Thư viện luận văn, tiểu luận, báo cáo, ebook, giáo trình, tài liệu ngành công nghệ môi trường - sinh học

Kết quả 1366 of 92 Lọc
Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội

Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội

MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 3 1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HỒ THIỀN QUANG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG NƢỚC KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3 1.2. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ THIỀN QUANG ĐÃ CÔ...

Lượt tải: 5
đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ hà nội giai đoạn 2006 - 2010

đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ hà nội giai đoạn 2006 - 2010

MỞ ĐẦU Thành phố Hà Nội nằm ở vùng địa hình thấp của đồng bằng sông Hồng. Phần lớn các hồ Hà Nội có nguồn gốc từ các vùng trũng hoặc từ các nhánh sông, trên nền đất trẻ. Sự hình thành các hồ đều gắn liền với sự phát triển đô thị. Các dòng chảy...

Lượt tải: 5
Tìm hiểu về phụ gia chất chồng tạo bọt và chống đông vón

Tìm hiểu về phụ gia chất chồng tạo bọt và chống đông vón

MỞ ĐẦU I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI. Trong cuộc sống, con người luôn luôn mong muốn thỏa mãn và tự đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Cuộc sống càng hiện đại thì những nhu cầu ấy càng đa dạng, phong phú và đòi hỏi chất lượng càng cao hơn. Một trong những đó, nhu cầu hàng đầu là ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu thành phần loài bọ phấn Aleyrodidae (Homoptera) và đặc điểm sinh học, sinh thái học, biện pháp phòng trừ bọ phấn thuốc lá Bemisia tabaci (Gennadius) hại cây họ cà ở vùng HN

Nghiên cứu thành phần loài bọ phấn Aleyrodidae (Homoptera) và đặc điểm sinh học, sinh thái học, biện pháp phòng trừ bọ phấn thuốc lá Bemisia tabaci (Gennadius) hại cây họ cà ở vùng HN

Nghiên cứu thành phần loài bọ phấn Aleyrodidae (Homoptera) và đặc điểm sinh học, sinh thái học, biện pháp phòng trừ bọ phấn thuốc lá Bemisia tabaci (Gennadius) hại cây họ cà ở vùng HN Tiến hành nghiên cứu thành phần loài bọ phấn Aleyrodidae nhằm chỉ ra những loài bọ phấn có nguy c...

Lượt tải: 6
Đặc điểm hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi khu vực ngoài khơi Đông Bắc bể SH

Đặc điểm hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi khu vực ngoài khơi Đông Bắc bể SH

Đặc điểm hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi khu vực ngoài khơi Đông Bắc bể SH  Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố tác động đến mức độ rủi ro của hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi như nguồn gốc, mức độ trưởng thành của đá mẹ, bề dầy dầu khí trầm tích Kainozoi  và sự phân bố c...

Lượt tải: 5
Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ để tái tạo mạng trao đổi chất - công nghệ thông tin

Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ để tái tạo mạng trao đổi chất - công nghệ thông tin

 Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ để tái tạo mạng trao đổi chất - công nghệ thông tin . Để tái tạo mạng trao đổi chất, trong luận án này, chúng tôi lựa chọn hướng tiếp cận Lý thuyết thông tin, cụ thể là sử dụng các độ đo Thông tin tương hỗ. Độ đo Thông tin tái tạo mạng trao đổi chất&...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu tổng hợp và khâu mạch dầu hạt cây đen acrylat hóa - chuyên ngành hóa học

Nghiên cứu tổng hợp và khâu mạch dầu hạt cây đen acrylat hóa - chuyên ngành hóa học

Nghiên cứu tổng hợp và khâu mạch dầu hạt cây đen acrylat hóa - chuyên ngành hóa học - Xác định điều kiện tối ưu để acrylat hạt cây đen acrylat hóa và khâu mạch quang hóa các hệ khâu mạch quang trên cơ sở dầu hạt cây đen acrylat hóa tạo màng có chất lư...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích MT

Nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích MT

Nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích MT với mục đích chế tạo các điện cực với các vật liệu và kích thước khác nhau. Dựa trên tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT nghiên cứu tính chất của c&a...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu sinh thái nhân văn một số xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh GL

Nghiên cứu sinh thái nhân văn một số xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh GL

Nghiên cứu sinh thái nhân văn một số xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh GL, Nghiên cứu sinh thái nhân văn- Nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với tài nguyên rừng, Nghiên cứu sinh thái nhân văn làm cơ sở để tìm ra các giải pháp hợp lý cho sự phá...

Lượt tải: 5
LUẬN ÁN: Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr)

LUẬN ÁN: Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr)

LUẬN ÁN: Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) Khảo sát hoạt tính sinh học như khả năng kháng chủng Bacillus subtilis, khả năng gây độc với một số dòng tế bào ung th...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ bí đao

Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ bí đao

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ðỒ THỊ LỜI CẢM ƠN MỞ ðẦU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. TÌNH HÌNH PH&Aa...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong dịch chiết lá ngải cứu ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong dịch chiết lá ngải cứu ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong dịch chiết lá ngải cứu ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nhiều thế kỷ liên tục, kiến thức về cây thuốc đã từng bước được thu  thập và đúc kết thành quy luật ứng dụng. Bất cứ ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN KH VÀ CN VIỆTNAM    BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOA HỌC  Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm  sinh học từ thực vật có chứa cacbua terpenic, xeton sesquiterpenic  và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch”  ...

Lượt tải: 5
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH SNACK

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH SNACK

   MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn ........................................................................................................................... i Tóm tắt luận văn ................................................................................................................. ii Mục lục ....................................................................

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10