Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
PHÁP LUẬT VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

PHÁP LUẬT VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT KINH TẾ ĐỀ TÀI NHÓM 7 PHÁP LUẬT VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Nhóm 7 Luật Ngân Hàng - Chứng Khoán   Mục lục I. Khái niệm về niêm yết chứng khoán ...............................

Lượt tải: 6
Quy Định Pháp Luật Về Thị Trường Giao Dịch Chứng Khoán

Quy Định Pháp Luật Về Thị Trường Giao Dịch Chứng Khoán

CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TRONG LUẬT CHỨNG KHOÁN Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán v&agra...

Lượt tải: 5
Quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

CHƯƠNG 1 : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Văn bản pháp lý liên quan: - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Nghị...

Lượt tải: 5
CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: THU HỒI ĐẤT VÀ  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: THU HỒI ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: THU HỒI ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI   I.          Lý thuyết : THU HỒI ĐẤT 1)       Khái niệm thu hồi đất:      Điểm c, Khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai 2003 quy định: “Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối ...

Lượt tải: 5
XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP THỨC HÓA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP THỨC HÓA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA LUẬT KINH TẾ ---0O0--- MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI NHÓM 3 – LA003 – VB2K14 ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH 1:XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP THỨC HÓA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SƯ...

Lượt tải: 5
Tiểu luận  Môn Luật Kinh tế VỀ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Tiểu luận Môn Luật Kinh tế VỀ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN SAU ĐẠI HỌC                     Tiểu luận   M«n LuËt Kinh tÕ   ĐỀ TÀI SỐ 7                    ...

Lượt tải: 6
Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài luận án: “Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62.38.01.07 Họ và tên nghiê...

Lượt tải: 9
CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA  MỸ VÀ  GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG     PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA  MỸ VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM     Giảng viên: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa Lớp: Cao học QTKD K6.2 Nh&...

Lượt tải: 6
LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THỰC THI

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THỰC THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC         TIẾU LUẬN Môn: Pháp luật Kinh doanh Quốc tế Đề tài: LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THỰC THI   GVHD : ...

Lượt tải: 8
Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hợp đồng mua bán quốc tế đối với một số hàng nông sản

Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hợp đồng mua bán quốc tế đối với một số hàng nông sản

MỤC LỤC   MỞ ĐẦU.. 3 NỘI DUNG... 4 1.    CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 4 1.1.    Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 4 1.1.1.    Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 4 1.1.2.    Nội dung chính trong hợp đồng mua bán hàng hoá...

Lượt tải: 5
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN LI XĂNG

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN LI XĂNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG             TIỂU LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN LI XĂNG       Giáo viên hướng dẫn:     PGS,TS  Tăng Văn Nghĩa Thực hiện:   &...

Lượt tải: 6
Các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư năm 2005. Những bất cập và giải pháp khắc phục

Các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư năm 2005. Những bất cập và giải pháp khắc phục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG     TIỂU LUẬN   PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ   Tên đề tài:   “ Các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư năm 2005. Những bất cập v&ag...

Lượt tải: 5
CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ:  VAI TRÒ TRONG TMQT VÀ SỰ CẦN THIẾT GIA NHẬP CỦA VIỆT NAM

CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ: VAI TRÒ TRONG TMQT VÀ SỰ CẦN THIẾT GIA NHẬP CỦA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ---&---                    TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ     ĐỀ TÀI: CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ: V...

Lượt tải: 5
BIỆN PHÁP TỰ VỆ THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BIỆN PHÁP TỰ VỆ THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG     MÔN HỌC: PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ TIỂU LUẬN   BIỆN PHÁP TỰ VỆ THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  &...

Lượt tải: 8
Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ra tòa án.

Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ra tòa án.

I.LỜI NÓI ĐẦU Trước bối cảnh của nền kinh tế và xã hội phát triển nhanh chóng, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO đã tạo nên một bức tranh đa dạng về thị trường lao động tại Việt Nam. Một lượng đầu tư nước ngoài đã ồ ạt vào Việt Nam để tận dụng thị trường lao động nội địa còn trẻ và rẻ, nhưng đồng th...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13