Tài liệu kỹ năng mềm, những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp

Kết quả 127 of 9 Lọc
thực tiễn áp dụng điều 643 blds và một số tranh chấp thực tế liên quan đên người không được hưởng di sản theo pháp luật

thực tiễn áp dụng điều 643 blds và một số tranh chấp thực tế liên quan đên người không được hưởng di sản theo pháp luật

  Mục Lục   A. MỞ ĐẦU.. 2 B. NỘI DUNG.. 2 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN.. 2 1. Quá trình hình thành và phát triển của quy định về người không có quyền hưởng di sản.2 2. Một số quy định về thừa kế và người không có quyền hưởng thừa kế trong bộ luật dân sự năm 2005.5 3. Một số q...

Lượt tải: 5
nghiên cứu thj trường nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm tại tp. hcm

nghiên cứu thj trường nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm tại tp. hcm

  Muc luc 1, Tóm tắt báo cáo nghiên cứu thị trường. 1 2, Quan điểm của nhóm nghiên cứu. 2 3, Mục đích của nhóm nghiên cứu. 3 4, Thiết kế nghiên cứu. 3 5, Mục tiêu nghiên cứu. 3 6, Thiết kế nghiên cứu. 4 7, Kết quả. 4 Kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu...

Lượt tải: 6
ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệu

ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệu

  LỜI NÓI ĐẦU Những năm gần đây lý thuyết điều khiển hiện đại đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tế trong đó có điều khiển thích nghi. Đặc biệt là điều khiển thích nghi cho các hệ phi tuyến. Trong quá trình mô tả người ta thường đưa ra các giả thiết như bỏ qua kh&...

Lượt tải: 5
Máy tính bỏ túi

Máy tính bỏ túi

  MỤC LỤC CHƯƠNG I. NỘI DUNG.. 2   1.1       Sơ đồ khối toàn mạch. 2   1.1.1 Sơ đồ khối2   1.1.2 Chức năng từng khối3   1.2 Các IC trong mạch. 3   1.2.1 IC AT89S52. 3   1.2.2 LCD.. 12   1.2.3 IC 7805 : IC ổn áp 5V.. 14   1.2.4...

Lượt tải: 6
Xác định kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý cấp quận

Xác định kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý cấp quận

  MỤC LỤC CHI TIẾT  ---------  PHẦN MỞ ĐẦU  – Sựcần thiết của đềtài trang 1  – Mục tiêu của đềtài nghiên cứu trang 6  – Nội dung nghiên cứu trang 6  – Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu trang 7  – Phương pháp nghiên cứu ...

Lượt tải: 5
Speaking test and some application to VietNamese high school pupil = Kiểm tra kỹ năng nói và một số ứng dụng đối với học sinh PTTH ở Việt Nan

Speaking test and some application to VietNamese high school pupil = Kiểm tra kỹ năng nói và một số ứng dụng đối với học sinh PTTH ở Việt Nan

  Acknowledgements                         I would like to thank all those who have contributed in different ways to my thesis.         First of all, I would like to express my deepest thank to all of my teachers of English at Foreig...

Lượt tải: 8
KỸ NĂNG TÌM KIẾM BẰNG CÔNG CỤ GOOGLE

KỸ NĂNG TÌM KIẾM BẰNG CÔNG CỤ GOOGLE

  MỤC LỤC                  I.      Giới thiệu sơ bộ về Google…………………………………………...         3      &...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   >>