Tài liệu, ebook, giáo trình, luận văn, biểu mẫu, văn bản

Kết quả 98367 of 6558 Lọc
GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

giáo trình triết học

Lượt tải: 5
Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính

Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính

Luận án tiến sỹ 2014   Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính   MỤC LỤC  >> Down miễn phí tại: Tài liệu miễn phí    LỜI CAM ĐOAN........................................................................

Lượt tải: 6
thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

LỜI MỞ ĐẦU.. 2 B. NỘI DUNG.. 2 I. Một số vấn đề lí luận về tập trung kinh tế. 2 1. Khái niệm tập trung kinh tế ( TTKT )2 2. Đặc điểm của tập trung kinh tế. 2 3. Phân loại tập trung kinh tế. 3 4. Vai trò và những ảnh hưởng của TTKT. 3 4.1. Tác động tích cực.3 4.2. Tác động tiêu cực. 4 II. Thực trạ...

Lượt tải: 5
Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Khóa luận tốt nghiệp: Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu Tác giả: Phạm Văn Dũng - Đại học Tiền Giang khoa Sư phạm Toán 06A Người hướng dẫn: Hồ Công Xuân Vũ Ý  

Lượt tải: 5
KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

MỤC LỤC   Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Bảng các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ   MỞ ĐẦU 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 4 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4 5. NHIỆM V...

Lượt tải: 5
Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lý do chọn đề tài Nguyễn Quang Sáng đến với văn chương từ những năm 60 của thế kỉ trước trong mối “cơ duyên” được xe trên chiến trường ác liệt. Suốt 50 năm hành trình đi tìm kiếm chân lý nghệ thuật, Nguyễn Quang Sáng đã từng thử sức trên nhiều lĩnh vực: tiểu thuyết, truyện vừa, k&iac...

Lượt tải: 6
Hoàn thiện triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội của công ty CPTP Đức Việt

Hoàn thiện triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội của công ty CPTP Đức Việt

  Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập sâu rộng với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng, cơ hội kinh doanh ngày càng lớn, tuy nhiên sự cạnh tranh sẽ càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo thuận lợi, vừa tạo th&aac...

Lượt tải: 5
Tiểu luận Kinh tế Chính trị

Tiểu luận Kinh tế Chính trị

Sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Chính vì thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân được coi là...

Lượt tải: 5
LẬP LUẬN KINH TẾ

LẬP LUẬN KINH TẾ

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9