Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành Nông - lâm - ngư nghiệp

Kết quả 4161 of 278 Lọc
Nghiên cứu đặc điểm hấp thụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa Nam Việt Nam - Luận văn thạc sĩ 2014

Nghiên cứu đặc điểm hấp thụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa Nam Việt Nam - Luận văn thạc sĩ 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ TƯỜNG LINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HẤP PHỤ, GIẢI PHÓNG LÂN VÀ SỬ DỤNG SILICATE ĐỂ NÂNG CAO HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG TRONG ĐẤT LÚA NAM VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP TH&Agr...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc - Luận văn thạc sĩ 2014

Nghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc - Luận văn thạc sĩ 2014

 Tiêu đề  Nghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc  Tác giả:    Chuyên ngành:   / Công nghệ ứng dụng khác / Công nghệ sinh học  Nguồn phát hành:  ĐH...

Lượt tải: 5
Báo cáo Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Báo cáo Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

    LỜI NÓI ĐẦU    Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện trên phạm vi  cả nước vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010  của  Thủ  tướng  Chính  phủ. Đây là cuộc  ...

Lượt tải: 5
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh

MỤC LỤC   PHẦN I: MỞ ĐẦU.. 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.. 2 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 2 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 2 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 2 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 4 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU.. 4 1.1. Cơ ...

Lượt tải: 5
Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I

Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I

MỞ ĐẦU    Đấu thầu xây lắp được xem như là một hình thức cạnh tranh đặc thù của  các doanh nghiệp xây dựng khi chúng ta tham ra thực hiện các chính sách,  đường lối phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường của Đảng và nhà nước đề ra.  Cạnh tranh là một...

Lượt tải: 5
Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO - thời cơ và thách thức

Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO - thời cơ và thách thức

       MỞ ĐẦU    1.  Tính cấp thiết của đề tài  Tham gia WTO, Việt Nam có nhiều cơ hội để xây dựng và phát triển đất nước. Nền  kinh tế nói chung, nền sản xuất nông nghiệp nói riêng thêm điều kiện tiếp cận thị trường  hàng hóa v&...

Lượt tải: 5
Ảnh hưởng của Enrofloxacine và Ciprofloxacine lên 1 số chỉ tiêu sinh lý cá rô phi

Ảnh hưởng của Enrofloxacine và Ciprofloxacine lên 1 số chỉ tiêu sinh lý cá rô phi

Enrofloxacine và Ciprofloxacine là 2 loại kháng sinh thuộc nhóm Fluoroquinolone từng được sử dụng rộng rãi trong thời gian dài. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nông nghiệp & PTNT đã đưa 2 loại thuốc kháng sinh trên vào danh mục thuốc thú y – thuỷ sản bị cấm sử dụng. Nguyên nhân là do 2...

Lượt tải: 5
 Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế

Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế

Tiêu đề  Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế  Tác giả:  Bùi Văn Lợi  Chuyên ngành:   / Nông - Lâm - Ngư nghiệp  Nguồn phát hành:  ĐH Nông Lâm - ĐH Huế  Sơ lược: Tên đề t&...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

Lạc (Arachis hypogaea L.) là cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, là cây có diện tích và sản lượng lớn. Ở Việt Nam, cũng như thế giới từ năm 1995 đến nay, diện tích gieo trồng lạc tăng chậm. Diện tích gieo trồng lạc của nước ta ổn định xung quanh 250.000 ha/năm v&agrav...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu đa dạng và đặc điểm sinh học của nấm túi họ Xylariaceae ở Mường Phăng - Điện Biên và Cúc Phương – Ninh Bình

Nghiên cứu đa dạng và đặc điểm sinh học của nấm túi họ Xylariaceae ở Mường Phăng - Điện Biên và Cúc Phương – Ninh Bình

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài: “Nghiên cứu đa dạng và đặc điểm sinh học của nấm túi họ Xylariaceaeở Mường Phăng - Điện Biên và Cúc Phương – Ninh Bình”. Chuyên ngành: Vi sinh vật học    &nbs...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu tuyển chọn Rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp Beta-carotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứng

Nghiên cứu tuyển chọn Rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp Beta-carotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứng

Nhu cầu phải có thức ăn sạch, an toàn, đảm bảo dinh dưỡng và sức khoẻ cộng đồng để cải thiện và phát triển thể lực, trí lực của các thế hệ người Việt trong tương lai là một đòi hỏi cấp thiết cho ngành công nghệ thực phẩm. Trong khẩu phần thức ăn của người, ngoài nền tảng tinh bột như cơm, ngô, khoai.., l...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk

Luận án tiến sỹ 2014 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... 0 LỜI CẢM ƠN ...........................

Lượt tải: 5
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk - LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk - LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN I. Phần hành chính: - Tên đ t i: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk” - Họ v tên NCS: Nguyễn Văn Minh - Ng i h ng d n khoa học: PGS.TS. Nguyễ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền Bắc Việt Nam

Luận án tiến sỹ 2014 Nghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền Bắc Việt Nam MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình x Danh mục các chữ viết tắt xi MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu của đề tài 3 ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12