Tài liệu, ebook, giáo trình, luận văn, biểu mẫu, văn bản

Kết quả 98367 of 6558 Lọc
Thiết kế hệ truyền động biến tần – động cơ không đồng bộ cơ cấu quay chi tiết máy mài tròn

Thiết kế hệ truyền động biến tần – động cơ không đồng bộ cơ cấu quay chi tiết máy mài tròn

CHƯƠNG I:YÊU CẦU CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN ĐỘNG 1.1.      TỔNG QUAN VỀ MÁY MÀI...............................................................................4 1.2.      ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY MÀI................................................6 1.2.1.  Truyền động chính......

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9