Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành quản trị marketing

Kết quả 3468 of 232 Lọc
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨMXE MÁY AIR BLADE CỦA HONDA VIỆT NAM

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨMXE MÁY AIR BLADE CỦA HONDA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC @&? TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊMARKETING XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨMXE MÁY AIR BLADE CỦA HONDA VIỆT NAM             &nbs...

Lượt tải: 5
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MARKETING (có đáp án)

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MARKETING (có đáp án)

  1. Mục tiêu của doanh nghiệp là:   Hãy chọn câu trả lời hoặc điền từ thích hợp cho các câu sau:   a. Tối đa hoá lợi nhuận   b. Tối đa hoá lợi nhuận và giá trị thương hiệu   c. Tối đa hoá dòng tiền (thu nhập) của doanh nghiệp   d. ...

Lượt tải: 5
Đáp án 67 câu tự luận MARKETING

Đáp án 67 câu tự luận MARKETING

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING     Câu 1:Tìm một hiện tượng marketing mà các lý thuyết hiện tại chưa giải thích được. Ø      Hiện tượng Viral Marketing Nó được định nghĩa dựa trên nguyên tắc lan truyền thông tin, cũng tương tự như c&aacut...

Lượt tải: 5
Thực tế áp dụng hoạt động Marketing giác quan (Sensory marketing) trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống trên thế giới và phương hướng áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam - khóa luận tốt nghiệp

Thực tế áp dụng hoạt động Marketing giác quan (Sensory marketing) trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống trên thế giới và phương hướng áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam - khóa luận tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ ---------***--------   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Thương mại quốc tế   THỰC TẾ ÁP DỤNG MARKETING GIÁC QUAN (SENSORY MARKETING) TRONG NGÀNH KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ...

Lượt tải: 6
Hoàn thiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực sau xuất khẩu lao động ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực sau xuất khẩu lao động ở Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của đề tài Sau 30 năm hoạt động xuất khẩu lao động, đặc biệt là gần 20 năm vận hành theo cơ chế thị trường, hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam đang được coi là mũi nhọn của kinh tế đối ngoại, hàng năm gần 100 ngàn người ký hợp đồng tham gia xuất khẩu lao động, (hiện nay Việt Nam c&oa...

Lượt tải: 5
Thúc đẩy hoạt động marketing xuất khẩu sản phẩm thanh nhựa PVC của công ty TNHH Cosmo Việt Nam sang thị trường Campuchia  Trần Thị Trinh

Thúc đẩy hoạt động marketing xuất khẩu sản phẩm thanh nhựa PVC của công ty TNHH Cosmo Việt Nam sang thị trường Campuchia Trần Thị Trinh

Khóa luận tốt nghiệp 2013  Các bạn có thể xem bản online ở đây trước khi quyết định mua tài liệu nhé !  https://docs.google.com/file/d/0B9T4DzC_gfCHdFIwZ29rT0o5Q2c/edit

Lượt tải: 5
Kinh nghiệm marketing điện tử trong ngành bán lẻ trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm marketing điện tử trong ngành bán lẻ trên thế giới và bài học cho Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ VÀ MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH BÁN LẺ ............................... 8 1.1. Tổng quan về marketing điện tử ....................................................... 8 1.1.1. Thươ...

Lượt tải: 5
Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa thông qua marketing địa phương

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa thông qua marketing địa phương

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING QUỐC GIA VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING QUỐC GIA TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ......................................................................... 5 1.1. Khái...

Lượt tải: 5
Marketing đa cấp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp phát triển

Marketing đa cấp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp phát triển

Marketing đa cấp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp phát triển Marketing đa cấp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp phát triển nhằm phân tích và đánh giá về tình hình, thực trạng hoạt động marketing đa cấp ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động marketing đa...

Lượt tải: 5
p dụng Marketing vào việc đẩy mạnh hệ thống siêu thị của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

p dụng Marketing vào việc đẩy mạnh hệ thống siêu thị của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................ 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ SIÊU THỊ VÀ MARKETING TRONG SIÊU THỊ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ........................................ 3 I. Lý luận về siêu thị ........................................................................................

Lượt tải: 5
Áp dụng Marketing dịch vụ để đẩy mạnh hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần

Áp dụng Marketing dịch vụ để đẩy mạnh hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ATM MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG POS MÁY QUẸT THẺ BOFA BANK OF AMERICA ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Ch©u EAB NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦNĐÔNG Á VPBank Ng&c...

Lượt tải: 5
Áp dụng marketing dịch vụ vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Áp dụng marketing dịch vụ vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tr­êng ®¹i häc ngo¹i th­¬ng KHOA KINH tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ CHUYªn ngµnh kinh tÕ ®èi ngo¹i KHo¸ luËn tèt nghiÖp Tªn ®Ò tµi: ¸p dông marketing dÞch vô vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n h&...

Lượt tải: 5
Câu hỏi ôn tập môn Quản trị marketing

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị marketing

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING   Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing   1. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa nhu cầu (needs) và mong muốn (wants) của người tiêu dùng được thể hiện đối với một chiếc xe máy. Tại sao sự phân biệt này lại quan trọng đối với các nhà sản ...

Lượt tải: 5
Marketing dịch vụ du lịch, Marketing dịch vụ, Dịch vụ du lịch, Du lịch Việt Nam, Luận văn kinh tế, Luận văn kinh tế ngoại thương, Nghiệp vụ ngoại thương, Đề tài kinh tế đối ngoại

Marketing dịch vụ du lịch, Marketing dịch vụ, Dịch vụ du lịch, Du lịch Việt Nam, Luận văn kinh tế, Luận văn kinh tế ngoại thương, Nghiệp vụ ngoại thương, Đề tài kinh tế đối ngoại

 Khóa luận tốt nghiệp: Marketing dịch vụ du lịch của Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH T Ế NGOẠI T H Ư Ơ N G CHUYÊN N G À N H KINH TẾ Đ ố i NGOẠI KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN Đ Ể TÀI: MARKETING DỊCH vụ DU LỊCH CỦA VIỆT NAM TRONG XU THÊ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TÊ THƯ V I EN &Igrav...

Lượt tải: 5
Sử dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động truyền thông marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Sử dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động truyền thông marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------***---------     KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế   SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA VIỆT NAM &nb...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13