Tài liệu kỹ năng mềm, những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp

Kết quả 127 of 9 Lọc
tôi tài giỏi bạn cũng thế

tôi tài giỏi bạn cũng thế

  CÓ THỂ  NÀO MỘT ĐỨA TRẺ  NGỐC NGHẾCH, ĐẦN ĐỘN LẠI TRỞ  THÀNH MỘT  TÀI NĂNG SÁNG CHÓI? Trước hết, tôi xin  chúc m ừ ng bạ n vì đã ch ọ n quyể n sách này. Việc bạ n sẵ n sàng đầ u tư  thời gian và công sức để  đọc quy ề n sách n...

Lượt tải: 5
Soạn thảo và quản lý văn bản tại Văn phòng

Soạn thảo và quản lý văn bản tại Văn phòng

  PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP 1.    Mục đích của đợt thực tập: Thực tập cuối khóa là một trong những nội dung quan trọng trong khóa học đào tạo cử nhân hành chính của Học viện Hành chính. Thông qua đợt thực tập này nhằm giúp sinh vi&e...

Lượt tải: 5
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Lượt tải: 5
bí quyết nói chuyện hay

bí quyết nói chuyện hay

  Bí quy t nói chuy n ế ệ hay Bí quy t nói chuy n là có ngh thu t làm thinh, có ngh thu t ch t v n, có ngh thu t ế ệ ệ ậ ệ ậ ấ ấ ệ ậ nghe và nh t là khi nói ph i nói có văn ch t, văn s c, văn v , văn khí và văn phong. Nói ấ ả ấ ắ ị cách chuy&e...

Lượt tải: 5
10 câu hỏi kinh điên trong phỏng vấn tuyên dụng

10 câu hỏi kinh điên trong phỏng vấn tuyên dụng

Có ít nhất 4 trong số 10 câu hỏi sau luôn được hỏi trong buổi phỏng vấn. Bạn có thê quá quen thuộc với chúng, nhưng hãy cẩn thận! Nếu không có cách trả lời phù hợp, bạn vẫn có thê bị loại ngay từ vòng đầu!

Lượt tải: 5
Sự kế thừa và phát triển các quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân qua bốn bản hiến pháp

Sự kế thừa và phát triển các quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân qua bốn bản hiến pháp

  MỤC LỤC                                                               ...

Lượt tải: 5
Thực tiễn việc tổ chức thi hành án dân sự ở địa phương

Thực tiễn việc tổ chức thi hành án dân sự ở địa phương

  LỜI MỞ ĐẦU           Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã khẳng định :” Đối với đất nước ta,đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn” . Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đưa đất nướ...

Lượt tải: 5
Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục ÊĐê (qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh ĐakLak)

Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục ÊĐê (qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh ĐakLak)

    MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của luận văn Dân tộc ÊĐê là một trong 54 dân tộc anh em trong cộng đồng người Việt Nam, sống chủ yếu ở năm tỉnh Tây Nguyên đông nhất là ở DakLak, DakNông và sau đó là Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. Dân số khoảng 250.000 ...

Lượt tải: 5
Kiên định dẫn tới thành công

Kiên định dẫn tới thành công

  Kiên định dẫn tới thành công HM ADVERTIST  Bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo, nhà kinh doanh, một tổng giám đốc, một chuyên gia đầu ngành, một nhà thiết kế tài năng. Chúng tôi mời bạn cùng tìm kiếm và khám phá những bí quyết đ&oacu...

Lượt tải: 5
Phân tích phương pháp phỏng vấn và phương pháp ankét

Phân tích phương pháp phỏng vấn và phương pháp ankét

  LỜI NÓI ĐẦU   Trong việc điều tra xã hội học có nhiều phương pháp giúp người thu thập thông tin có được một cách nhìn toàn diện nhất về cuộc điều tra của mình  tuy nhiên trong đó có 2 phương pháp phổ biến nhất và đem lại kết quả khá  chính ...

Lượt tải: 5
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘĐÁP ỨNG VỀKIẾN THỨC, KỸNĂNG VÀ THÁI ĐỘCỦA CỬNHÂN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT-TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỐI VỚI YÊU CẦU CỦA THỊTRƯỜNG LAO ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘĐÁP ỨNG VỀKIẾN THỨC, KỸNĂNG VÀ THÁI ĐỘCỦA CỬNHÂN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT-TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỐI VỚI YÊU CẦU CỦA THỊTRƯỜNG LAO ĐỘNG

  MỞĐẦU  1. Lý do chọn đềtài  Trong những năm gần đây, cùng với sựphát triển mạnh mẽcủa nền  kinh tếxã hội, nền giáo dục nước ta đã có những chuyển biến và có những  đóng góp tích cực trong sựphát triển đó. Trên bình diện chu...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9