Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành Nông - lâm - ngư nghiệp

Kết quả 4161 of 278 Lọc
 Tài liệu Công nghệ cdma

Tài liệu Công nghệ cdma

Tài liệu Công nghệ cdma

Lượt tải: 5
Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu

Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu

1. Tên đề tài: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT 3 CHẾ PHẦM TẮM TỪ DƯỢC LIỆU 2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Đức Ngà 3. Cơ quan chủ trì đề tài: Công ty CP KD các SP Bản địa Sa Pa 4. Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ 5. Thư ký đề tài: 6. Phó chủ ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh vùng rễ cà phê và hồ tiêu

Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh vùng rễ cà phê và hồ tiêu

MỞ ĐẦU Cà phê và hồ tiêu là hai loại cây công nghiệp xuất khẩu chủ lực của nước ta. Khối lượng xuất khẩu hàng năm đứng thứ 2 thế giới về cà phê (sau Brazin) và đứng hàng thứ 1 thế giới về hồ tiêu. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và PTNT, sản lượng cà phê năm 2008 của cả nư...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở TTH

Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở TTH

Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở TTH Nội dung chính là xác định biotype phát triển giống lúa kháng rầy nâu ở Thừa Thiên Huế. Nhập nội và đánh giá khả năng phát triển giống lúa kháng rầy nâu của các giống l&...

Lượt tải: 6
Phân lập, tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn Azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh AG

Phân lập, tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn Azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh AG

Phân lập, tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn Azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh AG Phân lập các dòng vi khuẩn Azospirillum từ lúa hoang và lúa cao sản trồng tại tỉnh An Giang. Xác định đặc tính h&igrav...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia - tài liệu nông nghiệp

Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia - tài liệu nông nghiệp

 Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia - tài liệu nông nghiệp Hệ thống hoá và góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững. Phân tích thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt đƣợc và những tồn tại, hạn...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh TN

Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh TN

 Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh TN  Xác định được tính đa dạng về thảm và hệ thực vật tại Khu BTTN Thần Sa tỉnh Thái Nguyên. Xác định những t&aac...

Lượt tải: 5
Lập biểu thể tích thân cành ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực BTB

Lập biểu thể tích thân cành ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực BTB

Lập biểu thể tích thân cành ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực BTB Xây dựng được cơ sở khoa học cho phương pháp lập biểu dựa vào mối quan hệ giữa lập biểu thể tích thân cành ngọn với các nhân tố cấu thành thể tích thân hoặc bộ phận th&aci...

Lượt tải: 5
Đánh giá chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian ở Việt Nam - Viện chăn nuôi

Đánh giá chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian ở Việt Nam - Viện chăn nuôi

 Đánh giá chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian ở Việt Nam - Viện chăn nuôi  Là tư liệu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian, nghiên cứu trong các trường Đại học, các Viện nghiên cứu cũng như cơ sở chăn nuôi bò sữa chọn lọc bò đực giống Ho...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Việt Nam - Viện chăn nuôi

Nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Việt Nam - Viện chăn nuôi

 Nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Việt Nam - Viện chăn nuôi Đánh giá được một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ, xác định được môi trường pha loãng, phương pháp đông lạnh tinh trâu thích hợp và đánh giá được khả ...

Lượt tải: 5
Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện TX, tỉnh TH

Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện TX, tỉnh TH

Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện TX, tỉnh TH Phân tích được một số đặc điểm của những nhân tố phát sinh dòng chảy và xói mòn đất trong mối liên hệ với hiện trạng và xu thế phát triển của thảm thực vật làm c...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở Vườn quốc gia Ba Vì - Tài liệu lâm nghiệp

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở Vườn quốc gia Ba Vì - Tài liệu lâm nghiệp

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở Vườn quốc gia Ba Vì - Tài liệu lâm nghiệp Nhằm đánh giá được tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch, sự biến đổi của thực vật theo đai cao, xác định các nguyên nhân gây suy giảm từ đó đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng tính đ...

Lượt tải: 5
Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu - Luận văn thạc sỹ

Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu - Luận văn thạc sỹ

Đầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu - Luận văn thạc sỹ Làm rõ thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp, xác định những ưu điểm và những tồn tại trong đầu tư phát triển nông nghiệp tại vùng ĐBSCL trong điều kiện BĐKH. Đánh giá ...

Lượt tải: 5
Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn Măng Cụt và Chôm Chôm tại huyện Chợ Lách, tỉnh BT

Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn Măng Cụt và Chôm Chôm tại huyện Chợ Lách, tỉnh BT

Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn Măng Cụt và Chôm Chôm tại huyện Chợ Lách, tỉnh BT Khảo sát, đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất;  hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện năng suất và phẩm chất trái...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na (Annona squamosa L.) và cây dủ dẻ trâu (Melodoum fruticosum Lour.) thuộc họ Na (Annonaceae) ở VN

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na (Annona squamosa L.) và cây dủ dẻ trâu (Melodoum fruticosum Lour.) thuộc họ Na (Annonaceae) ở VN

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na (Annona squamosa L.) và cây dủ dẻ trâu (Melodoum fruticosum Lour.) thuộc họ Na (Annonaceae) ở VN. thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na; thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dủ dẻ trâu lựa chọn các dung mô...

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9