Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành ngoại ngữ

Kết quả 711 of 48 Lọc
Let Me Go

Let Me Go

Lượt tải: 5
Bài tập tiếng anh về câu điều kiện

Bài tập tiếng anh về câu điều kiện

Bài tập về câu điều kiên Joe and Alex are talking on the phone. Alex has a girl problem. Each of conditional sentences is missing a verb. Use the italicized words after each sentence and type the correct form. Notice that some of the sentences are real conditionals and others are unreal. Joe: Hey, Alex, what's up? Alex: Nothing... you know, I really lik...

Lượt tải: 5
HỌC 700 TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA THƠ

HỌC 700 TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA THƠ

HỌC 700 TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA THƠ     Hello, good luck xin chào! Goodbye tạm biệt, học nào learn please Thơ poem, read đọc, thấy see Joyful ai muốn vui thì vô đây! SKY trời, EARTH đất, CLOUD mây RAIN mưa WIND gió, DAY ngày NIGHT đê...

Lượt tải: 6
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việc gia nhập WTO sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi và cơ hội cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nhưng đồng thời cũng mang đến không &iac...

Lượt tải: 5
BỔ NGỮ PHỨC HỢP VÀ NHỮNG TỪ  NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

BỔ NGỮ PHỨC HỢP VÀ NHỮNG TỪ NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

 Trong Hán ngữ hiện đại“起来” là động từ phức hợp do hai động từ xu  hướng“起 ”và“来”kết hợp thành đều biểu thị xu hướng của người hoặc sự vật,  trong tiếng Hán“起来”sử dụng rất nhiều,“起来”có thể làm vị ngữ chính, đặt sau  hình dung từ và ...

Lượt tải: 5
Pet Result - Student's Book

Pet Result - Student's Book

Pet Result - Student's Book

Lượt tải: 6
CORRELATES OF TEACHERS’ PERFORMANCE: BASIS FOR ENHANCEMENT PROGRAM AT THAI NGUYEN UNIVERSITY

CORRELATES OF TEACHERS’ PERFORMANCE: BASIS FOR ENHANCEMENT PROGRAM AT THAI NGUYEN UNIVERSITY

INTRODUCTION Education is the sector that plays a big role in shaping the destiny of people in the future. It serves as a social instrument that provides knowledge to people in schools and colleges not merely for the sake of facilitating continuity of culture butalso rationally change the material foundations of civilization. Education should help in improving the studentsand introduce i...

Lượt tải: 11
Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View và một số giải pháp hoàn thiện

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View và một số giải pháp hoàn thiện

Trong  xu thế chung hiện nay, du lịch  đã trở thành hiện tượng phổ biến  đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với điều kiện  thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên cùng với chính sách của N hà  nước ta về định...

Lượt tải: 6
600 từ vựng Anh Văn thi Cao học.

600 từ vựng Anh Văn thi Cao học.

    Bài 1 Hợp đồng L1 Contracts Tuân theo, chịu theo Abide by v. to comply with, to conform Sự thoả thuận Agreement n. a mutual arrangement, a contract   Agree v.  agreeable adj. Bảo đảm, chắc...

Lượt tải: 5
câu nói Eng

câu nói Eng

Tài liệu học tiếng anh

Lượt tải: 5
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Lượt tải: 5
Anh B

Anh B

Lượt tải: 6
Using group work to teach vocabulary to 12th form students

Using group work to teach vocabulary to 12th form students

Table of contents   Part a:    introduction        1. The reasons for the study        2. The aims of the study        3. The methods of the study        4. The scope of the study        5. The de...

Lượt tải: 7
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9