Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ  THỊ TRẤN LỘC HÀ- HUYỆN LỘC HÀ-TỈNH HÀ TĨNH

QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THỊ TRẤN LỘC HÀ- HUYỆN LỘC HÀ-TỈNH HÀ TĨNH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CHO Ô N14THỊ TRẤN LỘC HÀ- HUYỆN LỘC HÀ-TỈNH HÀ TĨNH 1. Định hướng phát triển. Phát triển các khu ở mới, quy mô dân số bảo đảm phù hợp quy hoạch chung  và quy hoạch phân khu. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quy hoạch v&agrav...

Lượt tải: 6
Thành lập cơ sở kinh doanh hành nghề luật

Thành lập cơ sở kinh doanh hành nghề luật

BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 17 THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH HÀNH NGHỀ LUẬT 1. Những quy định liên quan đến luật sư 1.1. Tiêu chuẩn , điều kiện hành nghề luật sư  Người có đủ tiêu chuẩn luật sư muốn được hành nghề luật sư phải đáp ứng đủ hai điều kiện hành nghề luật sư, cụ thể là: phải ...

Lượt tải: 5
VỀ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

VỀ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN SAU ĐẠI HỌC                     Tiểu luận   M«n LuËt Kinh tÕ   ĐỀ TÀI SỐ 7                     &nbs...

Lượt tải: 5
TÌNH HUỐNG LUẬT ĐẤT ĐAI

TÌNH HUỐNG LUẬT ĐẤT ĐAI

TÌNH HUỐNG LUẬT ĐẤT ĐAI     Tình huống 1:           Ngày 20/11/2010, Ông A và bà B lập 1 hợp đồng “Hứa mua – hứa bán” 1 căn nhà có giá trị là 5 tỷ đồng tại Phòng Công chứng Nhà nước Quận X, thời hạn hợp đồng ...

Lượt tải: 6
Đề tài : TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Đề tài : TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Tình huống: Công Ty Quan Khải được công ty Singapore (công ty nước ngoài) ủy quyền làm đại diện ký với Công ty Khánh Duy hai hợp đồng mua bán: 1.      Hợp đồng thứ nhất : Công ty Singapore cung cấp cho Công ty Khánh Duy : bột ngũ cốc dinh dưỡng và cà phê C...

Lượt tải: 5
TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG TÒA ÁN Ở NƯỚC TA

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG TÒA ÁN Ở NƯỚC TA

MỤC LỤC            TRANG PHỤ BÌA          LỜI CAM ĐOAN NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN          MỤC LỤC   MỞ ĐẦU 1   ...

Lượt tải: 6
Luận văn HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Luận văn HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI             NGUYỄN THỊ THƯ               HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢOVỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM H...

Lượt tải: 21
Luận văn Pháp luật về doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ công - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Luận văn Pháp luật về doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ công - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 Chương 1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI.... 7 1.1. Tổng quan t&igr...

Lượt tải: 5
NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG GÓC NHÌN MỚI VỀ CẠNH TRANH

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG GÓC NHÌN MỚI VỀ CẠNH TRANH

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG GÓC NHÌN MỚI VỀ CẠNH TRANH.   1.      Abstract/Tóm tắt : a)     Purpose /Mục đích Mục đích của bài báo cáo này là để nhận biết những động lực quan trọng nhất của năng lực cạnh tranh động (DC...

Lượt tải: 5
Cơ sở kinh doanh của người nước ngoài tại Việt Nam

Cơ sở kinh doanh của người nước ngoài tại Việt Nam

I.       Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.      Nguồn Luật điều chỉnh: ·        Luật Doanh nghiệp 2005. ·        Luật Đầu tư 2005. ·        Nghị định 102/2010 ...

Lượt tải: 6
Bài tập tình huống 8 – Nhóm 2 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT

Bài tập tình huống 8 – Nhóm 2 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT

Bài tập tình huống 8 – Nhóm 2   DANH SÁCH NHÓM: 1.      Trương Lê Lộc 2.      Cao Minh Trí 3.      Nguyễn Thị Thu Hiền 4.      Võ Thị Hồng Minh 5.      Nguyễn Thị Tuyết Mai ...

Lượt tải: 6
 BÀI NGHIÊN CỨU VÀ THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI I: HỢP TÁC XÃ

BÀI NGHIÊN CỨU VÀ THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI I: HỢP TÁC XÃ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT KINH TẾ       BÀI NGHIÊN CỨU VÀ THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI I: HỢP TÁC XÃ   GVHD: Th.S Dương Mỹ An Nhóm SVTH: Nhóm 15 Lớp Luật Kinh doanh VB2 K14 Danh sách TV: Hứa Kim Ngọc (Nhóm tr...

Lượt tải: 5
Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai và các tổ chức dịch vụ công trong quản lý và sử dụng đất – Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai và các tổ chức dịch vụ công trong quản lý và sử dụng đất – Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

ĐỀ TÀI 5.  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ CÔNG TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT - QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT   I.     ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.&...

Lượt tải: 5
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

PHẦN I QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 1. Quy định chung về Công ty đại chúng 1.1 Định nghĩa Công ty đại chúng Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:  Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12