Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
Trắc nghiệm pháp luật chương 3 ( kèm đáp án)

Trắc nghiệm pháp luật chương 3 ( kèm đáp án)

Chương 3: Một số vấn đề pháp lý về HĐMBHHQT   1.      HĐMBHH không có đặc điểm nào trong số các Đ2 sau: a.       Là HĐ song vụ b.      Là HĐ có bồi hoàn c.       Là HĐ thực tế d.&...

Lượt tải: 5
Trắc nghiệm pháp luật chương 5 ( kèm đáp án)

Trắc nghiệm pháp luật chương 5 ( kèm đáp án)

Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong KDQT   Khi người chuyên chở đi chệch hướng cứu người, cứu hàng, cứu tầu gặp nạn trên biển, người chuyên chở được miễn trách nhiệm: Đối với mọi tổn thất xảy ra với hàng hóa mà mình đang chuyên chở Đối với những tổn thất của hàng hóa do ...

Lượt tải: 5
Trắc nghiệm pháp luật chương 2 ( kèm đáp án)

Trắc nghiệm pháp luật chương 2 ( kèm đáp án)

1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư nhân v...

Lượt tải: 5
Trắc nghiệm pháp luật ( kèm đáp án)

Trắc nghiệm pháp luật ( kèm đáp án)

1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  X 2.Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?   b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết  X 3.Trong thời hạn bao nhiêu ng&a...

Lượt tải: 5
PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ---o0o--- THÔNG TIN VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài luận án: PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành: LUẬT KINH TẾ Mã số:...

Lượt tải: 5
Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam - luận án tiến sĩ luật học

Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam - luận án tiến sĩ luật học

THÔNG TIN VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 62.38.01.05 Nghiên cứu sinh: Lý Văn Quyền Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS Lê Thị Sơn Người hướng dẫn khoa ...

Lượt tải: 6
PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ********* THÔNG TIN VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài luận án: PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế ; Mã số: 62.38.01.07 Nghiên cứu sinh:  Người hướ...

Lượt tải: 5
Game FLAT WORLD trên HĐH Android

Game FLAT WORLD trên HĐH Android

1. Lý do chọn đề tài  Trong xu hƣớng phát triển của ngành công nghệ thông tin, làm việc và giải trí  trên PC đang dần đƣợc thay thế, chuyển đổi lên các thiết bị di động bởi tính tất yếu của  ứng dụng di động. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, các lĩnh vực để phát ...

Lượt tải: 5
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC  Trang Mở đầu  2 Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu  1.1. Đánh giá những kết quả nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài  6 1.1.1. Những kết quả nghiên cứu lý luận về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ  và pháp luật kinh doanh bảo hiểm...

Lượt tải: 6
Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   1. Thông tin chung Tên đề tài:Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và luật hành chính Mã số: 62.38.01.02 Họ và tên nghi&eci...

Lượt tải: 5
Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam

Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM ---------------- TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài luận án: “Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam” Chuyên ngành: Luật Hình sự và Lu...

Lượt tải: 6
QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................. 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ................................

Lượt tải: 5
Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam

Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam

MỤC LỤC TRANG PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1 : Tổng quan tình hình nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và lý thuyết nghiên cứu đề tài 1.1 Bối cảnh và sự cần thiết của việc nghiên cứu thủ tục hành chính đối với thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp 1.2 Tổng quan tì...

Lượt tải: 5
THỂ CHẾ XÃ HỘI DÂN SỰ Ở NÔNG THÔN

THỂ CHẾ XÃ HỘI DÂN SỰ Ở NÔNG THÔN

THỂ CHẾ XÃ HỘI DÂN SỰ Ở NÔNG THÔN     I.              Đặt vấn đề   Nhà nước- đại diện cho ý chí của người dân thông qua việc bầu cử các đại biểu đại diện cho mình trên nguyên tắc ủy quyền, nghĩa là bầu ...

Lượt tải: 5
Kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật Việt Nam

Kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật Việt Nam

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Phần 1: ( Điệp, Hướng, Giang, Hằng) Mở bài. Cạnh tranh kinh tế là gì? Vai trò của cạnh tranh? Các loại cạnh tranh kinh tế? Các bộ luật, nghị định,... mà pháp luật VN quy định về vấn đề cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh. Phần 2: ( P.Thảo, Tâm, Tuyên,Vĩ) ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9