kĩ năng xã hội, trẻ CPTTT gặp nhiều khó khăn khi tham gia các hoạt động trong trường HN. Để trẻ CPTTT có thể học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Việc giáo dục kĩ năng xã hội cần được thực hiện ngay khi trẻ vào học Tiểu học. Đề tài nghiên cứu v&agrav...

Lượt tải: 5
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 2003-2004

Sáng Kiến Kinh Nghiệm 2003-2004

Sáng Kiến Kinh Nghiệm 2003-2004

Lượt tải: 5
QUAN LY NANG CAO CHAT LUONG DOI NGU GV

QUAN LY NANG CAO CHAT LUONG DOI NGU GV

QUAN LY NANG CAO CHAT LUONG DOI NGU GV

Lượt tải: 5
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC HỘI THOẠI TRONG DIỄN NGÔN QUẢNG CÁO DẠNG ĐƠN THOẠI MỘT GIỌNG

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC HỘI THOẠI TRONG DIỄN NGÔN QUẢNG CÁO DẠNG ĐƠN THOẠI MỘT GIỌNG

TÓM TẮT Trong các mẩu quảng cáo ngày nay,ngôn ngữ quảng cáo được sử dụng thường gây ra phản ứng trên cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Vì vậy, cần phải biết cách sử dụng các cấu trúc hội thoại sao cho có tính hiệu quả nhất. Bài viết này giới thiệu và p...

Lượt tải: 5
sang kien kinh nghiem day va quan ly HSG

sang kien kinh nghiem day va quan ly HSG

  sang kien kinh nghiem day va quan ly HSG

Lượt tải: 5
SKKN hoa hoc

SKKN hoa hoc

SKKN hoa hoc

Lượt tải: 5
SKKN chu nhiem

SKKN chu nhiem

  SKKN chu nhiem

Lượt tải: 5
Sang Kien Kinh nghiem

Sang Kien Kinh nghiem

Sang Kien Kinh nghiem

Lượt tải: 5
sáng kiến kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt

sáng kiến kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt

sáng kiến kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt

Lượt tải: 5
SKKN Bien phap QLGD dao duc HS THCS

SKKN Bien phap QLGD dao duc HS THCS

  SKKN Bien phap QLGD dao duc HS THCS

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9