Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành lịch sử

Kết quả 1051 of 71 Lọc
Chợ ở Nghệ an từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945

Chợ ở Nghệ an từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945

Trần Thị Thanh Hà Mục Lục Mở Đầu I. Lí do chọn đề tài    1 II. Lịch sử nghiên cứu vấn đề    2 III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu    3 IV. Các nguồn tài liệu và phạm phương pháp nghiên cứu    4 V. Đóng góp của luận văn &...

Lượt tải: 5
Chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sự hình thành nhà nước IRSAEL Luận văn tốt nghiệp Đại học

Chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sự hình thành nhà nước IRSAEL Luận văn tốt nghiệp Đại học

                   A. MỞ ĐẦU 1.     Lý do chọn đề tài.         Trung Đông là một khu vực có vị trí chiến lược quan trọng. Từ xưa đến nay, đây là địa bàn để các cường quốc th...

Lượt tải: 5
Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn và tác động của nó đối với cách mạng Trung Quốc

Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn và tác động của nó đối với cách mạng Trung Quốc

. Mở đầu 1.Lý do chọn đề tài. Trung Hoa là một đất nước rộng lớn, một nơi được xem là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Từ cổ chí kim mảnh đất này đ• sản sinh ra không biết bao nhiêu nhân tài cho thế giới. Chúng ta có thể kể đến những nhà tư tưởng, những triết gia như Khổng T...

Lượt tải: 5
Chúa nguyễn với công cuộc mở đất và phát triển kinh tế - xã hội đàng trong

Chúa nguyễn với công cuộc mở đất và phát triển kinh tế - xã hội đàng trong

Mục lục Mở đầu    1 1. Lý do chọn đề tài    1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề    3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu    8 3.1. Đối tượng nghiên cứu    8 3.2. Phạm vi nghiên cứu    8 4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên ...

Lượt tải: 5
Chúa trịnh doanh với việc củng cố và phát triển nhà nước đàng ngoài ( 1740 - 1767)

Chúa trịnh doanh với việc củng cố và phát triển nhà nước đàng ngoài ( 1740 - 1767)

1. Lý do chọn đề tài 1.1. Năm 1740, Trịnh Doanh – một con người sáng suốt, quả quyết, có tài văn võ, được lòng người đ• lên ngôi chúa thay cho anh trai của mình là chúa Trịnh Giang. Việc thay thế này diễn ra yên bình và đặc biệt. Điều đặc biệt thứ nhất là ...

Lượt tải: 5
Chức năng của một số thể loại chính văn học trung đại Việt Nam

Chức năng của một số thể loại chính văn học trung đại Việt Nam

MỞ ĐẦU        1.   Lý do chọn đề tài   1.1.Văn học trung đại Việt Nam là một loại hình văn học tồn tại và phát triển trong thời trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX. Thời kì này chịu sự chi phối sâu sắc của ý thức hệ tư tưởng, của văn học, mĩ học phong kiến v&agr...

Lượt tải: 6
Chuyển biến của kinh tế nghi lộc trong 20 năm đổi mới (1986 - 2006)

Chuyển biến của kinh tế nghi lộc trong 20 năm đổi mới (1986 - 2006)

Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, Tiến sỹ Trần Vũ Tài đ• tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Lịch sử, Khoa đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh. Cảm ơn các c...

Lượt tải: 5
Chuyển biến trong đời sống kinh tế - văn hoá của cộng đồng cư dân thị trấn Hoà Bình (Tương Dương - Nghệ An) từ năm 1989 đến năm 2010

Chuyển biến trong đời sống kinh tế - văn hoá của cộng đồng cư dân thị trấn Hoà Bình (Tương Dương - Nghệ An) từ năm 1989 đến năm 2010

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU.. 1 1. ....... Lý do chọn đề tài1 2. ....... Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 2 3. ....... Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu. 4 4. ....... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài6 5. ....... Đóng góp của đề tài6 NỘI DUNG.. 8 Chương...

Lượt tải: 5
Chuyển biến trong đời sống kinh tế - văn hoá của tộc người Đan Lai ở huyện Con Cuông - Nghệ An (từ năm 1973 đến năm 2007)

Chuyển biến trong đời sống kinh tế - văn hoá của tộc người Đan Lai ở huyện Con Cuông - Nghệ An (từ năm 1973 đến năm 2007)

    Trang Mở đầu        1 1. Lý do chọn đề tài         1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề        3 3. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu.        5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.   ...

Lượt tải: 5
Chuyển biến trong đời sống văn hoá của dân tộc Thái ở Quỳ Châu - Nghệ An từ năm 1986 đến năm 2009

Chuyển biến trong đời sống văn hoá của dân tộc Thái ở Quỳ Châu - Nghệ An từ năm 1986 đến năm 2009

MỞ ĐẦU   1. Lý do chọn đề tài Dân tộc Thái là một thành viên của Đại gia đình 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam. Dân tộc Thái có một nền văn hóa rất phong phú thể hiện trong nếp sống văn hóa, phong tục tập quán mang những đặc trưng riêng kh...

Lượt tải: 5
Chuyển biến tư tưởng của sĩ phu Nghệ Tĩnh từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Chuyển biến tư tưởng của sĩ phu Nghệ Tĩnh từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: 1.1. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua những biến động lớn. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895) do Phan Đình Phùng và Cao Thắng l•nh đạo đ• đồng thời kết thúc luôn cả một thời kỳ đấu tranh vũ trang vô cùng oanh liệt của nh&acir...

Lượt tải: 5
Chuyển biến về kinh tế ở các xã vùng biển huyện Diễn Châu - Nghệ An từ năm 1986 đến năm 2008

Chuyển biến về kinh tế ở các xã vùng biển huyện Diễn Châu - Nghệ An từ năm 1986 đến năm 2008

Mục lục A. Mở đầu                                             3 B. Nội dung                            &nbs...

Lượt tải: 5
Chuyển biến về kinh tế ở huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996 - 2009)

Chuyển biến về kinh tế ở huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996 - 2009)

  MỞ ĐẦU 1.     Lý do chọn đề tài           Hơn 10 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước bước vào thực hiện đường lối đổi mới nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong gần một thập kỷ (1986 - 1995) đất nước đã...

Lượt tải: 6
Đóng góp của phụ nữ Thanh Hoá trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964 - 1973)

Đóng góp của phụ nữ Thanh Hoá trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964 - 1973)

  MỤC LỤC   Trang   MỞ ĐẦU. 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1 2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ. 2 3. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 5 3.1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu. 5 3.2. Phạm vi nghiên cứu. 5 4. NGUỒN TƯ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 6 4.1...

Lượt tải: 5
Dòng họ Đinh và Đinh Bạt Tụy trên vùng đất Nghệ An Luận văn Thạc sĩ Lịch sử

Dòng họ Đinh và Đinh Bạt Tụy trên vùng đất Nghệ An Luận văn Thạc sĩ Lịch sử

MỤC LỤC Trang A. MỞ ĐẦU.. 1 1. Lý do chọn đề tài.1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.3 3. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học của đề tài8 4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu.9 5. Đóng góp của luận văn.11 6. Bố cục của đề tài.12 ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13