Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
Tiểu luận LUẬT KINH DOANH Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Tiểu luận LUẬT KINH DOANH Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

MỤC LỤC   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.. 4 LỜI MỞ ĐẦU.. 4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 5 ĐÓNG GÓP. 5   I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT VIỆT NAM QUI ĐỊNH &nb...

Lượt tải: 5
 Tiểu luận LUẬT KINH DOANH Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Tiểu luận LUẬT KINH DOANH Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

CHƯƠNG 1: QUI ĐỊNH VỀ PHÁ SẢN THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH        I.            KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN 1)     Khái niệm phá sản Trong điều kiện của kinh tế thị trường, lợi nhuận là động lực, là mục đích v&a...

Lượt tải: 5
GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU  DO VI PHẠM ĐIỀU KIỆN VỀ HÌNH THỨC Khóa luận tốt nghiệp khoa luật

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO VI PHẠM ĐIỀU KIỆN VỀ HÌNH THỨC Khóa luận tốt nghiệp khoa luật

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Khái quát mở đầu Chương 1: Khái quát chung về giao dịch dân sự 1.      Khái niệm giao dịch dân sự 2.      Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 3.      Giao dịch dân sự vô hiệu 3.1.&nbs...

Lượt tải: 5
Tiểu luận Luật kinh doanh GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẰNG THỦ TỤC TRỌNG TÀI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Tiểu luận Luật kinh doanh GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẰNG THỦ TỤC TRỌNG TÀI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Chương dẫn nhập Bố cục đề tài Đề tài sẽ dần làm rõ những vấn đề sau: Chương 1: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài theo pháp luật hiện hành. 1.      Những quy định chung của Luật trọng tài thương mại 2.      Trọng tài viên ...

Lượt tải: 5
thực tiễn thi hành quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong quan hệ pháp luật thuế ở việt nam

thực tiễn thi hành quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong quan hệ pháp luật thuế ở việt nam

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG QUAN HỆ PHÁP LUẬT THUẾ 3 1.1. BẢN CHẤT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG QUAN HỆ PHÁP LUẬT THUẾ 3 1.1.1. Bản chất pháp lý của quan hệ pháp luật thuế và vị trí pháp lý của người nộp thuế tro...

Lượt tải: 5
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

LỜI MỞ ĐẦU  Nội dung chính  I. Tổng quan pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam  II. Cơ sở ban hành Luật Thuế thu nhập doanh  nghiệp năm 2008  1. Cơ sở lý luận  1.1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về chính sách cơ bản trong vấn đề về thuế  1.2. Chiến ...

Lượt tải: 6
Thực trạng vận hành luật thuế GTGT và tổ chức kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam

Thực trạng vận hành luật thuế GTGT và tổ chức kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam

Kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với Nhà nước. Đặc biệt là với thuế GTGT, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho việc thu thuế của cơ quan thuế. Việc xác định số thuế đầu ra, đầu vào, thuế phải nép, đều phải d&ugra...

Lượt tải: 6
Thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do công chức cơ quan hành chính nhà nước gây ra ở Việt Nam  - Luận văn thạc sĩ 2014

Thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do công chức cơ quan hành chính nhà nước gây ra ở Việt Nam - Luận văn thạc sĩ 2014

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH         NGUYỄN ĐỖ KIÊN           THùC HIÖN PH¸P LUËT VÒ TR¸CH NHIÖM BåI TH¦êNG CñA NHµ N¦íC DO C¤NG CHøC ...

Lượt tải: 5
Vấn đề giữ bí mật thông tin khách hàng - giới hạn và trách nhiệm của luật sư

Vấn đề giữ bí mật thông tin khách hàng - giới hạn và trách nhiệm của luật sư

Vấn đề giữ bí mật thông tin khách hàng - giới hạn và trách nhiệm của luật sư nhằm trình bày về một số vấn đề chung về việc bí mật thông tin về khách hàng của luật sư, giới hạn và trách nhiệm của luật sư trong việc giữ bí mật thông tin về khách hàng.

Lượt tải: 5
Tìm hiểu về quá trình cổ phần hóa của công ty cổ phần Vận tải biển và thương mại Nghệ An

Tìm hiểu về quá trình cổ phần hóa của công ty cổ phần Vận tải biển và thương mại Nghệ An

  Lý do chọn đề tài Đổi mới, sắp xếp lại DNNN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết phát triển doanh nghiệp. Trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã thể chế chủ tr...

Lượt tải: 5
 Tranh chấp thềm lục địa biển Bắc  TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tranh chấp thềm lục địa biển Bắc TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  TRƯỜNGĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG    ˜&™     Tranh chấp thềm lục địa biển Bắc   TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG   Sinh viên thực hiện: Nhóm 3 Lớp :                         &...

Lượt tải: 5
NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO TRONG LUẬT HÌNH SỰ VÀ VẤN ĐỀ ÁP DỤNG ÁN TỬ HÌNH Ở VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO TRONG LUẬT HÌNH SỰ VÀ VẤN ĐỀ ÁP DỤNG ÁN TỬ HÌNH Ở VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT       ĐỀ TÀI: NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO TRONG LUẬT HÌNH SỰ VÀ VẤN ĐỀ ÁP DỤNG ÁN TỬ HÌNH Ở VIỆT NAM Môn :Luật Hình Sự ( phần Chung )                  &nb...

Lượt tải: 5
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN- LỰA CHỌN NÀO PHÙ HỢP ?

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN- LỰA CHỌN NÀO PHÙ HỢP ?

Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam: Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường. => Nhu cầu giải phóng mọi năng lực sản xuất của xã hội theo hướng khai thác các tiềm năng sẵn có về vốn, lao động, trình độ quản lý và các nguồn lực vật chất cần thiết k...

Lượt tải: 5
Trắc nghiệm pháp luật chương 1 ( kèm đáp án)

Trắc nghiệm pháp luật chương 1 ( kèm đáp án)

Chương 1: Thương nhân và các công ty thương mại   Theo luật TM Việt Nam 2005, tiêu chí để xác định một thương nhân là: a.       HĐ thương mại thường xuyên b.      HĐ thương mại độc lập c.       có đk kinh d...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9