Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành lịch sử

Kết quả 1051 of 71 Lọc
Một số đặc điểm về văn hoá và ngôn ngữ của dân tộc Ơ - Đu ở Tương Dương - Nghệ An

Một số đặc điểm về văn hoá và ngôn ngữ của dân tộc Ơ - Đu ở Tương Dương - Nghệ An

Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đ• ghi rõ: Nhà nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên Đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bì...

Lượt tải: 6
Báo Nghệ An với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam trong những năm 1965 - 1968 Luận văn Thạc sĩ Lịch sử

Báo Nghệ An với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam trong những năm 1965 - 1968 Luận văn Thạc sĩ Lịch sử

  MỤC LỤC                                                               ...

Lượt tải: 5
Bảo tàng Nghệ An trong vấn đề phát triển du lịch Nghệ An Luận văn tốt nghiệp Đại học

Bảo tàng Nghệ An trong vấn đề phát triển du lịch Nghệ An Luận văn tốt nghiệp Đại học

MỤC LỤC Trang A. MỞ ĐẦU.. 1 1. ........ Lý do chọn đề tài1 2. ........ Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 2 3. ........ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 4. ........ Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài3 5. ........ Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu. 3 ...

Lượt tải: 5
Biến đổi đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An) từ 1963 đến 2008

Biến đổi đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của dân tộc Thái ở huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An) từ 1963 đến 2008

mục lục Trang Mở  Đầu    1 1. Lý do chọn đề tài    1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề    4 3. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu    6 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài    7 5. Đóng góp của luân văn &...

Lượt tải: 5
Biến đổi trong đời sống vật chất,tinh thần của dân tộc Mường ở huyện Lang Chánh(tỉnh Thanh Hoá) từ năm 1945 đến năm 2009

Biến đổi trong đời sống vật chất,tinh thần của dân tộc Mường ở huyện Lang Chánh(tỉnh Thanh Hoá) từ năm 1945 đến năm 2009

Trang A. MỞ ĐẦU    1 1. Lý do chọn đề tài    1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề    4 3. Nguồn tư liệu và phương páp nghiên cứu    5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài    7 5. Đóng góp của luận văn    7 6. Cấu ...

Lượt tải: 5
Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 ở trường THPT - thành phố Hồ Chí Minh (chương trình chuẩn) Luận văn Thạc sĩ Lịch sử

Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 ở trường THPT - thành phố Hồ Chí Minh (chương trình chuẩn) Luận văn Thạc sĩ Lịch sử

MỤC LỤC MỤC LỤC.. 1 MỞ ĐẦU.. 3 CHƯƠNG 1. 14 VẤN ĐỀ SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG -LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.14 1.1 Cơ sở lý luận:14 1.1.1 Khái niệm:14 1.1.2 Xuất phát điểm của các vấn đề:19 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa của việc ...

Lượt tải: 7
Tìm hiểu về chùa Bái Đính (Gia Sinh - Gia Viễn - Ninh Bình)

Tìm hiểu về chùa Bái Đính (Gia Sinh - Gia Viễn - Ninh Bình)

A. mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Gia Viễn - vùng đất hình thành sớm, giàu truyền thống lịch sử và đấu tranh cách mạng kiên cường. Theo chiều dài của lịch sử dân tộc, bằng đấu tranh lao động và sáng tạo, con người nơi đây đ• tạo dựng cho quê hương những giá trị lịch sử và ...

Lượt tải: 6
Tìm hiểu về quần thể di tích và lễ hội đền Thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân, Thanh Hoá)

Tìm hiểu về quần thể di tích và lễ hội đền Thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân, Thanh Hoá)

Mục lục Lời cảm ơn     Mở đầu     1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………..    1 2. Lịch sử vấn đề………………………&hellip...

Lượt tải: 5
Bước đầu tìm hiểu các tờ báo của xứ ủy trung kỳ trong những năm 1930-1939 Luận văn tốt nghiệp Đại học

Bước đầu tìm hiểu các tờ báo của xứ ủy trung kỳ trong những năm 1930-1939 Luận văn tốt nghiệp Đại học

MỤC LỤC Trang A. MỞ ĐẦU........................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài............................................................................. 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................... 2 3. Phương pháp nghi&ecir...

Lượt tải: 5
Bước đầu tìm hiểu chính sách của Mỹ đối với những vấn đề căn bản ở Trung Đông thời kì hậu chiến tranh lạnh

Bước đầu tìm hiểu chính sách của Mỹ đối với những vấn đề căn bản ở Trung Đông thời kì hậu chiến tranh lạnh

                                         Mục lục Phần mở đầu                     &nb...

Lượt tải: 7
Bước đầu tìm hiểu công cuộc cải cách hành chính ở Gia Định dưới triều Minh Mạng (1820 - 1840)

Bước đầu tìm hiểu công cuộc cải cách hành chính ở Gia Định dưới triều Minh Mạng (1820 - 1840)

Mục lục   Trang * Dẫn luận                                            1 1. Lý do chọn đề tài                       &nbs...

Lượt tải: 7
Bước đầu tìm hiểu đặc điểm của quá trình du nhập hồi giáo vào Đông Nam Á

Bước đầu tìm hiểu đặc điểm của quá trình du nhập hồi giáo vào Đông Nam Á

  Mục lục Trang A. Mở đầu.     1. Lý do chọn đề tài. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3.2. Phạm vi nghiên cứu. 4. Phương pháp nghiên cứu. 5. Nguồn tư liệu nghiên cứu. 6. Bố cục của khoá luận. B. Nộ...

Lượt tải: 6
Bước đầu tìm hiểu hệ thống tổ chức của Đảng Cộng Sản Đông Dương 1939 - 1945

Bước đầu tìm hiểu hệ thống tổ chức của Đảng Cộng Sản Đông Dương 1939 - 1945

        Trang Mở đầu          1. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.    1     2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề .    2     3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.    3     4. Phươn...

Lượt tải: 5
Bước đầu tìm hiểu hoạt động của Đại đội 317 - đội 65 - Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1965 - 1968

Bước đầu tìm hiểu hoạt động của Đại đội 317 - đội 65 - Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1965 - 1968

MỞĐẦU 1.     Lý do chọn đề tài Cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trong thế kỷ XX là một trong những trang sử chói ngời nhất về chủ nghĩa anh hùng, về ý chí và tinh thần bất khuất, ngoan cường của quân dân ta dưới sự l&ati...

Lượt tải: 5
Bước đầu tìm hiểu hồi giáo và chủ nghĩa dân tộc ở Malaixia

Bước đầu tìm hiểu hồi giáo và chủ nghĩa dân tộc ở Malaixia

A.  Mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Hồi giáo đ• và đang chi phối mọi mặt trong đời sống văn hoá x• hội, chính trị, kinh tế của các nước Hồi giáo hoá, bất kể đó cư dân Hồi giáo chiếm đa số như ở các nước Trung cận Đông, Nam á, hay họ chỉ là những cộng đồng Hồi gi&aa...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9