Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành Nông - lâm - ngư nghiệp

Kết quả 4161 of 278 Lọc
Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng chống

Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng chống

Luận án tiến sỹ năm 2014 Nghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp phòng chống  

Lượt tải: 5
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh

BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN     Tên tác giả: Tên luận án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp Mã số: 62310901 1. Mục đích nghiên cứu của luận án - Mục đ&iacu...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn - Quảng Nam

Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn - Quảng Nam

Luận án tiến sỹ 2014 Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn - Quảng Nam MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Vùng Phước Sơn tỉnh Quảng Nam có cấu trúc địa chất phức tạp, biểu hiện khoáng sản phong phú; đặc biệt l&a...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU -  Chọn tạo, tuyển chọn được một số dòng và tổ hợp lai triển  vọng cho chương trình chọn tạo và sản xuất ngô ở vùng Đông Nam  Bộ và Tây Nguyên. -  Chọn tạo giống ngô lai mới có thời gian sinh trưởng trung  ngày (90-96 ngày),...

Lượt tải: 5
Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ

Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên tác giả: Hoàng Văn Tám  Tên luận án: “Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ”,  Thuộc chuyên ngành: Khoa Học Đất; Mã số ...

Lượt tải: 5
Chọn và dẫn giống một số dòng bạch đàn và keo tai tượng ở vùng trung tâm Bắc Bộ để thiết lập vườn lưu giữ giống

Chọn và dẫn giống một số dòng bạch đàn và keo tai tượng ở vùng trung tâm Bắc Bộ để thiết lập vườn lưu giữ giống

1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài  Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2009 “Chọn và dẫn giống một  sốdòng Bạch đàn và Keo tai tượng ở vùng Trung tâm Bắc bộ đểthiết lập vườn  lưu giữ giống” được thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý nhưsau:  ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu, những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất

Nghiên cứu, những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ Nghiên cứu, đề xuất những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất MỤC LỤC   Trang  ĐẶT VẤN ĐỀ 1  I. Sự cần thiết thực hiện đề tài 1  II. Mục tiêu củ...

Lượt tải: 5
nh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ

nh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ

Luận tiến sỹ năm 2014 Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ   MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................

Lượt tải: 5
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY HỒNG MÔN  (ANTHURIUM ANDREANUM ‘TROPICAL’)

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY HỒNG MÔN (ANTHURIUM ANDREANUM ‘TROPICAL’)

Hồng môn (Anthurium andreanum) là cây thân thảo lâu năm và có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, chúng được ưa chuộng bởi màu sắc đẹp và lâu tàn. Để thương mại hóa cây trồng này và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, vi nhân g...

Lượt tải: 25
Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN Tên đề tài luận án: “ Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng” Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số:62.62.01.10 Họ tên nghiên...

Lượt tải: 5
Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và một số acid amin thiết yếu lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà H’mông

Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và một số acid amin thiết yếu lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà H’mông

THÔNG TIN LUẬN ÁN Tên luận án: Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và một số acid amin thiết yếu lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà H’mông. Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã ngành: 62.62.01.05 Họ tên nghiên cứu sinh: Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ V...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc Thơm 7 chịu mặn

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc Thơm 7 chịu mặn

1 TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc Thơm 7 chịu mặn” Chuyên ngành: Di truyền Chọn giống; Mã số: 62.62.01.11 Họ tên nghiên cứu sinh: Đồng Thị Kim Cúc. Khóa đào tạo: Năm 2010 Người...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu sử dụng tinh bột biến tính nhằm nâng cao độ dẻo, độ dai và độ bền đông kết của sản phẩm tôm surimi cá hố (Trichiurus haumenla)

Nghiên cứu sử dụng tinh bột biến tính nhằm nâng cao độ dẻo, độ dai và độ bền đông kết của sản phẩm tôm surimi cá hố (Trichiurus haumenla)

MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii MỤC LỤC ................................................................................................................. ...

Lượt tải: 5
 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG, NUÔI TRỒNG NẤM SÒ VUA (PLEUROTUS ERYNGII) VÀ NẤM VÂN CHI (TRAMETES VERSICOLOR) Ở VIỆT NAM  LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG, NUÔI TRỒNG NẤM SÒ VUA (PLEUROTUS ERYNGII) VÀ NẤM VÂN CHI (TRAMETES VERSICOLOR) Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

THONG TIN V E K E T QUA MOI CUA LUAN AN TIEN SI Ten de tai luan a n i ^ ' N g h i e n cii'u dac diem sinh hoc va cong nghe nhdn giong, nudi trong n a m Sd vua (Pleurotus eryngii) vd n a m Van chi (Trametes versicolor) a Viet N a m " Chuyen nganh: Khoa hoc cay trong; Ma so: 62.62.01.10 Ho ten nghien ciru sinh: Nguyen Thj BIch Thuy Khoa dao tao: 2...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại Công ty Lâm nghiệp Đắc Tô và vùng Tây Nguyên - LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại Công ty Lâm nghiệp Đắc Tô và vùng Tây Nguyên - LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐƯA LÊN MẠNG   - Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại Công ty Lâm nghiệp Đắc Tô và vùng Tây Nguyên - Thuộc chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng - Mã...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13