Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
KỸ NĂNG THU THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

KỸ NĂNG THU THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

KỸ NĂNG THU THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   MỤC LỤC  PHẦN I:           LỜI MỞ ĐẦU PHẦN II : -     HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG QUÁ TRÌNH THU THẬP          ...

Lượt tải: 5
KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI RA TÒA ÁN

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI RA TÒA ÁN

Tiểu luận:     KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI RA TÒA ÁN   I. Khái niệm chung:           Đối với luật sư khi tham gia bảo vệ cho thân chủ, khách hàng của mình thì việc hỗ trợ trong khâu...

Lượt tải: 5
 VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN VỀ ĐẤT ĐAI

VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN VỀ ĐẤT ĐAI

MỞ ĐẦU   Kể từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cơ chế quản lý đất đai có sự thay đổi căn bản. Quan hệ đất đai chủ yếu được xác lập giữa Nhà nước (đại diện chủ sở hữu) với người sử dụng đất và mang nặng cơ chế “xin cho”: Khi người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng th&i...

Lượt tải: 6

" KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VỀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO RA TÒA ÁN

Mục lục   Mở đầu.................................................................................................. . Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KHỞI  KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1. Khái niệm- mục đích- ý nghĩa của việc luật sư hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khởi kiện vụ án d&a...

Lượt tải: 5
Phân tích kỷ năng tiếp xúc khách hàng và tìm hiểu yêu cầu tư vấn – Liên hệ thực tiễn

Phân tích kỷ năng tiếp xúc khách hàng và tìm hiểu yêu cầu tư vấn – Liên hệ thực tiễn

MỤC LỤC 1. Khái quát chung về tư vấn pháp luật.............................. Trang 1 2. Khách hàng của luật sư.............................................................. 2 2.1 Khách hàng là người Việt Nam........................................... 2 2.2 Khách hàng là người nước ngoài..........

Lượt tải: 5
KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ

LỜI NÓI ĐẦU             Bản luận cứ bảo vệ là văn bản thể hiện quan điểm của Luật sư trong việc bảo vệ để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự. Bản luận cứ bảo vệ là văn bản quan trọng nhất của Luật sư trong hoạt động bảo vệ, là sản phẩm của qu&aac...

Lượt tải: 5
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

                              LÔØI MÔÛ ÑAÀU          Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn vµ lîi Ých d©n sù lu«n diÔn...

Lượt tải: 5
kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc dân sự

kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc dân sự

PHẦN I Lời nói đầu                                    Trang 01 PHẦN II KỸ NĂNG THAM GIA TỐ TỤNG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP L&Yacut...

Lượt tải: 5
KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI RA TÒA ÁN

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI RA TÒA ÁN

Tiểu luận:     KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI RA TÒA ÁN   I. Khái niệm chung:           Đối với luật sư khi tham gia bảo vệ cho thân chủ, khách hàng của mình thì việc hỗ trợ trong khâu...

Lượt tải: 5
KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN THỪA KẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẼN

LỜI MỞ ĐẦU   -          Xã hội – kinh tế Việt Nam càng phát triển, khối lượng tài sản thuộc sở hữu tư nhân có giá trị ngày càng cao và quyền sở hữu cá nhân được luật pháp công nhận và bảo vệ - vấn đề thừa hưỡng tài sản đ&...

Lượt tải: 5
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  và HÀNH VI HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH và HÀNH VI HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

ĐỀ TÀI :   KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH và HÀNH VI HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.               Nghiên cứu hồ sơ vụ án là một công việc hết sức quan trọ...

Lượt tải: 5
KỸ NĂNG SOẠN THẢO BẢN  LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.

KỸ NĂNG SOẠN THẢO BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.

Mục lục   KỸ NĂNG SOẠN THẢO BẢN  LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.   I) NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ BÀI LUẬN CỨ BẢO VỆ:…................................. 1 II) BÀI LUẬN CỨ BẢO VỆ:…….................................................................. 2 1. Phần mở đầu.............................

Lượt tải: 5
LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI   ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số : 62 38 01 01 LUẬ...

Lượt tải: 5
So sánh trách nhiệm của người vận chuyển  được quy định trong các Công ước Brusells 1924, Hamburg 1978, Rotterdam 2009

So sánh trách nhiệm của người vận chuyển được quy định trong các Công ước Brusells 1924, Hamburg 1978, Rotterdam 2009

BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Khoa: LUẬT QUỐC TẾ ========&========     BÀI TẬP NHÓM SỐ 2 MÔN: LUẬT HÀNG HẢI   ĐỀ BÀI:   So sánh trách nhiệm của người vận chuyển được quy định trong các Công ước Brusells 1924, Hamburg 1978, Rotterdam 2...

Lượt tải: 7
Đáp án TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Vấn đề Hợp đồng kinh tế

Đáp án TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Vấn đề Hợp đồng kinh tế

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Vấn đề Hợp đồng kinh tế – Phần 1 1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? a.382. b.384. c.386. d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng v&ig...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10