Tài liệu, ebook, giáo trình, luận văn, biểu mẫu, văn bản

Kết quả 98374 of 6559 Lọc
Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đồng Tháp Mười (ĐTM) nằm ở phía Bắc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện tích tự nhiên là 696.496 ha chiếm 17,72% tổng diện tích ĐBSCL. Theo Phan Liêu và ctv (1998) đất đai ĐTM được chia thành 5 nhóm chính, trong đó đất phèn có diện tích lớn nhất (39,2%), kế ...

Lượt tải: 5
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý v&agr...

Lượt tải: 5
Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật của thị trường trong kinh tế vi mô

Lượt tải: 5
Luận Văn Đặc điểm truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

Luận Văn Đặc điểm truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

 mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Vũ Trọng Phụng là một hiện tượng độc đáo trong nền văn học Việt Nam. Với 27 năm của cuộc đời và 10 năm cầm bút, Vũ Trọng Phụng đ• để lại trong kho tàng văn học Việt Nam một khối lượng tác phẩm đồ sộ, với nội dung tư tưởng mang giá trị tố cáo x• hội trước Cách mạng mạnh...

Lượt tải: 7
Chiến lược của Masan Food

Chiến lược của Masan Food

Hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm cung cấp những sản phẩm có chất lượng và giá trị vượt trội để cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng. Kết quả là người tiêu dùng sẽ tưởng thưởng cho chúng ta bằng doanh số, lợi nhuận và sự tăng t...

Lượt tải: 5
hành vi tỏ tình trong ca dao của người việt

hành vi tỏ tình trong ca dao của người việt

Là một chuyên ngành còn tương đối mới của ngôn ngữ học miêu tả, song ngữ dụng học đã có những đóng góp quan trọng trong việc giúp con người nhận biết các đơn vị sản phẩm của ngôn ngữ hình thành trong quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ.đồng thời Ngữ dụng học còn ...

Lượt tải: 5
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5--6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5--6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao

Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang tiến hành đổi mới chương trình giáo dục trẻ mầm non, trong đó đặc biệt coi trong việc tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển của từng cá nhân trẻ kích thích trẻ hoạt động một các chủ động, tích cực, hồn nhiên, vui tươi đồng thời tạo cơ hộ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9