Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành ngoại ngữ

Kết quả 711 of 48 Lọc
Analysis of language used in business letters in term of speech acts = Phân tích ngôn ngữ trong thư tín thương mại dưới góc độ hành động lời nói

Analysis of language used in business letters in term of speech acts = Phân tích ngôn ngữ trong thư tín thương mại dưới góc độ hành động lời nói

  Acknowledgement Part A: Introduction                                                         &...

Lượt tải: 5
Ảnh hưởng của bản chất ion đến sự quy tụ của một vài hệ keo

Ảnh hưởng của bản chất ion đến sự quy tụ của một vài hệ keo

lục Trang                                             Mở đầu                   &...

Lượt tải: 5
Apologies in Vietnamese and english=Lời xin lỗi trong Tiếng Việt và Tiếng Anh

Apologies in Vietnamese and english=Lời xin lỗi trong Tiếng Việt và Tiếng Anh

TABLE OF CONTENTS                                                              ...

Lượt tải: 11
Applying communicative activities for 10th form students to practise grammatical structures orally at free practice stage

Applying communicative activities for 10th form students to practise grammatical structures orally at free practice stage

Table of content Acknowledgements                 Table of content    Part I: Introduction                                    1 1. Reasons for choosing the subject&nb...

Lượt tải: 5
Applying task-based approach in teaching English grammar to the 1st year-non English majors at Ho Chi Minh university of industry, Nghe An branch Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học

Applying task-based approach in teaching English grammar to the 1st year-non English majors at Ho Chi Minh university of industry, Nghe An branch Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học

TABLE OF CONTENTS Contents                                                            &nbs...

Lượt tải: 5
Applying communicative activities to teach apeaking skills to 11th form students

Applying communicative activities to teach apeaking skills to 11th form students

Table of content   Acknowledgements Index Content                                              Page Part I: Introduction     ...

Lượt tải: 5
Applying task-based instruction in teaching reading skill to nursing students Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học

Applying task-based instruction in teaching reading skill to nursing students Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học

ABSTRACT   The study focuses on the use of extra English reading materials basing on the effective task-based instruction. Task-based instruction has been attributed as a growingly widespread manifestation of Communicative Language Teaching. It provides a supportive language learning atmosphere to students as well as stimulates learner’s needs and interest. Additionally, T...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lắp ráp và khai thác bộ thí nghiệm quang hình vào dạy học phần quang hình học vật lí 11 - THPT - ban cơ bản góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường phổ thông

Nghiên cứu lắp ráp và khai thác bộ thí nghiệm quang hình vào dạy học phần quang hình học vật lí 11 - THPT - ban cơ bản góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường phổ thông

MỞ ĐẦU   I.   Lí do chọn đề tài        Đối với những người làm công tác giáo dục vấn đề đặc biệt quan tâm là làm thế nào để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học. Trong những năm gần đây việc đổi mới phương pháp dạy và học đã v&...

Lượt tải: 5
Challenges faced by information technology students in reading English for computer science

Challenges faced by information technology students in reading English for computer science

CHAPTER I: INTRODUCTION.. 3 I.1. Rationale. 3 I.2. Aims and objectives:4 I.3. Method of the study. 4 I.4. Scope of the study:5 I.5. Significance of the study.5 I.6. Organization of the study:6 1.7. Summary. 6 CHAPTER II: LITERATURE REVIEW... 7 II.1. The nature of reading. 7 II.1.1. Reading:. 7 II.1.2.  Reading comprehension.9 II.1.3. Readi...

Lượt tải: 5
Common errors in using modal verbs by 2nd year non English majors of office adminstration at Nghe An JTTC

Common errors in using modal verbs by 2nd year non English majors of office adminstration at Nghe An JTTC

LIST OF TABLES Table 2.1. Background information about participants…………………………...    43 Table 4.1. Tests and number of modal verbs in each test………………………...    47 Table 4.2. Frequencies and Percentages of Different Modal-ver...

Lượt tải: 6
comparaison trong francais et ses tương đương vietnamien = Vì vậy, Sanh Ting French in va Nhung Các linh cẩu equivalent in English

comparaison trong francais et ses tương đương vietnamien = Vì vậy, Sanh Ting French in va Nhung Các linh cẩu equivalent in English

  TABLE DE MATIERE    INTRODUCTION............................................................................... 4 CHAPITRE I : Fondements théoriques................................................ 8 1.1. Comparatif..................................................................................... 8 1.2. Superlatif................................

Lượt tải: 5
Comparative analysis of English formal and informal correspondence

Comparative analysis of English formal and informal correspondence

       Part A    Introduction      I. Rationale of the study To use  a  language properly, we  not only have to know the grammatical structures  of  the language and their meanings but  also have to know what forms of language are appropriate for given situations... The English language,...

Lượt tải: 5
Connotative meaning in Samuel Taylor Coleridge\'s poem The rime of the ancient mariner = Nghĩa biểu cảm trong bài thơ The rime of the ancient mariner của tác giả Samuel Taylor Coleridge

Connotative meaning in Samuel Taylor Coleridge\'s poem The rime of the ancient mariner = Nghĩa biểu cảm trong bài thơ The rime of the ancient mariner của tác giả Samuel Taylor Coleridge

Acknowledgements            First of all, I would like to thank the Directorial Board of the Foreign Language Department that awarded me the opportunity to do this thesis.          I would like to express my deep gratitude and faithful thanks to Mrs Phan V©n H­¬ng-my supervisor who h...

Lượt tải: 5
Contrastive analysis of idioms referring to body parts between English and Vietnamese

Contrastive analysis of idioms referring to body parts between English and Vietnamese

    Acknowledgements     I would like to express my deep gratitude to Ms. NguyÔn ThÞ T­êng (M.A) - my supervisor - who helped and encouraged me a lot to complete this thesis. I also want to thank all the teachers of Foreign Languages Department for lending me necessary materials and giving me useful advice for my thesis.  &n...

Lượt tải: 5
Contrastive analysis of nominal substitution English and Vietnamese discourse

Contrastive analysis of nominal substitution English and Vietnamese discourse

            Acknowledgements    Firstly, I would like to express my deepest thanks to my supervisor- doctor Le Cong Thin for his consultant encouragement valuable advice and support throughout this study.    I would also like to thank doctor Phan Mau Canh –teacher of Vinh University, M.A Ho Ngoc Tr...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12