Thư viện luận văn, tiểu luận, báo cáo, ebook, giáo trình, tài liệu ngành công nghệ môi trường - sinh học

Kết quả 1366 of 92 Lọc
Thiết kế máy sản xuất enzyme amylase từ vi sinh vật Asp.niger bằng phương pháp lên men bề mặt, công suất 5000 tấn/năm với độ đậm đặc tăng gấp 10 lần so với sản phẩm lên men thô

Thiết kế máy sản xuất enzyme amylase từ vi sinh vật Asp.niger bằng phương pháp lên men bề mặt, công suất 5000 tấn/năm với độ đậm đặc tăng gấp 10 lần so với sản phẩm lên men thô

 Mục lục Mục lục 1 Lời mở đầu 4 Chương 1 5 Tổng quan tài liệu 5 1.1. Giới thiệu về enzyme amylase 5 1.1.1. Enzyme amylase: 5 1.1.1.1. α-amylase (1) 5 1.1.1.2. β- amylase: 6 1.1.1.3. γ- amylase (glucoamylase): 7 1.1.1.4. Oligo-1,6- glucosidase: 8 1.1.1.5. α - dextrin-6-glucosidase (pullulana...

Lượt tải: 5
Tìm và phân loại các ncRNA có trong vi khuẩn Bacillus Subtilis

Tìm và phân loại các ncRNA có trong vi khuẩn Bacillus Subtilis

Mục lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NON-CODING RNA CÓ TRONG VI KHUẨN 5 1.1 . Khái niệm về non-coding RNA có trong vi khuẩn: 5 1.1.1. Khái niệm: 5 1.1.2. Lịch sử nghiên cứu: 5 1.1.3. Chức năng: 6 1.2 . Một số loại non-coding RNA điển hình và chức năng sinh học: 9 1.2.1. Long non-coding ...

Lượt tải: 5
Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 100 kg/h

Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 100 kg/h

MỞ ĐẦU             Thế giới đang ngày càng phát triển không ngừng, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ. Cùng với sự tăng thêm các cơ sở sản xuất với quy mô ngày càng lớn, các khu tập trung dân cư c...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu xử lý và tái sử dụng một số loại bùn thải chứa kim loại nặng bằng ứng dụng quá trình ổn định hóa rắn

Nghiên cứu xử lý và tái sử dụng một số loại bùn thải chứa kim loại nặng bằng ứng dụng quá trình ổn định hóa rắn

1. MỞ ĐẦU Chất thải công nghiệp gia tăng là hệ quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp của cả nước nên hằng năm một lượng rất lớn chất thải công nghiệp được phát sinh. Trong thành phần chất thải phát sinh, có thể dễ d&a...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu địa hoá môi trường một số kim loại nặng trong trầm tích sông rạch Tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu địa hoá môi trường một số kim loại nặng trong trầm tích sông rạch Tp. Hồ Chí Minh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ Tài nguyên nước mặt với vai trò cung cấp nước cho các hoạt động sống của người dân thành phố và cho các hoạt động sản xuất là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống sông rạc...

Lượt tải: 5
Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật diazinon bằng kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ với điện cực thủy ngân giọt rơi

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật diazinon bằng kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ với điện cực thủy ngân giọt rơi

1. ĐẶT VẤN ĐỀ: Diazinon (O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate, C12H21N2O3PS), là thuốc bảo vệ thực vật gốc lân hữu cơ được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, bao gồm cả thảo dược. Diazinon gây độc cho hệ thần kinh do ức chế enzyme acetylcholine esterase, vốn điều hòa quá trình truyền xung thần ...

Lượt tải: 5
Đánh giá thực trạng nước thải tại thành phố Thái Nguyên-Tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng nước thải tại thành phố Thái Nguyên-Tỉnh Thái Nguyên

Phần 1 MỞ ĐẦU   1.1. Đặt vấn đề Bảo vệ môi trường là một chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, là bộ phận cấu thành không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của từng quốc gia, địa phương và khu vực. Phát triển kin...

Lượt tải: 5
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn xã Quyết Thắng–Thành phố Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn xã Quyết Thắng–Thành phố Thái Nguyên

PHẦN 1 MỞ ĐẦU   1.1.Tính cấp thiết của đề tài         Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch... kéo theo mức sống của người dân n...

Lượt tải: 6
Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Đánh giá thực trạng của việc cải tiến qui trình công nghệ tại Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường: Đánh giá thực trạng của việc cải tiến qui trình công nghệ tại Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Hiện nay, khi xu thế phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ với nhịp độ cao thì nhiều vấn đề cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các quốc gia nói chung và giũa cá...

Lượt tải: 5
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên–Bắc Giang giai đoạn 2010-2011

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên–Bắc Giang giai đoạn 2010-2011

MỞ ĐẦU   1.1. Tính cấp thiết của đề tài Môi trường là nơi con người sống và hoạt động. Vì vậy môi trường đã và đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, không còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà là vấn đề của toàn cầu đòi hỏi chúng ta c...

Lượt tải: 5
Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên

MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của đề tài "Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gi...

Lượt tải: 5
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung-thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008-2012

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung-thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008-2012

Phần 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Hiện nay, môi trường đang là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, khoa học, kĩ thuật vào những năm cuối thế kỷ XX đã gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sống của con người. Những năm gần đây tất cả các ...

Lượt tải: 6
Đánh giá hiện trạng quản lý và ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật tại thị trấn Phố Mới-huyện Quế Võ-tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá hiện trạng quản lý và ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật tại thị trấn Phố Mới-huyện Quế Võ-tỉnh Bắc Ninh

ĐẶT VẤN ĐỀ   1.1. Tính cấp thiết của đề tài           Ngày nay đô thị hoá là quá trình không thể thiếu ở mỗi quốc gia trên thế giới, chúng mang lại cho chúng ta một cuộc sống văn minh và hiện đại. Hoà chung quá trình ph&aac...

Lượt tải: 5
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than của Xí nghiệp Than Na Dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than của Xí nghiệp Than Na Dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

MỞ ĐẦU   1.1.   Đặt vấn đề           Trong những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước đã, đang tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển kinh tế thì kéo ...

Lượt tải: 5
Ứng dụng hệ thống sản xuất sạch hơn trong quản lý môi trường tại công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên

Ứng dụng hệ thống sản xuất sạch hơn trong quản lý môi trường tại công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên

1.1. Tính cấp thiết của đề tài Với nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự phát triển về công nghiệp công nghệ máy móc, trang thiết bị tối tân không còn gì là  xa lạ với con người. Xong bên cạch đó nó để lại đằng sau là những hậu quả  nghiêm...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11