Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam BỘ TƯ PHÁP VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ ĐỀ TÀI :HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHẰM THÚC ĐẨY THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ H...

Lượt tải: 5
Luật xây dựng: số 50/2014/QH13

Luật xây dựng: số 50/2014/QH13

Luật số 50/2014/QH13 Luật xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ được nội dung cũng như các quy định trong luật này.

Lượt tải: 5
 Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC  MỞ ĐẦU ................................................................................................................................................... 1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................................................... 2. Mục đích và nhiệm vụ ng...

Lượt tải: 5
 Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay

Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay

PHẦN MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài  Thông tin có tầm quan trọng và dần được khẳng định qua lịch sử và quá trình  phát triển của xã hội. Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công  nghệ thông tin, loài người bước sang một xã h...

Lượt tải: 5
 Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam

Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam

MỤC LỤC    MỞ ĐẦU  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI  1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài  1.2. Những vấn đề đã nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và một số  nhận xét, đánh giá   ...

Lượt tải: 6
 Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC          MỞ ĐẦU  Chương 1    TỔNG  QUAN  VỀ  TÌNH  HÌNH  NGHIÊN  CỨU  Ở  CÁC NƯỚC  TRÊN  THẾ  GIỚI  VÀ  VIỆT  NAM  CÓ  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN  1.1  ...

Lượt tải: 5
 Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam

Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam

Môc lôc        PHẦN MỞ ĐẦU    TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU    PHẦN NỘI DUNG    Chương 1: TÌNH HÌNH TỘI PHẠM DO NỮ GIỚI THỰC HIỆN Ở  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2012  1.1.  Thực trạng của tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam giai  đoạn 2003 - 2012  ...

Lượt tải: 5
 Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Thị trường ngân hàng Việt Nam chính thức vận hành theo cơ chế thị trường khi mô hình ngân hàng hai cấp được luật hóa từ những năm 90 của thế kỷ XX bằng sự ra đời của Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngân...

Lượt tải: 6
Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

MỤC LỤC   Chương I. 1 GIỚI THIỆU.. 1 I.     Lý do chọn đề tài1 II.   Mục tiêu đề tài1 III.      Giới hạn đề tài:.1 IV.      Phương pháp nghiên cứu đề tài2 V.    Bố cục của bài tiểu ...

Lượt tải: 5
Tiểu luận LUẬT KINH DOANH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

Tiểu luận LUẬT KINH DOANH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .................................................................................. 2 MỤC LỤC ...................................................................................................................... 3 LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................

Lượt tải: 5
TIỂU LUẬN NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (L/C)

TIỂU LUẬN NỘI DUNG CHÍNH CỦA THƯ TÍN DỤNG (L/C)

LỜI MỞ ĐẦU   Như chúng ta đã biết thì việc mở L/Cđem đến sự thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn trong thương mại quốc tế. Vì thế việc thanh toán của người nhập khẩu cho người xuất khẩu thông qua mở L/C ở ngân hàng thương mại đã trở nên phổ biến hơn. Nhưng có thể nhiều người ...

Lượt tải: 6
Tiểu luận Luật kinh doanh công ty cổ phần.

Tiểu luận Luật kinh doanh công ty cổ phần.

Lời mở đầu Xu thế phát triển nền kinh tế toàn cầu hóa đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của các quốc gia, đặc biệt nền kinh tế của các nước đang phát triển. Việt Nam là một trong những nền kinh tế đã và đang có tốc độ phát triển rất lớn,vì vậy mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế thế ...

Lượt tải: 6
Bài tiểu luận luật kinh doanh Hoạt động của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần hiện nay

Bài tiểu luận luật kinh doanh Hoạt động của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần hiện nay

MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.                                                          ...

Lượt tải: 6
Bài tiểu luận luật kinh về doanh doang nghiệp tư nhân

Bài tiểu luận luật kinh về doanh doang nghiệp tư nhân

MỤC LỤC I. Khái niệm, đặc điểm 1. Khái niệm 2. Đặc điểm II. Đăng ký doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp tư nhân 1. Đối tượng được quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp 2. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp III.Cơ cấu tổ chức, điề...

Lượt tải: 5
Tiểu luận LUẬT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Tiểu luận LUẬT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

MỤC LỤC   MỤC LỤC.. 3 Phần A: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN.. 3 1.    Khái niệm đặc điểm:3 1.1.     Khái niệm:3 1.2.     Đặc điểm:3 2.    Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:3 2.1.     Quyền c...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9